DAMPGENERATOR

Introduktion til Hurtige og Kompakte
Dampkedler med Rørspiral


 

kontakt                          hovedmenu

 
QUICK INDGANG

Kedelfabrikat AB&CO
Modeller Lodrette & Vandrette Typer
Dampydelser 80 - 3.000 kg pr. time
Arbejdstryk 3 - 190 bar overtryk
Energikilde Naturgas, LPG, by-gas, bio-gas,
let og svær fyringsolie
- og kombinationer heraf.
Virkningsgrad :
(afhænger af aktuel belastning og damptryk. Kundetilpasset design med f.eks. meget høj virkningsgrad hvis ønsket)
90% - 92%
Uden Economizer
(basis kedelvirkningsgrad)

95% - 97%
Inklusiv Economizer (ekstra røggaskøling)
Produktet Generel Beskrivelse
Generelle Data & Størrelser
(kun vejledende værdier)
Lodrette & Vandrette Modeller
Dampsystemet Diagram
Skorsten Generel Udlægning
Røggas Data & Beregninger
Varmegenvinding Economizer (røggaskøling)
Introduktion til
Andre Typer Dampkedler
Elektrisk Modstand (el-kedel)
Elektrode Højspænding (el-kedel)
Klassisk Røgrør (stor dampbuffer)
Detaljer på Andre Typer
STANDARD
Dampkedler
Vandbehandling
Damptabel
 
Firma
Hovedbrochure
Referenceliste
     Dampgeneratorer

  Formular
til Forespørgsler
Teknisk
Assistance & Værktøj


Service
og
Reservedele
Språk / Sprog / Language / Sprache :               


 

 
 

LAVESTE OMKOSTNINGER
I DET LANGE LØB !
Dampgeneratorerne er en speciel type industriel dampkedel, hvor dampen genereres ved gennemstrømning af  rør viklet som rørspiraler. 

De er meget kompakte og har en meget hurtig opvarmningstid - fuld damptryk fra kold opstart på ned til få minutter på de mindste størrelser.

De adskiller sig dermed fra den klassiske 3-træks dampkedel hvilket giver visse Fordele & Begrænsninger.

Blandt disse modeller findes der således også typer og størrelse (AB&CO) op til 1.200 kg/h uden myndighedskrav til kedelpasser-certifikater, opstillings- og ibrugtagningsgodkendelse m.m.

AB&CO er en velkendt Dansk producent af kundetilpassede mindre og mellemstore industrikedler - en firmafusion fra 2000, mellem firmaerne Termo Trading Industrivarme A/S og AB&CO Thermal Transfer A/S, grundlagt i hhv. 1967 og i 1988.


 

  Produkt
Introduktion
  Lay-out
Eksempler
  Typisk PI-diagram
leveringsomfang & tilvalg
  Elektriske Data
Eksempler


 

STANDARD
DAMPGENERATORER

Mere specifik data og mål på den kompakte STANDARD DAMPGENERATOR   


'Lodret model' op til 1.500 kg/t


'Vandret model
' op til 3.000 kg/t Andre
STANDARD DAMPKEDLER

 

      hovedmenu                           kontakt


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALJERET BESKRIVELSE & SPECIFIKATIONER
 

LEMPELIGE REGLER FOR DAMPKEDLER 
Opsætning og drift af visse typer dampkedler er underlagt særlige lempelige regler fra Arbejdstilsynet. Disse dampkedler kaldes dampgeneratorer og adskiller sig i deres konstruktion fra de klassiske 3-træks dampkedler. Årsagen er at arbejdsprincippet i dampgeneratorer er anderledes. I stedet for fordampning fra et stort volumen af fødevand som i den klassiske røgrørskedel, så bygger dampgeneratoren på en tvangsgennemstrømning af fordampende fødevand i spiral-opviklede enkeltrør, hvilket giver et meget lille volumen af trykbeholderen (damprummet). Sikkerhedsmæssigt betyder dette at der er meget lille risiko for ulykker med skoldning, kvælning og damp-eksplosioner.

