HEDTVANDSKEDEL

Hetvattenpanna | Hetvannkjele


 

kontakt                          hovedmenu


 

Model & Type Model TT BOILERS
Type HJ
Ydelser 23 - 10.000 kW
Arbejdstryk Op til 200 bar overtryk
Energikilde Biogas, N-gas, LPG, by-gas, let og svær fyringsolie og kombinationer heraf.
Virkningsgrad 90% - 92% *
95% - 97% **
Produktet Generel Beskrivelse
Data & Størrelser  Tabelform
Skorsten Generel Udlægning
Røggas Data & Beregninger
Varmegenvinding Economizer (Røggaskøling)
Damptabel
Vandtabel
   
* Uden Economizer (basis kedelvirkningsgrad)
** Inklusiv Economizer (ekstra røggaskøling)

Virkningsgraden afhænger afhænger på den aktuelle driftsbelastning og aktuel tryksætning af vand. Kundetilpasset design med ekstrem høj virkningsgrad kan leveres hvis det ønskes - inklusiv flerdelte køleflader til forskellige udnyttelsesformål.

 

 

  Formular
til Forespørgsler

   generel introduktion til AB&CO

Teknisk
Assistance & Værktøj
Steam Troll.JPG (23704 bytes)

 

FÆRRESTE UDGIFTER I DET LANGE LØB

- er argumentet for at købe og investere i en AB&CO løsning. Lave levetidsomkostninger (det såkaldte LCC) garanteres, da netop LCC ikke kun er indkøbet, men også medregner drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne, samt den meget lille årlige afskrivning der kommer af mange leveår. Oven i dette kommer så det miljømæssige design, forberedt til fremtiden.


AB&CO er en velkendt Dansk producent af kundetilpassede mindre og mellemstore industrikedler.

Hedtvandskedel type HJ er en speciel type industriel hedtvandskedel, hvor tryksat vand (dvs. temperaturer over 100°C) opvarmes ved gennemstrømning af  rør viklet som rørspiraler. Den adskiller sig dermed fra den klassiske 3-træks varmtvandskedel med stort vandindhold.

De er meget kompakte og har en hurtig opvarmningstid. Arbejdstemperatur fra kold opstart på ned til minutter på de mindste størrelser.

 

Service
og
Reservedele

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALJERET BESKRIVELSE & SPECIFIKATIONER

 

HEDTVAND & VARMTVAND

Fordampningstemperatur og fordamp-ningstryk følges ad. Skal man beholde vand på væskeform, kræver det et tryk. Ved atmosfæriske forhold dvs. 1,013 bar absolut, fordamper vand ved 100°C. Skal fordampningstemperatur på vandet over de 100°C, skal der sættes et ekstra tryk på - udover atmosfæretrykket.
 

GÆLDENDE KRAV

I EU og hos det Danske Arbejdstilsyn (bekendt-gørelserne nr. 743/99, 1141/05 og 1142/05) definerer man varmtvand, som vand i væskeform på 110°C og derunder. Hedtvand (eller mere korrekt overhedet vand) er vand, der også er i væskeform, men med driftstemperaturer på over 110°C. Varmtvand er dermed næsten trykløst, mens hedtvand / overhedet vand er regulært tryksat afhængig af driftstemperaturen. Denne temperaturgrænse var i Danmark tidligere 120°C, men disse regler er ikke længere gældende.

Det gælder dog fortsat i Danmark at såfremt driftstemperaturen ikke overstiger 120°C og systemtrykket ikke overstiger 6,5 barg  vil der være en række vigtige undtagelser ifm. Arbejdstilsynets krav til installation og pasning (§57 i bekendtgørelse 1141). 

Hedtvandskedler er generelt underlagt samme regler som dampkedler. Det er vigtigt at være opmærksom på at der fra 1. januar 2007 i Danmark kom skærpede krav for installation og pasning af damp- og hedtvandskedler, - men også at der findes særlige lempelige krav for installation og pasning af kedler med lille vand og dampvolumen.

 

Ligesom dampgeneratoren er en særlig type dampkedel, hvor der, pga. det lille damp-volumen, er lempelige regler for installation og pasning (herunder de nye regler fra 1. januar 2006), - så er type HJ en særlig type hedtvandskedel underlagt tilsvarende lempelige regler pga. det lille vandvolumen.
 

SPECIALDESIGN 

Type HJ er en kedel udviklet til hedtvand, og er en såkaldt gennemstrømsvarmer dvs. at rørspiraler gennemstrømmes af tryksat vand (hedtvand)


Den har et kompakt design med rørspiral for vandret eller lodret udførelse, hvor vandet opvarmes under gennemstrømning indvendigt i rørspiraler. Den inderste rørspiral udgør sammen med en planspiral selve forbrændingskammeret, og de ydre rørspiraler udgør konvektionsdelen. Den er meget velegnet til høje vandtryk, herunder hedtvand ved meget høje temperaturer. Dens optimale område er hvor temperaturforøgelsen er stor, og vandmængden er moderat.

Denne type leveres valgfrit i både vandret liggende og lodretstående udførelse.

 

 

LEVERINGSOMFANG

Hedtvandskedler type HJ leveres som komplette og fuldt udstyrede enheder med valgfri brænderfabrikat, - og med armatur, instrumentering og nødvendigt sikkerhedsudstyr i henhold til Arbejdstilsynets forskrifter. Isoleret med mineraluld og inddækket i rustfri stålplader.
 SPECIALUDGAVER


Begge typer kedler kan udføres i rustfrit eller syrefast stål, og til særligt høje driftstryk og driftstemperaturer.

 

OPSTILLING & TILSLUTNING

Alle kedler fra AB&CO er enkle at tilslutte. De kan leveres med alt tilbehør monteret på bundramme eller som en containerløsning. Men AB&CO er kedelbyggere, og hverken kedel-entreprenører eller kedel-installatører. Når kunden ønsker installation, kan vi henvise kompetente firmaer, der er fortrolige med vores kedler og som er specialister i at styre slagets gang ude på et opstillingssted. Læs mere om Opstilling & Montage.


 

wpeA.gif (11196 bytes)

Type VJ
Type HJ
[kW]

Varme
Ydelse
[Mcal/t]

A

[mm]

B

[mm]

C

[mm]

D

[mm]

E

[mm]

F

[mm]

Vægt
Tom
[kg]

Vægt
Drift
[kg]

23 - 46 20 - 40 1300 1100 900 550 650 ø110 250 300
70 60 1800 1500 1300 1000 1400 ø150 400 450
115- 175 100- 150 2600 2100 1300 1100 1500 ø150 500 600
235 200 2700 2300 1500 1200 1550 ø210 650 800
350 300 3300 2700 1600 1200 1600 ø210 1000 1200
465 400 3400 2800 1700 1250 1650 ø315 1300 1800
700 600 3700 3000 1800 1350 1800 ø355 1700 2200
930 800 3900 3200 2300 1700 2300 ø400 2400 3200
1500 1300 4300 3600 2500 1950 2800 ø500 3600 4800
2300 2000 5300 4600 2800 2200 3100 ø560 4300 5800
2900 2500 5500 4800 3000 2400 3400 ø630 4800 6900
3500 - 4700 3000 - 4000

På forespørgsel

5900 - 10000 5100 - 8600

Målene er kun vejledende