Hvorfor fokus på grøn energipolitik,
når god forretning handler om
at sikre bundlinjen ?


Det handler ikke bare om PR. Det er faktisk helt rigtig gode økonomiske fordele ved at have fokus på miljørigtig procesvarme og de tre
forhold :

  

Høje Virkningsgrader

Lange Levetider

Lave Emissioner


Høj Virkningsgrad betyder lavt forbrug af olie og/eller gas, og dermed lav CO2 udledning. På AB&CO produkter er virkningsgraderne som standard generelt meget høje. Men de kan leveres med endnu højere værdier ved brug af kundetilpassede løsninger med varmegenvinding.

Lang Levetid på kedler og varmevekslere betyder lavere forbrug af materialer og dermed lav energiforbrug til fremstilling af materialerne - den medgåede CO2 udledning kan deles ud på de flere år kedlerne og varmevekslerne er i brug før de skal erstattes med nye. Den høje kvalitet på AB&CO produkter sikrer lave omkostninger både i driften og lavt værditab (omkostning pr. år) som følge af den lange levetid.

Lav Emission tilsikres igennem et gennemtænkt design. Forbrændingsrum på AB&CO kedler er konstrueret således at man med de valgte standardbrændere, opnår en meget effektiv forbrænding - med lille udledning af såvel partikler som CO2 og NOx.