HEDTOLIEANLÆG

Opvarmning med Cirkulerende Varmetransmissionsolie (VTO)

 

kontakt                                    hovedmenu

 

 
 

Hedtoliesystemer fra AB&CO er højtemperatur varmesystemer typisk til industrielle processer - og oftest anvendt i stedet for damp og hedtvand pga. et generelt langt højere driftstemperaturer ved lavt tryk (se skema ovenover) - og bl.a. derfor ofte med væsentlig lavere totale omkostninger til følge.

Hvor høje damp-temperaturer kræver høje tryk, så kan termisk olie således anvendes trykløst op til 300 - 320°C - tryksat kan man komme op til 400°C. Men der er også andre fordele ved brug af termisk olie til procesopvarmning.

Til venstre er vist et eksempel på hvordan et mindre hedtoliesystem til opvarmning procesluft kan se ud, og på fotos nedenfor til højre vises det samme system som det bliver leveret.

Hedtoliesystemer kan sammensættes på mange måder - og det er afgørende at det sker helt specifikt i forhold til opgaven. Der er endvidere særlige forskrifter der skal følges, både af funktionsmæssige, men primært af sikkerhedsmæssige årsager, - herunder DIN 4754, Brandteknisk Vejledning for Varmolieanlæg, Maskindirektivet, PED, CE, HVD og LVD.

 


 

QUICK INDGANG
 
Varmesystemet Introduktion
& Beskrivelse
Hedtoliekedler Data & Specifikationer
Bedre Økonomi med Varmegenvinding Economizer & Røggaskøling
Den Termiske Olie Præsentation
Termisk Olie Typiske Stofværdier

Herover & Under :  Eksempel på Systemløsning med Hedtolie                                            

Total pakkeløsning til opvarmning af procesluft med termisk olie
GEA Niro
 

Hedtolie Luftforvarmer 2,5 MW
Sancor, Argentina

 

Systemløsningerne er færdig-bygget eller for montage på stedet og inkluderer kedel, cirkulationspumpe(r), varme-veksler, udlufter, ekspansions- og buffertank, tømme/fylde-system, reguleringsventiler, sikkerhedsudstyr, armatur, rør-føring, fittings, kompensatorer, styresystemer, termisk olie og fuld dokumentation på relevant sprog - som standard dansk, engelsk og  tysk.

Til disse systemløsninger tilbyder AB&CO et komplet program af hedtoliekedler. Se alle detaljerne under TT BOILERS Hedtoliekedler, type VTO

Det simple princip i hedtolie-systemer er anvendelsen af en speciel type cirkulerende olie, såkaldt termisk olie (varmetransmissionsolie) - der effektivt transporterer varme ved temperaturer over 300°C fra kedel til en eller flere forbrugere f.eks. varmevekslere, luftforvarmere, reaktor-tanke, valser m.m.

Den termiske olie har udover gode termiske egenskaber (stofdata), også signifikante brand-hæmmende egenskaber, med meget høje flamme- og selvantændelsestemperaturer.

AB&CO hedtolie-systemerne er alle kunde-tilpassede og leveres oftest som komplette pakke-løsninger til hurtig samling og montage på stedet, dvs. som færdigmonterede system-enheder på bundramme eller i container.

Pakkeløsninger inkluderer naturligvis præcise og letforståelige instruktioner for samling, montage, opstart, drift og vedligeholdelse.

Eksempel på et flowdiagram af
Komplet Hedtoliesystem(Acrobat Reader)

Oversigt og detaljer over kedel-programmet på det omfattende datablad:
 

KEDELPROGRAMMET


Hedtolieopvarmning bruges bla. til opvarmning af procesluft til spraytørring. På foto ovenover til højre er vist en AXA luftforvarmer under slutinspektion før afsendelsen.

 

Den termiske olie der indgår i et hedtoliesystem omtales oftest som varmetransmissionsolie (VTO). Det er vigtigt at den er lavet til denne applikation og den skal være af høj kvalitet. Det tilrådes at man ikke blot vælger den billigste paraffinbaserede termiske olie.

Udover termiske egenskaber, så er hårdførhed, lang levetid og miljømæssig skånsomhed væsentlige nøgleord for en optimal og stabil drift. En særlig vigtig egenskab er at olien ikke må tilsmudse rørene indvendig når den krakker. En hedtoliekedel er opbygget af rørspiraler (olie/gas-fyrede) eller lange trykbeholderkonstruktioner (el-opvarmede), og de er praktisk taget umulig at rengøre hvis olien har genereret koks-belægninger på de indvendige overflader.

Der skal naturligvis også ligge en service til rådighed - til at understøtte nye og eksisterende hedtoliesystemer. En service der udover levering indenfor timer, også omfatter kapacitet til at analysere olie med henblik på at diagnosticere hedtoliesystemets tilstand, og gribe ind i tide hvis forholdene ikke er optimale.

ABCO NF er et produkt udviklet i USA, og som i dag er udbredt anvendt den kemiske industri og fødevareindustrien i både Europa, USA og Asien.

Specielt denne olie er meget hårdfør overfor høje temperaturer - og har endvidere den væsentlige egenskab at den ikke tilsmudser rørspiraler i kedlen og rørsystemet generelt med belægninger - selvom den overhedes og ødelægges (i modsætning til de termiske paraffin olier fra de diverse olieselskaber). 

AB&CO anbefaler ABCO NF som termisk olie til hedtolie-systemer.

AB&CO tilbyder regelmæssige tilsyn med kedelsystemet og den termiske olie igennem analyse af olieprøver taget fra systemet. Ud fra denne analyse kan man diagnosticere anlægget tilstand.

ANALYSE & DIAGNOSTICERING
AF HEDTOLIE-SYSTEMET

AB&CO tilbyder overvågning af hedtoliesystemet, igennem regelmæssig udførelse af analyser på olie.

Ingeniørerne hos AB&CO har mange års erfaring med hedtoliesystemer, men også den anvendte varmetransmissionsolie. De foranlediger den korrekte og specielle analyse der er nødvendig, og de kan ud fra testresultater, samt udseendet og lugten på olien, rimeligt præcist diagnosticere hvordan driften forløber og er forløbet. Det muliggør konstant og optimal justering af hedtoliesystemets parametre - og dermed de lavest mulige driftsomkostninger.

 
 

Referenceliste

 

     hovedbrochure

2 stk. Hedtoliekedler 2 x 2 MW - oliefyrede
Phønix Tag, Vejen