Hvorfor fokus på grøn energipolitik,
når god forretning handler om
at sikre bundlinjen ?
 


 


 


Det handler om virksomhedens vigtige image udadtil (kunder og forretningsforbindelser) - såvel som indadtil (medarbejdere / kollegaerne). Det handler om den stigende bevidsthed i samfundet og om myndighedskrav både central fra EU og specifikt fra de enkelte medlemslande - omkring brug af fossile brændsel, udledning af kuldioxid og emission.

Men så handler det også om rigtig gode økonomiske fordele ved at have et skarpt fokus på miljørigtig procesvarme igennem de tre
fokusområder:
 

  

Høj Virkningsgrad

Lang Levetid

Lav Emission


Høj Virkningsgrad
betyder lavt forbrug af de fossile brændsler og dermed i sagens natur mindre CO2-udledning. På AB&CO produkter er virkningsgraderne som standard generelt meget høje. Men de kan leveres med endnu højere værdier ved brug af kundetilpassede løsninger med f.eks. udstyr til varmegenvinding.

Lang Levetid på kedler og varmevekslere giver lavere akkumuleret forbrug af materialer der medgår under fabrikation over år, og dermed lav energiforbrug til fremstilling. Den medgåede CO2-udledning kan deles ud på de flere år hvor de samme kedler og varmevekslere er i brug, før de skal erstattes med nye. Den høje kvalitet på AB&CO produkter sikrer lave omkostninger både i driften, men også dette lavere værditab (omkostning pr. år) som følge af den lange levetid.

Lav Emission er krav der kun bliver mere udtalt i fremtiden. Emission er i princippet udledning af miljøbelastende elementer - ikke bare CO2, men også NOx, CO og andre utilsigtede kemiske forbindelser samt partikler. Rettidig omhu giver som bekendt god forretning og man kan spare mange penge ved at omstille sig i god tid og i sit eget tempo til fremtiden krav - f.eks. til drift helt uden emission dvs. el-varme. God tid giver mulighed for at gennemtænke og forberede, så man er klar til at "trykke på den dyre knap" når omstændighederne er optimale. Når man i forvejen vælger en farbar vej med de to andre ovennævnte fokusområder i sin strategi, er det forsvindende lidt ekstra det koster også at holde et mål om lav emission. Oven i dette skal man også huske at den image man skaber udadtil, også skabes indadtil mellem kollegaer / medarbejdere. For vi vil alle godt arbejde på en arbejdsplads med gode etiske værdier som f.eks. miljøhensyn.