Dampgeneratorer kan i visse tilfælde opstilles og betjenes uden nogen krav fra Arbejdstilsynet (AB&CO modeller gælder det i dampydelser op til 1200 kg/time). Pga. den særlige konstruktion kræves der derfor ingen opstillings-godkendelse, kedelbog/kontrolkort eller uddannelse af driftspersonale (intet kedelpassercertifikat).


Danske regler for dampkedler betyder derimod at betjening og pasning af de konventionelle dampkedeltyper nu kræver, at man skal have uddannede kedelpassere med det udvidede certifikat til den daglige drift. Det såkaldte produkttal, der findes ved at man ganger volumen (liter) med max. indstillingstryk er i dag sat helt ned til 3000 bar x liter. Det betyder at en konventionel dampkedel med damptryk 10 bar og over 300 liter, er underlagt skærpede regler. Det udvidede certifikat kræver et skoleophold med indlagt praktikperiode. Men også helt ned til produkttal 200 bar x liter kræves alm. kedelpassercertifikat med en uges skoleophold. Det gamle "kontrolkort" er i dag udgået.

Her er det nemmere med dampgeneratorer, hvor
der pga. det særlig design tilpasset Danske regler, hverken er myndighedskrav til brugeren af kedlen eller til opstilling og anmeldelse, - i kapaciteter helt op til 1200 kg damp pr. time
 

Eksempler på max. kapacitet, arbejdstryk hvor der kan være enten ingen eller lempelige myndighedskrav
Størrelse Max. Dampydelse
[kg/time]
Max. tilladt
arbejdstryk
400 400 Ubegrænset tryk
og ingen kedelkrav
700 700 Ubegrænset tryk
og ingen kedelkrav
1200 1200 Ubegrænset tryk
og ingen kedelkrav
1500 1500   8 bar
og lempelige kedelkrav
2000 2000   6 bar
og lempelige kedelkrav

Af ovenstående fremgår det at man op til 1200 kg/time med dampgeneratorer type DT - hverken skal have almindeligt eller udvidet kedelpassercertifikat. Ved dampydelse op til 2000 kg/h med de angivne tryk skal man have almindeligt kedelpasser-certifikat (5 dages skoleophold). Først over disse grænser kræver lovgivningen at kun en person der har det udvidede kedelpasser-certifikat (langt skoleophold med indbygget praktikperiode) må passe og tilse kedlen. Også først over disse grænser kræver lovgivningen at der sker en opstillingsgodkendelse fra et bemyndiget organ før kedlen må tages i brug.

INTRODUKTION
Den
industrielle dampgenerator er en speciel type dampkedel, hvor dampen genereres ved gennemstrømning af  rør viklet som rørspiraler. Den adskiller sig dermed fra den klassiske 3-træks dampkedel hvilket giver visse fordele og begrænsninger.


Dampgeneratorer er fyret med olie eller gas, med høj-effektive Low NOx brændere. 

De er meget kompakte og har en hurtig opvarmningstid. Fuld damptryk fra kold opstart på ned til et par minutter på de mindste størrelser.

 

   Tekniske Data
Flere Detaljer
Regler for Dampkedler
Installation & Kedel-entreprenøren

 

 

 


KONSTRUKTION
Dampgeneratorerne er opbygget med spiraler af sømløse rør, hvor fødevandet opvarmes og fordampes under gennemstrømning indvendig i disse. Varmen tilføres 
vand/damp-blandingen primært som strålevarme i forbrændingskammeret, hvor den inderste cylindriske rørspiral og en plan oprullet rørspiral udgør hhv. kammerets væg og endebund. Herved undgås udmuringsmateriale i forbrændings-kammeret. Forbrændingsgassen afkøles herefter i konvektionsdelen, ved den varme røggas strømning imellem rørspiralerne. Konstruktionen med spiralviklede rør optager effektivt de termiske udvidelser som følge af de høje temperaturer. Alle dampgeneratorer og dampkedler er konstrueret og bestykket iht. Europæiske regler / PED og Arbejdstilsynets forskrifter (og ækvivalente ratificerede EN normer).

