ELEKTRISK DAMPKEDEL

Kundetilpassede lndustrielle El-dampkedler


 

kontakt                          hovedmenu

 

QUICK INDGANG

Model & Type Model TT BOILERS
Type DH & DH2
Dampydelser Op til 5.000 kg pr. time (3.200 kW)
Arbejdstryk 0 - 40 bar overtryk
(højere tryk som specialopgaver)
Energikilde Elektricitet (el-opvarmede)
Produktet Generel Beskrivelse
Dimensioner Skitser - Vandret & Lodret
Data & Størrelser  Små Dampkedler, type DH
Data & Størrelser  Store Dampkedler, type DH2
Alternative
Dampkedel
Typer
Kompakt & Hurtigtstartende Generator 
- og med Olie/Gas-Brænder
Røgrørskedel med Stort Dampbuffer
- og med Olie/Gas-Brænder
Alternative
Dampkedel
Modeller
K-DH / L-DT / L-DJ (prisbillige kedler)
Dokumentation Hårdfør & Pålidelig
Damptabel Stofværdier i tørmættet tilstand
Relevant Litteratur Grundlæggende El-Varmeteknik
 
 
 

Se også vore små meget populære og prisbillige modeller til mindre fremstillings-virksomheder, laboratorier m.v.

Dampydelser:
5 - 270 kg/t
pr. dampsektion

Damptryk :
Op til 8½ bar
 

 
Teknisk
Assistance & Værktøj
Referencer
over Hele Verden
 

LAVESTE OMKOSTNINGER
I DET LANGE LØB !

- er argumentet for at købe og investere i en AB&CO løsning. Lave levetidsomkostninger (det såkaldte LCC) garanteres, da netop LCC ikke kun er indkøbet, men også medregner drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne, samt den meget lille årlige afskrivning der kommer af mange leveår. Oven i dette kommer så det miljømæssige design, forberedt til fremtiden.

 

AB&CO er en velkendt Dansk producent af kundetilpassede mindre og mellemstore industrikedler - en firmafusion fra 2000, mellem firmaerne Termo Trading Industrivarme A/S og AB&CO Thermal Transfer A/S, grundlagt i hhv. 1967 og i 1988.

El-Dampkedlerne type DH og DH2 er kedler til fremstilling af tørmættet damp med el-varmelegemer som energikilde. De er udført i et særligt robust industrielt design og bliver derfor brugt til installation på fabrikker og industrianlæg verden over. En meget høj kvalitet betyder høj driftssikkerhed og lave vedligeholdelsesomkostninger. Et miljørigtig design sikres igennem den lange materiale-levetid, og når elektriciteten er
Fremstillet Miljørigtig.

 
   
 
PI-diagram
Leveringsomfang
Valgmuligheder
 
 
Forespørgsel
på Dampkedel
 
 
Firma
H
ovedbrochure
 
 


 

 
       
Service
og
Reservedele

 

 

hovedmenu                                                      kontakt

 

 

 

 

 

 

DETALJERET BESKRIVELSE & SPECIFIKATIONER
 

Type DH

En lodretstående industriel elektrisk dampkedel, som giver en stabil og tør damp-produktion. Med et gulvareal på mindre end 1/2 m² kan den tilpasses næsten alle forhold.

Ingen krav om kedelpassercertifikat og ingen opstillings-godkendelse ved kapaciteter op til 58 kg/h ved driftstryk  op til godt 5,5 barg - og heller ikke ved kapaciteter op til  116 kg/h ved driftstryk på godt 2½ bar.

Denne el-kedel er til små damp-mængder, fra 15 - 233 kg damp pr. time ved overtryk på 1 - 40 bar.

De meget hårdføre varmelegemer er produceret med en kappe af højt legeret rustfri legering - Incoloy 825, samt en særlig kraftig varmetråd. Selve kedlen er forsynet har dobbelt sikkerhed mod tørkogning og kræver minimum af vedligeholdelse og service.

De elektriske kedler er i dag som standard med inddækningsplader i rustfri stål.

Ofte leveres kedlerne på bund-ramme med kondensattank, vandbehandling og bundudblæsning.
 


El-kedel til brug ifm. cementproduktion

 

MILJØRIGTIG
PROCESVARME

Det lyder ikke logisk, for el-varme har aldrig været betragtet som energirigtig.

