ELEKTRISK DAMPKJEL

Introduksjon til Elektrisk Oppvarmede
Industrielle Dampkjelerkontakt             hovedmeny


 

 QUICK INNGANG

Kjeleprodusent AB&CO København
Modeller Loddrett og vannrett type
Dampytelser 10 - 5.000 kg pr. time
(høyere ytelser i kundetilpasset design)
Arbeidstrykk 0 - 40 bar overtrykk
(høyere trykk i kundetilpasset design)
Energikilde Elektrisitet (el-oppvarmet)
Produktet Generell Beskrivelse
Dimensjoner Skisser - Vannrett & Loddrett
Data & Størrelser  Små Steamkjeler, Loddrett Model
Data & Størrelser  Store Steamkjeler, Vannrett Model
Dampkjeletyper Høyspent Elektrodekjel  
Spesiell elektrisk dampkjele

Kompakt & hurtigstartende kjele  
- med olje/gassbrenner


Røykrørskjele med stort damprom
- med olje/gassbrenner

STANDARD DAMPKJELER

Dokumentasjon Hardfør & pålitelig
Damptabell Egenskapene
til Dampen
Relevant Litteratur Grunnleggende
El-Varmeteknikk (DK) 


 

kontakt             hovedmeny
 

Sprog / Språk / Language / Sprache :            

 


 

 

 

LAVESTE KOSTNADENE
I DET LANGE LØP !

 

Disse el-dampkjeler er kjeler til fremstilling av tørrmettet damp med el-varmelegemer som energikilde. De er utført i en særlig robust industriell design og blir derfor brukt til installasjon på fabrikker og industrianlegg verden over.

En meget høy kvalitet betyr høy driftsikkerhet og lave vedlikeholdskostnader. En miljøriktig design sikres gjennom den lange levetiden til materialet og når elektrisiteten er fremstilt miljøriktig. 
PI-diagram

 Se også de små og fleksible
 
modeller 5 - 270 kg/t

Forespørselsformular
for dampkjeler


Disse modellene leveres modulært for
Store KapaciteterHovedbrosjyr

    Dansk
        &
    S
vensk
   
 

Verktøy til ingeniører

 

referanser
over hele verden


 
 

    

Service
og
Reservedele

 

 

 

 

 

 

 

DETALJERT BESKRIVELSE & SPESIFIKASJONER
 

Loddrett Model

En loddrett stående industriell elektrisk steamkjele som gir en stabil og tørr dampproduksjon. Med et gulvareal på få m² kan den tilpasses nesten alle forhold.

 


 

Ingen krav om kjelepassersertifikat og ingen oppstillingsgodkjennelse ved kapasiteter opp til 58 kg/h ved driftstrykk opp til vel 5,5 barg – og heller ikke ved kapasiteter opp til 116 kg/h ved driftstrykk på vel 21/2 bar.
Denne el-kjelen er til små dampmengder, fra 15 - 233 kg damp pr. time ved overtrykk på 1 - 40 bar.
De veldig hardføre varmelegemene er produsert med en kappe av høyt legert rustfri legering - Incoloy 825, samt en særlig kraftig varmetråd. Selve kjelen er forsynt med dobbelt sikkerhet mot tørrkoking og krever minimalt vedlikehold og service.
De elektriske kjelene har i dag som standard inndekningsplater i rustfri stål.
Ofte leveres kjelene på bunnramme med kondensattank, vannbehandling og bunnutblåsing.

 


El-kjele til bruk ifm. sementproduksjon
 


print-out versjon
 

 

 

MILJØRIKTIG
PROSESSVARME

Det lyder ikke logisk, for el-varme har aldri vært ansett for å være energiriktig. Men dette er nå i gang med å endre seg. Stadig mer strøm blir laget på vindkraft, vannkraft, A-kraft og andre energiformer som ikke kommer fra forbrenning av kullbrinter. I de nordiske nabolandene våre ser man stadig oftere el-opparming som et krav i bestrebelsene på å nedbringe CO2 utslippet og holde kvotene.

 

 

Andre Design


AB&CO fremstiller disse kjelene til Produksjon av Ren Damp, hvor alle dele inklusive de dampberørte dele, udføres i syrefast stål AISI 316.
 