Alle dampgeneratorer bliver før afsendelse kontrolleret og funktions-testet.MATERIALER
:
Standard med certificeret kedelstål (kulstofstål) iht. PED 2014/68/EU. Til særlige applikationer - f.eks. til fødevarer - anvendes endvidere en særlig kvaliteter af rustfrit syrefast stål med lavt kulstof eller stabiliseret legering.BRÆNDERE
De er som standard forsynet med internationalt anerkendte brænder-fabrikater i absolut højeste kvalitet - til naturgas, alm. fyringsolie, svær fyringsolie eller til kombinationer af disse. Specielle ønsker til brænderudformning kan imødekommes, herunder Low NOx brændere, som kedlerne er forberedt for i deres tilpassede konstruktion af forbrændingskammer.LAV NOx
Udformningen af DT dampgeneratorens forbrændingsrum og tilpasning af konvektionsdelen, giver de bedste betingelser for at tilsikre lave NOx udledninger med de såkaldte Low NOx brændere. Disse brændere kræver et design som dette for at kunne opfylde deres garanti for lav NOx udledning.LEVERINGSOMFANG

DT dampgeneratorer leveres i vandret udførelse (med lav højde), men kan alternativt leveret i lodret udførelse (med lille grundareal). Se i øvrigt skitse nedenunder.

De leveres isoleret med rustfri inddækningsplader komplet med brænder, sikkerhedsarmatur, ventiler, instrumentering og styreskab monteret, samt med fuld dokumentation herunder alle nødvendige certifikater


.
Steam Troll.JPG (23704 bytes)

Dampgenerator 150 kg/time - Lodret type

 

HØJERE DAMPYDELSER MED KASKADE
Med et kaskadeopbygget dampanlæg der omfatter  2 eller 3 dampgeneratorer, kan der opnås en dampproduktion op til 3600 kg pr. time uden grænser for driftstryk og UDEN krav om opstillingsgodkendelse og UDEN krav om kedelpassere (hverken det almindelige eller det udvidede kedelpassercertifikat). Kaskadedrift betyder at styringen automatisk indkobler og udkobler en eller flere dampgeneratorer afhængig af
behovet i produktionen.VARIANTER

Dampgeneratorerne kan udformes i mange varianter, eksempelvis:

   Dampbuffertank i integreret løsning
Indbygget i container plug 'n play
Varmegenvinding med røggaskedel
Elektrisk opvarmning / el-dampkedel
   Rendampskedler til kulinarisk damp
Kedler med Ultra Højt Damptryk
EX-udførelse (ATEX) - elektriske kedel
Rustfri eller syrefast udførelse
Komplet på bundramme med fødevandsbehandling og tankeDampgenerator 150 kg/time - Lodret type

 


DAMPGENERATOR ELLER DAMPKEDEL
Læs mere om at vælge rigtigt og optimalt ift. de aktuelle omstændigheder. Klik her.
 


TOTAL SERVICE
Med en landsdækkende serviceorganisation forestår AB&CO og autoriserede servicefirmaer selv
servicering af kedlerne, dog i samarbejde med brænderfabrikanter.

Til de kunder der ikke ønsker at bruge tid på vedligeholdelse af varmeanlægget, tilbyder AB&CO en total serviceordning på meget attraktive vilkår. Med en sådan ordning kan kunden i stedet koncentrere sig om sin primære forretning.
 


OPSTILLING & TILSLUTNING
Dampgeneratorer
er enkle at tilslutte. De kan leveres med alt tilbehør monteret på bundramme eller som en containerløsning. Men f.eks. AB&CO er kedelbyggere, og hverken kedel-entreprenører eller kedel-installatører. Når kunden ønsker installation, kan der henvises til kompetente firmaer, der er fortrolige med dampgeneratorer og som er specialister i at styre slagets gang ude på et opstillingssted. Læs mere om Opstilling & Montage.
 

