English Version 

Teknisk Assistance & Værktøj til Teknikere

Industriens procesopvarmning repræsenterer typisk meget store energimængder og følgelig også meget store omkostninger. Alene prisen på olie, gas og elektricitet er af en størrelse, der tydeligt kan ses i ethvert driftsregnskab. Men det handler ikke bare om udgifterne til proces-opvarmning. De miljømæssige omkostninger ved er som bekendt generelt meget store, når man har et stort energiforbrug.

LÆS MERE om hvorfor du overhovedet skal overveje at se på disse særlige udfordringer - og hvorfor de både er vigtige for både din økonomi på kort og lang sigt.

AB&CO har mere end 30 års erfaring med industrielle varmesystemer, og er på forkant med de nyeste teknologier til forbedring af både ydelse og økonomi.

Men prøv eventuel selv at regne lidt på tingene og overvej mulighederne. Vi har her lidt gratis
Værktøj til Teknikere
Eller lav en god investing og få kompetent konsulentbistand fra  AB&CO · CONSULT, der  indgår i AB&CO med domicil lige udenfor København.

Besøg AB&CO · CONSULT idag og bliv inspireret til effektive og økonomiske tiltag!


 

 

kontakt

 

Værktøj til Teknikere

 

 

GRATIS DOWNLOAD
Teknisk  Udlægning og Prissætning
i enkle regneark (MS Excel)

 

 

I dette afsnit finder du forskellige værktøjer til at arbejde med dit projekt med procesvarme.

Har du brug for mere hjælp, så har vi også en velfungerende service-organisation til opstart, instruktion og vedligeholdelse med mere, samt ingeniører der kan rådgive og hjælpe i forskellige spørgsmål.

 


Værktøjer & Tabeller  
Disse værktøjer og tabeller hjælper ingeniøren i at udlægge og beregne procesvarmesystemer, kapaciteter m.v.

Hvad med at få et Maskin- og Termisk Ståbi som skriveunderlag ?
 

Beregn Røggas fra Kedler
Varmegenvindingspotentialet afhænger af røggasmængde og temperatur fra kedlen. Brug denne til at få en idé om den gevinst der kan ligge i udnyttelse af spildvarme i en røggasvarmeveksler (economizer).

 

Grundlæggende El-varmeteknik
Verdens hurtigste introduktion til elektrisk opvarmning er Dansk. Men den er imidlertid meget dybtgående i teorien på en uhøjtidelig måde. Man kunne kalde det Elvarmeteknik for Dummies, men det gør vi ikke.
 

Formelsamling
Som ingeniører har vi lagt mærke til at det er de samme formler vi bruger i det daglige. Visse af dem må vi lige slå op for en sikkerhedsskyld. Disse formler har vi sat op i tabelform, og har derfor valgt at meddelagtiggøre andre i denne oversigt.
 

Omregningstabel
SI, metriske, amerikanske og engelske enheder. Der er en skov af enheder, som kan tage tid at omsætte. Vi har gjort det enkelt i denne oversigt.


 

Specifikt litteratur om kedler til procesvarme :

Hedtoliekedel eller Dampkedel
Hvornår bør procesopvarmning ske med termisk olie og hvornår er damp stadig den bedste løsning. Bliv fortrolig med forskellene i design og anvendelse - og vælg altid den optimale løsning.

Dampgenerator eller Dampkedel
Damp i kapaciteter op til 2 - 3 tons pr. time kan laves på den konventionelle dampkedel, eller på en dampgenerator. Der er store tekniske forskelle - også i prisniveauet. Der er meget at tjene ved at vælge rigtigt.

 

    AB&CO animationer af dampkedeldrift
 vælg mellem PC og smartphone version


 ________________________________________


 

Rettigheder & Brug af Regneark

De viste regneark er fremstillet og er ejet af AB&CO. De kan frit benyttes til grov udlægning af større systemer, hvor de omtalte AB&CO komponenter indgår.

Regnearkene må ikke bruges i kommerciel øjemed dvs. til tilbyde og sælge egne tilsvarende produkter og heller ikke til at sammenligne med andre leverandører af tilsvarende produkter.

 

Ansvarsfraskrivelse

Brug af regneark skal ske med alle mulige forbehold og helt uden ansvar for AB&CO. De må derfor ikke bruges til præcis og/eller endelig udlægning af tekniske løsninger.

Derfor opfordres alle bruger til at kontakte AB&CO og få et konkret tilbud, når projekter er inde i den afgørende fase.


 

 

 


Beregn din egen KEDEL 
TT BOILERS dampkedler, el-kedler, dampgeneratorer, hedtolie-kedler, hedtvandskedler. Lav dine egne beregninger af den nødvendige størrelse, og udlæg flow, temperaturer, elektriske data og varmebalancen. Vælg imellem opvarmning af et strømmende medium eller et tankindhold opvarmet på en given tid. Ligger i Excel-format.
 

Beregn din egen VARMEVEKSLER 
Udlæg AB&CO pladeapparater, rørvekslere, spiralvekslere. Afgjort det første gratis beregningsprogram til de mest almindelige varmevekslere. Men det er kun et vejledende program til anvendelse for de indledende undersøgelser og udlægning af termiske systemer.  Programmet er ikke til eksakte beregninger, idet det forudsætter at man selv har en idé om varmetransmission. Ligger i Excel-format.

- Dampflader til Procesluft
Damp opvarmning af procesluft. Brug denne Excel-fil for at bestemme størrelse og budgetpris i et standard design uden tilbehør. Meget enkelt at bruge til grove estimater.

- Varmevekslere til Procesluft
Opvarmning og køling af procesluft. Brug denne Excel-fil for at bestemme størrelse og budgetpris i et standard design uden tilbehør. Meget enkelt at bruge til grove estimater.

- Affugtere til Procesluft
Termisk affugtning af procesluft med vand eller glykolblanding. Brug denne Excel-fil for at bestemme størrelse og budgetpris i et standard design uden tilbehør. Meget enkelt at bruge til grove estimater.

- Elektriske Procesluftluftvarmere
Opvarmning af procesluft med elektriske varmelegemer. Brug denne Excel-fil for at bestemme størrelse og budgetpris i et standard design uden tilbehør. Meget enkelt at bruge til grove estimater.
 

Lav din egen generelle VARMEBALANCE 
Lille let anvendeligt værktøj til udlægning og afbalancering af af de termiske størrelser dvs. temperaturer, flow og stofdata. Bruges med stor fordel i forbindelse med forespørgsler. Ligger i Excel-format.


Lav din egen dampbaserede VARMEBALANCE 
Lille let anvendeligt dampværktøj til udlægning og afbalancering af de termiske størrelser dvs. damptryk,  temperaturer, flow og stofdata. Bruges med stor fordel i forbindelse med forespørgsler til "Varmeveksler Dampforvarmer / -kalorifer". Ligger i Excel-format


Download Instruktion
:
Før cursor hen over den blå overskrift, højreklik på musen og vælg "gem som" /"Save as". Gem filen et passende sted, hvor du eventuelt kan vælge at tjekke den for virus (de er alle virus-fri, men det er god latin at gøre det alligevel).


 

 

hovedmenu


 

 

huvudmeny
 

 

 

hovedmeny