Men dette begynder nu at ændre sig. Stadig mere strøm bliver lavet på vindkraft, vandkraft, A-kraft og andre energiformer der ikke kommer fra forbrænding af kulbrinter. I vores nordiske nabolande, ser man stadig oftere el-opvarmning som et krav i deres bestræbelse på at nedbringe CO2 udslippet og holde kvoterne.

 


ANDRE DESIGNAB&CO fremstiller også DH til
Produktion af Ren Damp, hvor alle dele inklusive de dampberørte dele, udføres i syrefast stål AISI 316.


DH fremstilles også i en særlig udførelse til brug i eksplosions-farlige omgivelser. EX-udførelse er klas-sificeret efter det Europæiske ATEX-regulativ.


ATEX-kedel til Propangasanlæg
 

 

TOTAL SERVICE

Med en landsdækkende service-organisation forestår AB&CO · TT BOILERS og autoriserede servicefirmaer selv
Servicering af Kedlerne, dog i samarbejde med brænderfabrikanter og kemikere indenfor analyse af termisk olie.


 

OPSTILLING & TILSLUTNING

Alle kedler fra AB&CO er enkle at tilslutte. De kan leveres med alt tilbehør monteret på bundramme eller som en containerløsning. Men AB&CO er kedelbyggere, og hverken kedel-entreprenører eller kedel-installatører. Når kunden ønsker installation, kan vi henvise kompetente firmaer, der er fortrolige med vores kedler og som er specialister i at styre slagets gang ude på et opstillingssted. Læs mere om Opstilling & Montage.

 

Type DH2

En vandretliggende industriel elektrisk dampkedel til større kapaciteter. Også disse har en stabil og tør damp-produktion.

 

El-kedlen er til dampmængder fra 200 - 1.500 kg damp pr. time ved tryk fra 1 barg til 40 barg. Anlægget er konstrueret og godkendt for industri og til skibsklasser. De robuste varmelegemer er produceret af højt legeret rustfri stål, Incoloy825 / SMO254. Anlægget er forsynet med dobbelt sikkerhed mod tørkogning, og kræver minimum af vedligeholdelse og service.

 

3 stk. El-dampkedler komplet på bundramme, hver på 350 kW og med specialgodkendelse til brug ifm. olieproduktion

DH2 er konstrueret og isoleret således, at den giver den optimale udnyttelse af den tilførte energi.

Meget høj finish med bl.a. hel rustfri inddækningsplader i AISI 304 er standard på DH2.

 


print-out version

 

 

Andre udførelser af DH2

TT BOILERS fremstiller DH2 til Produktion af Ren Damp, hvor alle dele inklusive de dampberørte dele, udføres i syrefast stål EN 1.44XX / AISI 316.

Blandt de mere sofistikerede kundetilpassede løsninger er Avancerede Kedler for Overhedet Damp til et kraftværk i Storbritannien. De er udført med mange specielle features, herunder "triple redundent safety" med dobbelt PLC.

 


 

 

type DH
 

dh.gif (5686 bytes)

 

type DH2

 

dh25.gif (7475 bytes)

                         01   Dampafgang
                         02   Fødevandstilgang
                         03   Bundudblæsning
                         04   Sikkerhedsventil
                         05   Udblæsningshane
                         06   Styreskab

 

07   Manometer
08   Niveaukontrol
09   Pressostat
10   Vandstandsglas
11   El-varmelegemer
TT BOILERS LODRETTE TYPE type  DH
12X 12 19,5 39 58,5 78 97,5 117 136,5 156
Nominel effekt ( = optaget elektrisk effekt) kW 12 12 19,5 39 58,5 78 97,5 117 136,5 156
Strømforbrug ved 3 x 400 V A 17,3 17,3 28,1 56,3 84,4 112,6 140,7 168,9 197 225
Dampydelse ved 6 bar overtryk kg/t 16 16 26 52 78 104 130 155 181 207
Fødevandstemperatur 20°C
Dampydelse ved 6 bar overtryk kg/t 18 18 29 58 87 116 145 175 204 233
Fødevandstemperatur 90°C
Total Volumen L 10 30 100
Vægt - tom (transport) kg 125 145 200
Vægt - fuld (i drift) kg 135 175 300
Bredde W mm 750 750 900
Dybde D mm 600 950 1100
Højde H mm 2050 2150 2250
Tilslutning - Fødevand DN mm 15
RG - 1/2"
Tilslutning - Damp ved lavtryk udførelse  DN mm 20 32 50
1 bar overtryk RG - 3/4" 5/4" 2"
Tilslutning - Damp ved højtryksudførelse  DN mm 20 25
6 bar overtryk RG - 3/4" 1"
 