 

The Steam System


Kedeldimensioner
wpeA.gif (11196 bytes)

Dampgenerator Tabel (Typiske Værdier)

Størrelse

 

Max.
Dampydelse
[kg/h]

Varme
Ydelse
[kW]

Olie · Gas
Forbrug
[kg/t · Nm³/t]

A
[mm]

B
[mm]

C *
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

Vægt
[kg]
Tom

Vægt
[kg]
Drift

100 100 67 7 · 7 1.800 1.400 1.400 1.000 1.500 ø210 440 460
150 150 100 10 · 10 1.900 1.400 1.400 1.000 1.500 ø210 445 465
300 300 200 20 · 21 2.000 1.400 1.400 1.000 1.500 ø210 450 470
400 400 266 26 · 28 2.100 1.400 1.400 1.000 1.500 ø210 455 475
700 700 466 46 · 49 2.550 1.850 1.500 1.100 1.500 ø250 600 650
800 800 533 52 · 56 2.900 2.400 1.600 1.200 1.800 ø350 1.285 1.385
1000 1000 666 65 · 70 3.100 2.400 1.600 1.200 1.800 ø350 1.300 1.400
1200 1200 799 78 · 84 3.300 2.400 1.600 1.200 1.800 ø350 1.325 1.425
1500 1500 999 98 · 104 3.600 2.800 1.800 1.400 2.000 ø400 1.900 2.100
2000 2000 1.332 130 · 139 4.000 3.300 1.900 1.500 2.050 ø400 2.200 2.600
2500 2500 1.666 163 · 174 4.400 3.600 2.400 1.700 2.500 ø400 3.000 3.500
3000 3000 1.999 196 · 209 4.700 3.900 2.400 1.900 2.700 ø400 3.400 4.300

*   Mål inkl. styreskab, hvilken kan placeres valgfrit eller medleveres løst
** Mål korrigeres for studse (tilgang fødevand, afgang damp) der går ud foran.

TABELVÆRDIER · Forudsætninger

Alle ovenstående værdier og data er kun vejledende estimerede størrelser. De præcise data for kedeludlægning fremgår af tilbud som der fremsendes på den konkrete sag, og de eksakte dimensioner, vægt og detaildata vil fremgå efter at kedlen er projekteret i den udformning som kunden ønsker.

Data for varmeydelse og olie/gas forbrug er baseret på 60°C fødevandstemperatur, 5 bar dampovertryk, 89% virkningsgrad og normal skandinavisk kvalitet på alm. fyringsolie (Nedre brændværdi= 42.300 kJ/kg) og naturgas (Nedre Brændværdi= 39.600 kJ/Nm³).

For mere specifikke modeller og mål, henvises til STANDARD DAMPGENERATOR.

 

Dampcentral i container
     

Der kan tilbydes container-løsninger med dampgenerator og alt kedeltilbehør for tilsikring af stabil og effektiv dampproduktion.

Dampcontainere er udbredt anvendt for hurtigt og økonomisk at etablere damp-produktion op til 2.500 kg damp pr. kg.

De kan bruges i en nødsituation som back-up hvis den almindelig dampforsyning svigter og kan medfører en alvorlig situation. Med en containerløsning er man hurtig på fuld damp igen.

Løsningen kan både bruges af slutbrugeren, men er også en attraktiv forretningsmulighed for udlejning til og servicering af slutbrugere.

Leveringsmuligheder


10' containere :

Op til 700 kg/t damp
driftstryk 3 - 150 bar20' containere :

Op til 2400 kg/t damp
og over 1200 kg/h

med kaskade opbygning
driftstryk 3 - 150 bar

 

 

Fremstilling af ren dampTT BOILERS dampgeneratorer leveres også til fremstilling af ren damp - kulinarisk damp og ultra ren pyrogenfri damp

     

Kulinarisk damp (clean steam) til fødevarer leveres 
af en dampgenerator fremstillet i syrefast rustfrit stål. 
Fotos viser leverance til Rolls Royce i AISI 316.
Denne udgave var i øvrigt til 190 barg og 350°C
.
Flere detaljer

 

Til farmaceutisk industri anvendes endvidere 
den såkaldte ultra rene damp (pure steam)
Foto viser en dampgeneratorer 300 kg/h og
600 kg/h - med reboiler, slebet og poleret.

Flere detaljer