HEDTOLIEKEDEL

Varmolieanlæg med
Varmetransmissionsolie

 

kontakt                      hovedmenu

 

                       

 QUICK INDGANG

Model & Type Model TT BOILERS
type VTO & type ELVTO
Netto Ydelser Fra 23 til 10.000 kW
Driftstemperaturer Standard - op til 310°C
Specialopgaver - op til 400°C
Driftstryk Atmosfærisk truk op til 310°C
Tryksat (PED) op til 400°C
Energikilde Naturgas, LPG, Biogas, by-gas, let og svær fyringsolie og kombinationer heraf, samt elektricitet (el-opvarmning).
Virkningsgrader :

Energiudnyttelsen varierer en del afhængig af olietemperaturen og aktuel belastning. Særlig høj virkningsgrad i specialdesign 
leveres på forespørgsel.
86 - 90%
uden economizer (røggaskøling)

92 - 96%
med economizer ekstern opvarmning, .f.eks. vand
Systemet Generel Systembeskrivelse
Produktet Generel Produktbeskrivelse
Data & Størrelser  Tabelform
Dimensioner Skitser - Vandret & Lodret
Cirkulationspumper Data & Størrelser
Skorsten Generel Udlægning
Røggasdata Data & Beregninger
Varmegenvinding Economizer (Røggaskøling)
Termisk Olie ABCO NF (Specifikationer)
Termisk Olie Tabel

 

 
         Produktbrochure (ENG) Forespørgselsformular
        Firmaintro TT BOILERS Referenceliste (ENG)
   
Service
og
Reservedele

 

 

Teknisk
Assistance & Værktøj
 Referenseliste
     Hedtoliekedler

 

 

 

 

 


LAVESTE OMKOSTNINGER I DET LANGE LØB

- er argumentet for at købe og investere i en AB&CO løsning. Lave levetidsomkostninger (det såkaldte LCC) garanteres, da netop LCC ikke kun er indkøbet, men også medregner drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne, samt den meget lille årlige afskrivning der kommer af mange leveår. Oven i dette kommer så det miljømæssige design, forberedt til fremtiden.

 

AB&CO er en velkendt Dansk producent af kundetilpassede mindre og mellemstore industrikedler - en firmafusion fra 2000, mellem firmaerne Termo Trading Industrivarme A/S og AB&CO Thermal Transfer A/S, grundlagt i hhv. 1967 og i 1988.

Damp og vand har mange gode egenskaber, men den afgørende ulempe at de som varmebærer kræves et højt driftstryk for at opnå en høj driftstemperatur.

Man kan i stedet bruge v
isse typer olier, såkaldt termisk olie eller varmetransmissionsolie (heraf navnet VTO). Disse typer olier har den egenskab, at de er meget varmestabile og letflydende, og i trykløs tilstand kan termisk olie anvendes op til over 300°C, dvs. i åbne atmosfæriske systemer og dermed udenfor trykbeholderregulativerne.

Opvarmning med termisk olie kræver dog et specielt kedeldesign, der tager højde de særlige omstændigheder der gælder for olie som opvarmningsmedium.

Hedtoliekedler type VTO og ELVTO er begge et gennemprøvet og miljørigtigt design, fremstillet efter anerkendte normer herunder DIN 4754.

 

 
Illustrerede Valgmuligheder i Leveringsomfang iht. DIN4754/Fig. A 1 Type EL-VTO  
 Elektriske Kedler
Type VTO
Kedler m. Brænder
Illustrerede Valgmuligheder i Leveringsomfang iht. DIN4754/Fig. A 2 Type EL-VTO  
 Elektriske Kedler
Type VTO
Kedler med Brænder
Eksempler
Lay-Out Tegninger
Type VTO / dt=40°C
400 kW 600 kW 1000 kW


 

ALTERNATIVE
ØKONOMISKE  STANDARDKEDLEROvervej også vort program af økonomiske standarddesign af olie- og gasfyrede TEKNIK modeller type L-VTO:   


'Lodrette modellerop til 3.500 kW

'Vandrette Modeller' op til 4.700 kW
 

 

 


 

 

DETALJERET BESKRIVELSE & SPECIFIKATIONER
 INTRODUKTION

Kært barn har mange navne. Mange kalder disse systemer med cirkulerende termisk olie for varmoliesystemer, men hos AB&CO · TT BOILERS kalder vi det hedtoliesystemer. Dels fordi man herhjemme har defineret vand over 110°C for hedtvand, og vand på 110°C og derunder for varmtvand - og dels fordi man i almindelig tale kalder det "hot oil" på engelsk.
 


I forbindelse med et nyt varmesystem, bør alle forhold vurderes. Hedtolie kan være en god løsning, men damp kan måske være bedre. AB&CO · TT BOILERS har både kedler til damp og hedtolie, og vi kan derfor i sagens natur med god grund hævde at vi er neutrale og objektive. Derfor har vi taget emnet op: Hvorfor termisk olie i stedet for damp ? Læs mere her om detaljerne og om hvordan man kan foretage sit valg.

LEVERINGSOMFANG


Hedtoliekedlerne type VTO leveres med brænder til naturgas, almindelig fyringsolie, svær fyringsolie, kombi-nationsbrændere "dual fuel" - eller elektrisk opvarmet. De er komplette og fuldt udstyrede enheder med armatur, instrumentering og sikkerhedsudstyr.

