DAMPGENERATOR

Introduksjon til Kompakte Dampkjeler
med Rask Oppvarming

 

 

kontakt             hovedmeny


 


 
QUICK INNGANG

Kjeleprodusent AB&CO København
Modeller Loddrett og vannrett type
Dampytelser 80 - 3.000 kg pr. time
Arbeidstrykk 3 - 190 bar overtrykk
Energikilde Biogas, N-gass, LPG, by-gass, lett og tung fyringsolje og kombinasjoner av disse.
Virkegrad :
(
avhenger av den aktuelle driftsbelastning og damp-trykk. Kundetilpasset design med ekstrem høy virkegrad om ønsket)
90% - 92% uten Economizer (basis kjelevirkegrad)

95% - 97%
inklusiv Economizer (ekstra røykgasskjøling
Produktet Generell Beskrivelse
Data & Størrelser  Tabellform
Dampsystemet Diagram
Skorstein Utlegging
Røykgass Data & Beregninger
Varmegjenvinning Economizer (Røykgass)
Dampkjeletyper STANDARD DAMPKJELER

3-trekk røykrør  (klassisk)

Elektrisk Oppvarmede
Vannbehandling
Damptabel
   
  forespørselsform
(ENG/D/DK/SV)
    Firma Intro
    (DK / SV)
teknisk
assistanse & værktøy
referanseliste
   steamgeneratorer

  

  Service
    og
  Reservedele
r

Sprog / Språk / Language / Sprache :            


 
 

LAVESTE KOSTNADENE
I DET LANGE LØP !

 

Dampgeneratorerne er en spesiell type industriell dampkjele, der dampen genereres ved gjennomstrømning av rør snodd som rørspiraler. Den adskiller seg således fra den klassiske 3-trekks dampkjelen, hvilket gir visse fordeler og begrensninger.

De er meget kompakte og har en rask oppvarmingstid. Fullt damptrykk fra kald oppstart på ned til et par minutter på de minste størrelsene.

   
  produktbrochure
 (DK)
  Lay-out
 (ENG)
  PI-diagram
 (DK)
  Elektriske Data
 (ENG)
 


 

STANDARD DAMPGENERATORER

Du kan kanskje finne den dampgeneratoren som passer deg her, blant de mange standardmodellene:   

Lodrett modell - opp til 1.500 kg/t

Vannrett modell - opp til 3.000 kg/tAndre
STANDARD DAMPKJELER  

hovedmeny                    kontakt  

 

 

 

 

 

DETALJERT BESKRIVELSE & SPESIFIKASJONER
 

LEMPELIGE REGLER FOR STEAMKJELER 
Oppsetting og drift av visse typer steamkjeler er underlagt særlige lempelige regler fra Arbeidstilsynet i Danmark. Disse steamkjelene kalles dampgeneratorer og adskiller seg i deres konstruksjon fra klassiske 3-trekks steamkjeler. Årsaken er at arbeidsprinsippet i dampgeneratorer er annerledes. I stedet for fordampning fra et stort volum av fødevann som i den klassiske røykrørkjelen, så bygger dampgeneratoren på en tvangsgjennomstrømning av fordampende fødevann i oppviklede enkeltrør, hvilket gir et veldig lite volum av trykkparten (damprommet). Sikkerhetsmessig betyr dette at det er meget liten risk for ulykker med skåldning, kveling og dampeksplosjoner.

TT BOILERS steamgeneratorer type DT, kan som de eneste på markedet (Danmark) oppstilles og betjenes uten noen krav fra Arbeidstilsynet i dampytelser opp til 1200 kg/time (Danske regler). Pga. den særlige konstruksjonen kreves ingen oppstillingsgodkjennelse, kjelebok/kontrollkort eller utdanning av driftspersonale (intet kjelepassersertifikat).

Nyere Danske regler for steamkjeler betyr at driften av konvensjonelle steamkjeletyper nå krever, at man skal ha utdannede kjelepassere med utvidet sertifikat til den daglige drift. Det såkalte produkttallet som finnes ved at man ganger volum (liter) med maks. innstillingstrykk er i dag satt helt ned til 3000 bar x liter. Det betyr at en konvensjonell steamkjele med damptrykk 10 bar og over 300 liter, er underlagt skjerpede regler. Det utvidede sertifikatet krever et kursophold med innlagt praktikkperiode. Men også helt ned til produkttall 200 bar x liter kreves alm. kjelepassersertifikat med en ukes kursopphold. Det gamle såkalte kontrollkortet er utgått.

