Sprog / Språk / Language / Sprache :                 DAMPKJELER & DAMPGENERATORER


kontakt             hovedmeny


      animasjon av dampkjele i drift
 

 

Røykrør-
Dampkjeler
 

 

AB&CO er en kjent Dansk produsent av
kundetilpassede mindre og mellomstore industrikjeler:

Dampgenerator
Intro til K
ompakte Steamkjeler med Rask Oppvarming

Elektrisk Dampkjele

Intro til Kundetilpassede Steamkjeler inkl. Høyspenning

Klassisk Dampkjele
Intro til Røykrørskjeler med Olje og Gass-brennere

Mobil løsning  

Intro til Container-løsninger med steamgenerator og alt tilbehør
et)

Høytrykk Dampkjele
Intro til dampkjeler opp til 190 bar og temperaturer opp til 350°C

Ren Damp
Kulinarisk 'clean steam' til blant andre næringsmiddelindustrien


Se hele utvalget og tekniske detaljer på
STANDARD DAMPKJELER

  


       
Selskaps Intro
DK   /  SE  /  ENG
 


          Dampgeneratorer    Industrielle
    Elektriske Dampkjeler

 


Modulære Standard
Elektriske Dampkjeler