VTO leveres i vandret og i lodret udførelse. Op til 10 bar i arbejdstryk. Kapaciteter i standardudførelse fra 50 - 3.000 kW, og i specialudførelser op til 10.000 kW.

KONSTRUKTION


Hedtoliekedlerne er opbygget med spiraler af sømløse rør, hvor den termiske olie opvarmes under gennemstrømning indvendig i disse. Varmen tilføres den termiske olie primært som strålevarme i forbrændingskammeret, hvor den inderste cylindriske rørspiral og en plan oprullet rørspiral udgør hhv. kammerets væg og endebund. Herved undgås udmuringsmateriale i forbrændings-kammeret. Forbrændingsgassen afkøles herefter i konvektionsdelen, ved den varme røggas strømning imellem rørspiralerne.

Konstruktionen med spiralviklede rør optager effektivt de termiske udvidelser som følge af de høje temperaturer. Alle AB&CO · TT BOILERS hedtoliekedler er konstrueret og bestykket iht. Tyske AD-Merkblätter og DIN 4754 (og ækvivalente ratificerede EN normer).

 

 BRÆNDERE

Kedlerne er som standard forsynet med internationalt anerkendte brænder-fabrikater i absolut højeste kvalitet - til naturgas, fyringsolie, sværolie eller til kombinationer af disse. Specielle ønsker til brænderudformning kan imøde-kommes.

Alle VTO hedtoliekedler bliver før afsendelse kontrolleret og funktions-testet.


 

VARIANTER

Alternativt kan VTO hedtoliekedlerne udformes i f.eks. følgende varianter:

   Med varmegenvinding (røggas)
Elektrisk opvarmede, eventuelt i EX-udførelse / ATEX.
Rustfri udførelse (rendamp)
Inkl.  pumper, ekspansionstanke, reservoir, armatur og rørføring
Komplet på bundramme med alle systemkomponenter og tanke.
Indbygget i container

vtococu2.jpg (21180 bytes)

 

Henning_G_VTOsyst2.jpg (40529 bytes)

 

VTO SYSTEMLØSNINGER

Komplette hedtoliesystemer med kedler, varmevekslere, beholdere, tanke, pumper, armatur og rørføring leveres som komplette pakkeløsninger eller bundrammeløsninger iht. særlige ønsker og generelt DIN4754. Disse systemløsninger er leveret over hele verden siden 1988.

AB&CO · TT BOILERS kan efter kundens ønske yde rådgivning og assistance fra kontor eller på stedet, og kan ligeledes forestå opstart og indkøring af systemet.

Den termiske olie (varmetransmissionsolie) der anvendes bør have den rette kvalitet og man bør jævnlig udtage prøver til analyse hvorved man sikrer at anlægget altid arbejder optimalt


 

OPSTILLING & TILSLUTNING

Når kunden ønsker installation, kan vi henvise kompetente firmaer, der er fortrolige med vores kedler og som er specialister i at styre slagets gang ude på et opstillingssted. Læs mere om Opstilling & Montage.


ET 100% DANSK PRODUKT


AB&CO · TT BOILERS hedtoliekedler er udviklet af danske ingeniører, og de produceres i Danmark.


TOTAL SERVICE


Med en landsdækkende serviceorganisation forestår AB&CO · TT BOILERS og autoriserede servicefirmaer selv
servicering af kedlerne, dog i samarbejde med brænderfabrikanter og kemikere indenfor analyse af termisk olie.

Til de kunder der ikke ønsker at bruge tid på vedligeholdelse af varmeanlægget, tilbyder AB&CO · TT BOILERS en total serviceordning på meget attraktive vilkår. Med en sådan ordning kan kunden i stedet bruge sin tid på at tjene penge.


RØGGASKEDLER

Få en høj effektivitet på hele systemet og benyt røggaskedler (economizere). TT BOILERS · AB&CO leverer komplette løsninger.

 


 

Dimensioner

wpeA.gif (11196 bytes)


Type VTO
[kW]


Varme
Ydelse
[Mcal/time]


A

[mm]


B

[mm]


C

[mm]


D

[mm]


E

[mm]


F

[mm]


Vægt
Tom
[kg]


Vægt
Drift
[kg]

70 60 1800 1400 1300 1100 1700 ø150 400 450
140 120 2100 1700 1400 1200 2100 ø150 500 600
235 200 2500 2000 1600 1300 2100 ø210 650 800
350 300 2800 2300 1700 1400 2200 ø210 1000 1200
600 520 3100 2500 1900 1600 2400 ø355 1700 2200
1.000 860 3900 3300 2200 1800 2600 ø400 2400 3200
1.500 1.300 4300 3700 2500 2000 2800 ø500 3600 4800
2.000 1.720 4800 4100 2600 2100 2900 ø560 4000 5500
2.350 2.000 5300 4600 2800 2200 3100 ø560 4300 5800
2.750 2.365 5400 4700 2900 2300 3300 ø630 4500 6600
3.000 2.580 5500 4800 3000 2400 3400 ø630 4800 6900
Op til 10.000 Op til 8.600

På forespørgsel

Kontakt os hvis du vil høre mere - og hvis vi kan hjælpe dig med dit procesvarmebehov