Hvorfor fokus på grøn energipolitik,
når god forretning handler om
at sikre bundlinjen ?

 


 


 


Det handler ikke bare om virksomhedens image og de krav fra EU som medlemslandene for øjeblikket er ved at ratificere omkring emission.

For der er faktisk rigtig gode økonomiske fordele ved at have fokus på miljørigtig procesvarme og de tre
forhold :
 

  

Høje Virkningsgrader

Lange Levetider

Lave Emissioner


Høj Virkningsgrad
betyder lavt forbrug af olie og/eller gas, og dermed lav CO2 udledning. På AB&CO produkter er virkningsgraderne som standard generelt meget høje. Men de kan leveres med endnu højere værdier ved brug af kundetilpassede løsninger med varmegenvinding.

Lang Levetid på kedler og varmevekslere betyder lavere forbrug af materialer og dermed lav energiforbrug til fremstilling af materialerne - den medgåede CO2 udledning kan deles ud på de flere år kedlerne og varmevekslerne er i brug før de skal erstattes med nye. Den høje kvalitet på AB&CO produkter sikrer lave omkostninger både i driften og lavt værditab (omkostning pr. år) som følge af den lange levetid.

Lav Emission er krav der kun bliver mere udtalt i fremtiden. Rettidig omhu er god forretning og man kan spare penge ved at omstille i god tid, da man så kan gøre det i sit eget tempo. Når man i forvejen vælger de to andre ovennævnte forhold ind i sin strategi, er det forsvindende lidt ektra det koster også at sætte krav til lav emission. Husk også at den image man skaber udadtil, og skabes indadtil mellem kollegaer. Vi vil godt arbejde på en arbejdsplads med gode etiske værdier som fx. miljø.