Her er det lettere med TT BOILERS steamgeneratorer, hvor det pga. den spesielle designen som er tilpasset Danske regler - opp til 1200 kg/time, hverken er myndighetskrav til brukeren av kjelen eller til oppstilling og anmeldelse.

Danske regler
Maks kapasitet, arbeidstrykk
med ingen eller lempelige myndighetskrav
Dampgenerator
Type
Maks dampytelse
[kg/time]
Maks tillatt
arbeidstrykk
   DT 300/400 400 Ubegrenset trykk
og ingen kjelekrav
   DT 600/700 700 Ubegrenset trykk
og ingen kjelekrav
   DT 1000/1200 1200 Ubegrænset tryk
og ingen kedelkrav
   DT  1500 1500   8,7 bar
og lempelige kjelekrav
   DT  2000 2000  6 bar
og lempelige kjelekrav

Som det fremgår av ovenstående skal man opp til 1200 kg/time med TT BOILERS steamgeneratorer hverken ha alminnelig eller utvidet kjelepassersertifikat. Ved dampytelse opp til 2000 kg/time med de angitte trykk skal man ha alminnelig kjelepassersertifikat (5 dagers kursopphold). Først over disse grenser krever lovgivningen at kun en person som har det utvidede kjelepassersertifikat (langt kursopphold med innbygget praktikkperiode) må passe og tilse kjelen. Også først over disse grensene krever lovgivningen at det skjer en godkjennelse for oppstilling fra et bemyndiget organ før kjelen må tas i bruk.

 

INTRODUKSJON
TT BOILERS industrielle steamgenerator type DT er en spesiell type steamkjele, der dampen genereres ved gjennomstrømning av rør viklet som rørspiraler. Den adskiller seg dermed fra den klassiske 3-trekks steamkjelen, hvilket gir visse fordeler og begrensninger.


TT BOILERS steamgenerator fyres med olje eller gass, med høyeffektive Low NOx brennere. 

De er meget kompakte og har en rask oppvarmningstid. Fullt damptrykk fra kald oppstart på ned til et par minutter på de minste størrelsene.
 
 

 

 

 

 


KONSTRUKSJON
Steamgeneratorene er oppbygget med spiraler av sømløse rør, hvor fødevannet oppvarmes og fordampes under gjennomstrømning innvendig i disse. Varmen tilføres vann/damp-blandingen primært som strålevarme i forbrenningskammeret, hvor den innerste sylindriske rørspiralen og en plan opprullet rørspiral utgjør hhv. kammerets vegg og endebunn. Herved unngås utmuringsmateriale i forbrenningskammeret.

Forbrenningsgassen avkjøles heretter i konveksjonsdelen, ved den varme røykgasstrømningen mellom rørspiralene. Konstruksjonen med spiralsnodde rør opptar effektivt de termiske utvidelser som følge av de høye temperaturene.

Alle TT BOILERS steamgeneratorer og steamkjeler er konstruert og bestykket iht. tyske TRD kjeleforskrifter og Danske Arbeidstilsynets forskrifter (og ekvivalente ratifiserte EN normer).

Før avsendelse blir alle DT dampgeneratorer kontrollert og funksjonstestet.MATERIALER:
Standard med sertifisert kjelestål (kullstoffstål) iht. PED 97/23 CE. Til særlige applikasjoner - f.eks. til fødevarer - benyttes dessuten en særlig kvalitet av rustfritt syrefast stål med lavt kullstoff feller stabilisert legering.BRENNERE
De er som standard forsynt med brennere av internasjonalt anerkjente fabrikater i absolutt beste kvalitet - til naturgass, fyringsolje, sværolje eller til kombinasjoner av disse. Spesielle ønsker til brennerutformning kan imøtekommes, herunder Low NOx brennere, som kjelene er forberedt for i deres tilpassede konstruksjon av forbrenningskammer.LAV NOx
Utformningen av forbrenningskammeret til DT steamgeneratoren og tilpasning av konveksjonsdelen gir de beste betingelser for å sikre lave NOx utledninger med de såkalte Low NOx brennere. Disse brennere krever en design som dette for å kunne oppfylle deres garanti for lav NOx utledning.LEVERINGSOMFANG
DT steamgeneratorer leveres i vannrett utførelse (med lav høyde), men kan alternativt leveres i loddrett utførelse (med lite grunnareal). Se i øvrig skisse nedenfor.

