REN DAMP  |  REN ÅNGA
 

Introduktion - Rendamp Generatorer & Kedler  |  Ren Ånga Generatorer & Pannor


kontakt                                                 hovedmenu
 


      Rendamp / Sterildamp

Almindelig industriel højtryksdamp kan indeholde urenheder i form af kemikalierester fra fødevandsbehandling, forskellige ophobede fremmedlegemer (slam, salte m.v.) samt jernoxider (rust) fra de indvendige ståloverflader i kedel og rør, men også fra kemikalieindhold i det vand der anvendes til kedelfødevand. I mange sammenhænge er disse urenheder ikke noget problem dvs. i begrænsede mængder og i almindelig kedeldrift.

Den høje damptemperatur vil dræbe de fleste organismer (virus, svampe, bakterier m.v. Men ovenstående stof-indhold vil være til stede på trods af de høje temperaturer og så kan dampen ikke betragtes som 100% ren og steril. Den almindelige industridamp kan derfor heller ikke altid anvendes i farmaceutiske applikationer og i mange fødevare-processer.

Damp produceret på kedel udført i rustfrit stål sikrer derimod en meget høj renhedsgrad på dampen - også kaldet rendamp. De bliver i meget ofte anvendt i forbindelse med damp i direkte kontakt med fødevarer og andre produkter der potentiel kan medføre en risiko hvis de bliver eksponeret for urenheder.

Rendamp kan fremstilles på elektriske dampkedler og på gas-fyrede dampgeneratorer - begge med dampberørte dele i rustfrit stål.

Alternativet til rendampskedler er brug af ultra partikkelfilter (rendampsfilter) monteret på almindelig industridamp.

 

  Formular
til Forespørgsler
Teknisk
Assistance & Værktøj

Service og Reservedele

 

Referencer


 

 

 

 

Ren "Sanitær" damp (kulinarisk damp) bliver fremstillet i hygiejniske omgivelser, bl.a. hvor alle kontaktflader er i rustfrit stål. Dampen er ren, hvilket vil sige at den f.eks. ikke indeholder målbare mængder partikler af jern eller jernoxyd (rust) eller snavs af anden art. Fødevandet er i en  tilsvarende høj kvalitet. Anvendelse af ren-damp kan være bl.a. fødevareindustrien og kemisk industri.


Electric Clean Steam Boiler
Stand-alone


Sanitærdamp - elektrisk produceret
Nor-Sea Foods, Skotland
.


Sterildamp produceret af højtryksdamp
igennem en såkaldt reboiler
NOVO NORDISK


 

Ultra-ren "Steril" damp (partikel og pyrogenfri damp) er på en gang både noget tilsvarende ren-damp, og så alligevel noget helt andet. Kvaliteten på sterildamp er ekstrem høj. Denne type damp blive ofte anvendt i direkte berøring med medicin og kontroversielle hyper-sterile dele. Den må absolut ikke indeholde partikler af nogen art - det er partikelfri damp. Dampen skal derfor genereres i 100% rene og sanitær omgivelser. Anvendelse af sanitærdamp bliver stadig mere udbredt på hospitaler, men anvendes også meget i specielle institutioner / institutter, samt i farmaceutisk og biokemisk industri.

 

Design

Både sanitærdampen og sterildampen kræver specielle typer anlæg til fødevands-behandling og til dampproduktionen.

Fødevandets beskaffenhed har  i sagens natur en afgørende indflydelse på dampens renhed. Generelt er de overordnede krav derudover bl.a. anvendelse af rustfrit / syrefast stål.

Sterildamp kræver at alle dele og overflader i berøring med den sterile damp og det sterile fødevand, der ofte er WFI kvalitet (Water for Injection), er af en hel speciel beskaffenhed - slebet og poleret. Dette gælder også svejsningerne, der derfor også skal være helt slebet ned og poleret op.

Alle anvendte materialer og komponenter skal være udført netop til sterildamp-produktion.

Der er intet AB&CO standard-program af kedler til sanitærdamp og til sterildamp, men i stedet en række standardkoncepter. Årsagen er at opgaverne er forskellige - normal helt unikke i sin art - på grund af krav til renheden, driften, varmekilder, arbejdstryk, arbejdstemperaturer og kapaciteter.

