KLASSISK DAMPKJELE

Introduksjon til 3-trekk Røykrørs-kjeler
til Tørrmettet Damp


 

kontakt             hovedmeny

 

QUICK INNGANG

Kjeleprodusent AB&CO København
Modeller Full 3-trekk eller Vendeflamme
Dampytelser 80 - 5.000 kg pr. time
Arbeidstrykk 0 - 30 bar overtrykk
Energikilde Biogas, N-Gass, LPG, by-gas, lett og tung fyringsolje og kombinasjoner av disse.
Virkegrad 90% - 92% uten economizer (basis kjelevirkegrad)
95% - 97%
inklusiv economizer (ekstra røykgasskjøling)
Produktet Generell Beskrivelse
Data & Størrelser  Store Dampkjeler
Data & Størrelser  Små Dampkjeler
Skorstein Utlegning
Røykgass Data & Beregninger
Varmegjenvinning Economizer (Røykgass)
Dampkjeletyper STANDARD DAMPKJELER

Kompakt & Hurtig Start

Elektrisk Oppvarmede
Damptabell

 

teknisk
assistanse & værktøy
kunder og
prosjekter verden over

 

Sprog / Språk / Language / Sprache :              


 

 


 

 

LAVESTE KOSTNADENE
I DET LANGE LØP !

 

Dampkjelerne er 3-trekks røykrørskjeler til produksjon av tørrmettet damp til prosessoppvarming, er utført i en spesielt robust design og derfor velegnet til installasjon på fabrikker og industrianlegg. En meget høy kvalitet i funksjon og økonomi betyr høy driftsikkerhet, lave vedlikeholds-kostnader, høye virkegrader og lang levetid for dampkjelen.


 

 


 
forespørselsformular for dampkjeler
hovedbrosjyr
(
dansk /svensk)
 
   

 

 
  animasjon av dampkjele i drift
     
 
   

 

Service
og
Reservedele
r


hovedmeny                        kontakt 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALJERT BESKRIVELSE & SPESIFIKASJONER
 
TT BOILERS, type DJ

Et stort program av klassiske dampkjeler med olje-, gass- og kombinasjonsbrennere med optimal fyringsøkonomi i et 3-trekks design. 

De fleste av denne type 3-trekkskjeler skal iflg. reglene fra Arbeidstilsynet i Danmark installeres ifølge spesielle retningslinjer, og det skal i langt de fleste tilfeller innhentes en oppstillingsgodkjennelse - og man skal være oppmerksom på at driftspersonale skal utdannes som kjelepassere med relevant sertifikat. Les mer om kjelepasserutdannelsen i Danmark.

TT BOILERS, type DJM

Effektive høytrykkskjeler med olje- eller gassbrennere for mindre kapasiteter - også i 3-trekks design.

Visse av denne type 3-trekkskjeler skal iflg. reglene fra Arbeidstilsynet i Danmark installeres etter særlige retningslinjer, og det skal i lang de fleste tilfeller innhentes en oppstillingsgodkjennelse - og man skal være oppmerksom på at driftspersonale skal utdannes som kjelepasser med relevant sertifikat. Les mer om kjelepasserutdannelsen i Danmark.

Alternativ design av steamkjele er den såkalte steam- eller dampgenerator opp til 1200 kg/time - i Danmark uten krav om kjelepassersertifikat og uten krav fra myndigheter om oppstilling, drift og vedlikehold. Nyere danske regler for dampkjeler betyr at driften av konvensjonelle steamkjeletyper krever, at man skal ha utdannede kjelepassere med det utvidede sertifikat til den daglige drift. Det såkalte produkttall som finnes ved at man ganger volum (liter) med maks innstillingstrykk er i dag satt helt ned til 3000 bar x liter (Danske regler). Det betyr at en konvensjonell steamkjele med damptrykk 10 bar og over 300 liter er underlagt skjerpede regler. Det utvidede sertifikatet krever et kursopphold med innlagt praktikkperiode. Men også helt ned til produkttall 200 bar x liter kreves alm. kjelepassersertifikat med en ukes kursopphold (Danske regler). Det gamle kontrollkortet er utgått etter å ha vært brukt også i en overgangsperiode.

TTBjette.gif (17425 bytes)

Bantam2.JPG (22571 bytes)

·         Stabil og tørr dampproduksjon med kapasiteter 400 - 6.000 kg damp pr. time ved arbeidstrykk 0,5 - 20 bar (0,05 - 2 MPa)

·         Gjennomprøvd modell, fremstilt i Danmark og levert i mer enn 20 år til inn- og utland.