De er også produsert i et spesielt design til brug i eksplosjons-farlige omgivelser. EX-udførelse er efter det Europeiske ATEX-regulativ.


ATEX-kjel
til gassanlegg


 


Total Service
 

Med en landsdekkende service-organisasjon står AB&CO og autoriserte servicefirmaer selv for service på kjelene, dog i samarbeid med fabrikanter av brennere og kjemikere innen analyse av termisk olje.

Oppstilling & Tilslutning

Alle kjeler fra AB&CO er enkle å tilslutte. De kan leveres med alt tilbehør montert på bunnramme eller som en containerløsning. Men AB&CO er kjelebyggere, og ikke kjeleentreprenører eller kjeleinstallatører. Når installasjon er et krav, kan vi vise til kompetente bedrifter som er fortrolige med kjelene våre og som er spesialister i å styre slagets gang ute på et oppstillingssted. Les mer om oppstilling og montasje.

Vannrett Model

En vannrettliggende industriell elektrisk steamkjele til større kapasiteter. Også disse har en stabil og tørr dampproduksjon.
 

 


El-kjelen er til dampmengder fra 200 - 1500 kg damp pr. time ved trykk fra 1 barg til 40 barg. Anlegget er konstruert og godkjent for industri og til skipsklasser. De robuste varmelegemene er fremstilt av høyt legert rustfri stål, Incoloy 825/SMO 254. Anlegget er forsynt med dobbelt sikkerhet mot tørrkoking og krever et minimalt vedlikehold og service.

 

3 stk. El-steamkjeler komplett på bunnramme, hver på 350 kW og med spesialgodkjennelse til bruk ifm. oljeproduksjon

DH2 er konstruert og isolert slik at den gir optimal utnyttelse av den tilførte energien.

Meget høy finish med bl.a. helt rustfrie inndekningsplater i AISI 304 er standard på kjelene. 
 


print-out versjon

 

Andre Utførelser av Vannrett Model

AB&CO fremstiller disse dampkjeler til Produksjon av Ren Damp, der alle deler inklusive dampberørte deler, lages i syrefast stål AISI 316.

Blant de mer sofistikerte kundetilpassede løsninger er avanserte kjeler for overhetet damp til et kraftverk i Storbritannia. De er laget med mange spesielle features, blant annet "triple redundent safety" med dobbelt PLC.

 

Loddrett
 

dh.gif (5686 bytes)
 

 

Vannrett

 

dh25.gif (7475 bytes)

                          01 Dampavgang
                          02 Tilgang av fødevann
                          03 Bunnutblåsning
                          04 Sikkerhetsventil
                          05 Utblåsningskran
                          06 Styreskap

 

07 Manometer
08 Nivåkontroll
09 Pressostat
10 Vannstandsglass
11 El-varmelegemer
ELEKTRISK STEAMKJELE

 
 

Loddret Model
 

12X 12 19,5 39 58,5 78 97,5 117 136,5 156
Nominell effekt ( = opptatt elektrisk effekt) kW 12 12 19,5 39 58,5 78 97,5 117 136,5 156
Strømforbruk ved 3 x 400 V A 17,3 17,3 28,1 56,3 84,4 112,6 140,7 168,9 197 225
Dampytelse ved 6 bar overtrykk
Fødevannstemperatur 20°C
kg/t 16 16 26 52 78 104 130 155 181 207
Dampytelse ved 6 bar overtrykk
Fødevannstemperatur 90°C
kg/t 18 18 29 58 87 116 145 175 204 233
Total Volum L 10 30 100
Vekt - tom (transport) kg 125 145 200
Vekt - ful (i drift) kg 135 175 300
Bredde W mm 750 750 900
Dybde D mm 600 950 1100
Høyde H mm 2050 2150 2250
Tilslutning - fødevann DN
RG
mm
-
15
1/2"
Tilslutning - Damp
ved lavtrykk utførelse
1 bar overtrykk
DN
RG
mm
-
20
3/4"
32
5/4"
50
2"
Tilslutning - Damp
ved høytrykksutførelse
6 bar overtrykk
DN
RG
mm
-
20
3/4"
25
1"