Type X12 Ingen krav om kedelpassercertifikat og opstillingsgodkendelse v. driftstryk  op til ca. 17 bar (design 20 bar)
Type 12 - 19,5 - 39 Ingen krav om kedelpassercertifikat og opstillingsgodkendelse v. driftstryk  op til ca. 5½ bar (design 6,6 bar)

 

TT BOILERS VANDRETTE TYPE Type  DH2
195 234 273 312 351 390 429 468 507 585 720 1000
Nominel effekt ( = optaget elektrisk effekt) kW 195 234 273 312 351 390 429 468 507 585 720 1000
Strømforbrug ved 3 x 400 V A 281 338 394 450 507 562 619 675 732 844 1040 1450
Dampydelse ved 6 bar overtryk kg/t 255 305 355 405 455 510 560 610 660 785 965 1350
Fødevandstemperatur 20°C
Dampydelse ved 6 bar overtryk kg/t 285 340 400 455 515 570 630 685 740 885 1090 1500
Fødevandstemperatur 90°C
Total Volumen (trykbeholder) L 400 560 745 910 1250
Vægt - tom kg 500 670 730 1300 1800
Vægt - fuld kg 900 1230 1475 2200 3100
Diameter D mm 800 900 1000 1000 1200
Bredde W mm 1160 1260 1360 1600 1800
Længde L mm 2050 2100 2150 3200 3600
Højde H mm 1250 1350 1450 1750 2000
Tilslutning - Damp ved lavtryk udførelse  DN mm 50 65 80 100 125
1 bar overtryk RG - 2" 2 1/2" 3" 4" 5"
Tilslutning - Damp ved højtryksudførelse  DN mm 25 32 40 50 65 80
6 bar overtryk RG - 1" 5/4" 1 1/2" 2" NA NA
Tilslutning - Damp ved højtryksudførelse  DN mm 25 32 40 65 80
10 bar overtryk RG - 1" 5/4" 1 1/2" NA NA
For højere kapaciteter bliver kedlerne specialfremstillet.

 

hårdføre
 

DH

- den legendariske kedel

Ingen elektrisk dampkedel på markedet er så robust og driftsikker som DH. Så enkelt kan det siges !

En sjælden gang skal et varmelegeme udskiftes. Manglende fødevands-behandling er normal kritisk for dampkedler fordi en masse kalk kan sætte sig på varmelegemerne (hvilket medfører overophedning af materialet), men den medfører også risiko for alvorlige tæringer pga. den ilt der så vil være tilstede. Krav til fødevand er de samme for alle dampkedler, men det er bare anderledes med DH. Når en DH kommer ind til service, er det fordi den er så tilkalket at ydelsen falder. Når den skilles ad kan det se ud som på disse to 12 år gamle kedler :
 

"Kedlerne var fyldt helt op med kalksten og varmelegemerne var derfor overophedede så de blev deforme - alligevel virkede kedlerne"

Da kunden beder om at få kedlerne renset virker de stadig, men kapaciteten har været dalende. Kunden oplyser at det desværre ikke er gået så godt med vandbehandlingen. Man har glemt at have det kørende. Konsekvensen er at kalken i vandet har fyldt kedlerne helt op, hvilket så betyder ekstremt overophedede og deformerede varmelegemer. De kan ikke komme af med varmen og arbejder sig derfor op i temperatur. Efter at kalken er fjernet, er ydelsen igen i top.

Dette er forskellen på en DH og andre el-kedler på markedet. Det ved mange der ikke accepterer pludselige driftsstop, - og det er fordi de har prøvet det !

 

ALTERNATIVET

Hvis du ikke lige behøver en kedel, der kan tåle at ofte at blive håndteret voldsomt, men i stedet et prisbillig kompromis, - så er her det bedste alternativ  i den store skov af gode og dårlige importerede dampkedler. Disse modeller fås også til kulinarisk damp (ren damp).

>> Kommercielle El-dampkedler <<

 

KONTAKT OS hvis du vil høre mere - og hvis vi kan hjælpe dig med dit dampbehov. Du kan se mere om dampkedler og andre industrikedler på nedenstående link.