·        Høy virkegrad på 90 - 91% (over 95% med economizer) sikrer en veldig fin driftsøkonomi - gjennom en velproporsjonert heteflate i både stråledelen og konveksjonens 2. og 3. trekk.

·        NOx emisjon er minimert gjennom størrelsen og geometrien på brennkammer som utnytter brennerens egenskaber optimalt. Det benyttes kun kvalitetsbrennere av nordeuropeisk kvalitet som fort serviseres overalt i Skandinavia.

·         Rolig og stabil dampproduksjon sikres med et stort damp- og vannvolum som samtidig gir en stor damp-reserve under meget varierende forbruk.  

·        Enkel betjening og vedlikehold. Bl.a. er røykrørene lett tilgjengelige gjennom renseluker og inspeksjons-åpninger, hvilket betyr generelt god adgang for inspeksjon og rensning av kjelens innvendige deler.

·        Total Service. Med en landsdekkende serviceorganisasjon forestår AB&CO · TT BOILERS og autoriserte servicefirmaer selv service på kjelene, dog i samarbeid med fabrikanter av brennere og kjemikere innen analyse av termisk olje.

·         God dansk håndverksmessig finish, der man har lagt stor vekt på de små detaljene, herunder overflater i rustfri stål. 

·         Kundetilpasning med mange valgmuligheter som tar utgangspunkt i de aktuelle forhold og særlige ønsker. 

 

OPPSTILLING & TILSLUTNING
Alle kjeler fra TT BOILERS er enkle å tilslutte. De kan leveres med alt tilbehør montert på bunnramme eller som en containerløsning. Men TT BOILERS er kjelebyggere, og ikke kjelentreprenører eller kjeleinstallatører. Når installasjon er et krav, kan vi vise til kompetente firmaer som er fortrolige med kjelene våre og som er spesialister i å styre slagets gang ute på et oppstillingssted.

·         Stabil og tørr dampproduksjon med kapasiteter 125 - 400 kg damp pr. time ved arbeidstrykk 0,5 - 20 bar (0,05 - 2 MPa).

·         En endret design av brennkammer og konveksjonsdel optimert for mindre kapasiteter.

·         Samme fasiliteter som type DJ,  

·         Samme gode driftsøkonomi som type DJ

·         Samme lave NOx som type DJ

·         Samme stabilitet over for driftsvariasjoner som type DJ 

·         Samme finish som type DJ
 

Type DJM
[kg/t]

Varme
Ytelse
[kW]

Olje · Gass
Forbruk
[kg/t · Nm³/t]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]
ykgass

Vekt
Drift
[kg]

125 87 8,2 · 8,8 1555 1535 1020 845 1055 88,9 630
180 125 11,8 · 12,6 1775 1540 1180 1005 1220 ø114,3 960
400 278 26,3 · 28,1 2415 2055 1340 1165 1380 ø139,7 1730

wpe9.gif (6883 bytes)

Type DJ
[kg/t]

Varme
Ytelse
[kW]

Olje · Gass
Forbruk
[kg/t · Nm³/t]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]
ykgass

Vekt
Drift
[kg]

600 417 39,4 · 42,1 3360 2280 1360 1160 1665 ø200 2.200
800 556 52,6 · 56,2 3390 2320 1520 1320 1840 ø250 2.850
1000 695 65,7 · 70,2 3490 2350 1620 1420 1985 ø260 3.125
1250 966 82,2 · 87,8 3455 2350 1800 1600 2140 ø275 4.975
1600 1.112 105,2 · 112,4 3970 2870 1800 1600 2015 ø290 5.950
2000 1.390 131,5 · 140,5 4250 2900 1950 1750 2300 ø375 6.700
2500 1.738 164,4 · 175,6 4700 3450 2100 1900 2415 ø400 8.775
3000 2.086 197,2 · 210,7 5495 4400 2130 1930 2480 ø450 12.700
3500 2.433 230,2 · 245,8 5835 4450 2325 2125 2740 ø515 15.450
4000 2.781 263,0 · 280,9 6445 4950 2325 2125 2740 ø515 16.600
5000 3.476 328,7 · 351,1 6375 4900 2525 2325 2945 ø580 19.250
6000 4.171 394,5 · 421,4 6870 5400 2525 2325 3050 ø580 23.650
TABELLVERDIER · Forutsetninger
Nedenstående verdier for varmeytelse og olje/gassforbruk er basert på 60°C fødevannstemperatur, 5 bar dampovertrykk, 90% virkegrad og normal skandinavisk kvalitet på alm. fyringsolje (nedre brennverdi= 42.300 kJ/kg) og naturgass (nedre brennverdi= 39.600 kJ/Nm³).

 

Kontakt os hvis du vil høre mere - og hvis vi kan hjelpe deg med ditt dampbehov