 

 

ELEKTRISK STEAMKJELE


 

 

Vannrett Model
 

195 234 273 312 351 390 429 468 507 585 720 1000
Nominell effekt ( = opptatt elektrisk effekt) kW 195 234 273 312 351 390 429 468 507 585 720 1000
Strømforbruk ved 3 x 400 V A 281 338 394 450 507 562 619 675 732 844 1040 1450
Dampytelse ved 6 bar overtrykk
Fødevannstemperatur 20°C
kg/t 255 305 355 405 455 510 560 610 660 785 965 1350
Dampytelse ved 6 bar overtrykk
Fødevannstemperatur 90°C
kg/t 285 340 400 455 515 570 630 685 740 885 1090 1500
Total Volum L 400 560 745 910 1250
Vekt - tom (transport) kg 500 670 730 1300 1800
Vekt - ful (i drift) kg 900 1230 1475 2200 3100
Diameter D mm 800 900 1000 1000 1200
Bredde W mm 1160 1260 1360 1600 1800
Lengde L mm 2050 2100 2150 3200 3600
Høyde H mm 1250 1350 1450 1750 2000
Tilslutning - Damp
ved lavtrykk utførelse
1 bar overtrykk
DN mm 50 65 80 100 125
RG - 2" 2 1/2" 3" 4" 5"
Tilslutning - Damp
ved høytrykksutførelse
6 bar overtrykk
DN mm 25 32 40 50 65 80
RG - 1" 5/4" 1 1/2" 2" NA NA
Tilslutning - Damp
ved høytrykksutførelse
10 bar overtrykk
DN mm 25 32 40 65 80
RG - 1" 5/4" 1 1/2" NA NA

Høyere ytelser i kundetilpasset design

 

 

Ingen krav om kjelepassersertifikat og oppstillingsgodkjennelse ved nominell effekt < 500 kW

den hårdføre
 

Den Loddrette Modellen

- den hardføre legendariske kjelen
 

Ingen elektrisk steamkjele på markedet er så robust og driftsikker som denne kjelen. Så enkelt kan man si det!

En sjelden gang skal et varmelegeme skiftes ut. Manglende behandling av fødevannet er normalt kritisk for steamkjeler fordi en masse kalk kan sette seg på varmelegemene (hvilket fører til overopphetning av materialet), men den medfører også risiko for alvorlige tæringer pga. den ilt som da vil være til stede. Kravene til fødevann er de samme for alle steamkjeler, men det er bare annerledes med DH. Når en DH kommer inn til service, er det fordi den er så tilkalket at ytelsen faller. Når den skilles ad kan det se ut som på disse to 12 år gamle kjelene:

"Kjelene var helt fylt med kalkstein og varmelegemene var derfor overopphetet,
at de ble deforme - allikevel virket kjelene"

Da kunden ber om at få kjelene renset virker de stadig, men kapasiteten har vært dalende. Kunden opplyser at det dessverre ikke har gått så godt med vannbehandlingen. Man har glemt å ha det kjørende. Konsekvensen er at kalken i vannet har fylt kjelene helt opp, hvilket så betyr ekstremt overopphetede og deformerte varmelegemer. De kan ikke slippe av med varmen og arbeider seg derfor opp i temperatur. Etter at kalken er fjernet, er ytelsen atter i topp.

Dette er forskjellen på en DH og andre el-kjeler på markedet. Det vet mange som ikke aksepterer plutselige driftstopp, - og det er fordi de har prøvd det
 

 

ALTERNATIVET

- og de helt små størrelsene el-steamkjeler


Hvis du ikke akkurat har behov for en kjele som kan tåle ofte å bli håndtert voldsomt, men i stedet et prisbillig kompromiss, - så er dette det beste alternativet i den store jungelen av gode og dårlige, importerte steamkjeler. Disse modellene lages også til kulinarisk damp (ren damp).

>> Kommersielle el-steamkjeler <<

 

KONTAKT OSS, hvis du vil høre mer – og hvis vi kan hjelpe deg med ditt dampbehov.

Du kan se mer om steamkjeler og andre industrikjeler på dette link.