Forskellige applikationer har forskellige krav til dampen, og der er faktisk ikke to opgaver der er ens.

Vigtigst er det derfor, at man tager udgangspunkt i opgaven, og AB&CO erfaring med sterildamp og sanitærdamp sikrer en god og teknisk optimal løsning indenfor rimelige økonomiske rammer.


 

Alternative varmekilder

Produktion af sanitærdamp og sterildamp kan produceres med følgende varmekilder, i kronologisk prioritet efter egnethed under hensyntagen til størst mulig overordnet sikkerhed for renhed.
 

 

Et lavt tryk på varmemediet i forhold til sanitærdampen eller sterildampen er at foretrække af hensyn til konsekvensen ved lækager imellem de to sider. Af samme grund er det også vigtigt at varmemediet ikke er giftigt. Der forudsættes dog altid at anlæggene er 100% sikret imod lækager da de altid klassificeres som trykbeholdere og dampkedler.


Rent vand som varmekilde er den bedst egnede såfremt at trykket i vandet er lavere end sanitærdampen eller sterildampen, og vandet i øvrigt har den tilstrækkelige temperatur. Sidstnævnte kan oftest problemet pga. en eventuel nødvendig tryksætning.


Termisk olie er i sin grundform ikke rent som vand, selvom der findes olie
(
ABCO NF) der f.eks. af det amerikanske fødevaredirektorat FDA, er anerkendt som spiseolie. Termisk olie arbejder oftest trykløst og atmosfærisk. Læs mere om opvarmning med termisk olie.

 

 

Elektrisk opvarmning anvendes kun til sanitærdamp. Men her er det vigtigt at der ikke kan ske en overophedning af det rustfri materiale, således at der frigøres partikler. Sikkerhedsanordninger og tilpasset elektrisk overfladebelastning er nøgleordene.

Olie- og gasfyrede kedler kan anvendes til forsyning af højtryksdamp (industri-kvalitet) til en reboiler (se skitse øverst) til produktion af enten sanitærdamp eller sterildamp. Men olie- og gasfyrede kedler kan også anvendes direkte til produktion af sanitærdamp, når de udføres med alle dampberørte overflader i rustfrit stål. Også her er det vigtigt at der ikke kan ske en overophedning af det rustfri materiale, således at der frigøres partikler.


 

Ufyrede dampgeneratorer  (Reboilere)

AB&CO fremstiller også reboilere som konventionelle dampanlæg dvs. en kedeludførelse til almindeligt damp og med traditionelt damparmatur - men hvor brænderen og forbrændingskammer er erstattet af en varmespiral til højtryksdamp (se principskitse ovenfor). Grundlæggende anvendes reboilere  højtryksdamp både til at producere sanitærdamp og sterildamp, men har sin største berettigelse til produktion af sterildamp.


 

Kapaciteter & Temperaturer

Selvom kedler til ren-damp og sanitærdamp er "feinschmecker-løsninger", så har AB&CO ikke desto mindre fremstillet disse kedler op til 3000 kg/h og op til 350°C / 190 barg.

Find det rigtige tryk og temperatur for tørmættet damp med denne damptabel:

 

 

Alternativet med Dampfiltre

Ren damp kan også ske med dampfiltre. Maskestørrelse på filterindsatsen er her ned til 3 my.

Partikelfri damp er ren i en vis forstand, men ikke i forhold til mulige opløselige komponenter i dampen. Det er som bekendt ikke alt der mekanisk kan filtreres.

Dampfiltre er økonomisk løsning, når denne renhedsgrad kan accepteres. Det er også en løsning der hurtig kan etableres.

For køb af dampfilter henvises til Filtrering af Damp.

           

TV : To anlæg til ultra ren damp 300 kg/h og 600 kg/h. Reboilere med slebet finish     TH: Rendampsgenerator udv. / indv. i syrefast stål

01   Dampafgang
02   Fødevandstilgang
03   Bundudblæsning
04   Sikkerhedsventil
05   Udblæsningshane
06   Styreskab
07   Manometer
08   Niveaukontrol
09   Pressostater
10   Vandstandsglas
11   Varmeveksler med Rørspiral

 

 

Fabrikation af Rendampskedler siden 1990

- da Verden, Kasper og Morten var unge