De leveres isolert med rustfri inndekningsplater komplett med brenner, sikkerhetsarmatur, ventiler, instrumentering og styreskap montert, samt med full dokumentasjon, herunder alle nødvendige sertifikater


.
Steam Troll.JPG (23704 bytes)

Dampgenerator 150 kg/time - Loddrett type

 

HØYERE DAMPYTELSER MED KASKADE
Med et kaskadeoppbygget dampanlegg som omfatter 2 eller 3 steamgeneratorer, kan det oppnås en dampproduksjon på opp til 3600 kg pr. time uten grenser for drifttrykk og i Danmark uten krav om
oppstillings-godkjennelse og uten krav om kjelepassere, hverken det alminnelige eller det utvidede kjelepassersertifikat  (Danske regler). Kaskadedrift betyr at styringen automatisk innkobler og frakobler en eller flere dampgeneratorer avhengig av behovet i produksjonen.

 

VARIANTER
TT BOILERS steamgenerator kan utformes i mange varianter, eksempelvis:

   Dampbuffertank i integrert løsning
Innbygget i container plug 'n play
Varmegjenvinning med røykgasskjele
Elektrisk oppvarmning / el-steamkjele
   Rendampskjeler til kulinarisk damp
EX-utførelse (ATEX) - elektriske kjele
Rustfri eller syrefast utførelse
Komplett på bunnramme med fødevannsbehandling og tankerDampgenerator 150 kg/time - Loddrett type

 


STEAMGENERATOR ELLER STEAMKJELE?
Les mer om å velge riktig og optimalt ift. aktuelle omstendigheter. Klikk her.

 

TOTAL SERVICE
Med en landsdekkende serviceorganisasjon i forestår AB&CO · TT BOILERS og autoriserte servicefirmaer selv
service på kjelene, dog i samarbeid med fabrikanter av brennere og kjemikere innen analyse av termisk olje.

Til de kunder som ikke ønsker å bruke tid på vedlikehold av varmeanlegget, tilbyr TT BOILERS en total serviceordning på meget attraktive vilkår. Med en slik ordning kan kunden i stedet konsentrere seg om sin primære forretning.

 


OPPSTILLING & TILSLUTNING
Alle kjeler fra TT BOILERS er enkle å tilslutte. De kan leveres med alt tilbehør montert på bunnramme eller som en containerløsning. Men TT BOILERS er kjelebyggere og ikke kjele-entreprenører eller kjele-installatører. Når installasjon er et krav, kan vi vise til kompetente bedrifter som er fortrolige med kjelene våre og som er spesialister i å styre slagets gang ute på et oppstillingssted. Les mer om oppstilling og montasje
 


ET 100% DANSK PRODUKT
TT BOILERS steamkjeler og steamgeneratorer er utviklet av Danske ingeniører og blir fremstilt i Danmark

 

The Steam System

 


Kedeldimensioner
wpeA.gif (11196 bytes)

Low NOx Steamgeneratorer

Type

Kun vannret type

Maks
dampytelse
[kg/h]

Varme
ytelse
[kW]

Olje · Gass
Forbruk
[kg/t · Nm³/t]

A **
[mm]

B
[mm]

C *
[mm]

D
[mm]

E **
[mm]

F
[mm]

Vekt
[kg]
Tom

Vekt
[kg]
Drift

   DTM 125

125 87 8,5 · 9 1700 1300 800 700 800 Ø150 150 175
 

Type

Maks
dampytelse
[kg/h]

Varme
ytelse
[kW]

Olje · Gass
Forbruk
[kg/t · Nm³/t]

A
[mm]

B
[mm]

C *
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

Vekt
[kg]
Tom

Vekt
[kg]
Drift

   DT 300/100 100 67 7 · 7 1.800 1.400 1.400 1.000 1.500 ø210 440 460
   DT 300/150 150 100 10 · 10 1.900 1.400 1.400 1.000 1.500 ø210 445 465
   DT 300/300 300 200 20 · 21 2.000 1.400 1.400 1.000 1.500 ø210 450 470
   DT 300/400 400 266 26 · 28 2.100 1.400 1.400 1.000 1.500 ø210 455 475
   DT 600/700 700 466 46 · 49 2.550 1.850 1.500 1.100 1.500 ø250 600 650
   DT 1000/800 800 533 52 · 56 2.900 2.400 1.600 1.200 1.800 ø350 1.285 1.385
   DT 1000/1000 1000 666 65 · 70 3.100 2.400 1.600 1.200 1.800 ø350 1.300 1.400
   DT 1000/1200 1200 799 78 · 84 3.300 2.400 1.600 1.200 1.800 ø350 1.325 1.425
   DT 1500 1500 999 98 · 104 3.600 2.800 1.800 1.400 2.000 ø400 1.900 2.100
   DT 2000 2000 1.332 130 · 139 4.000 3.300 1.900 1.500 2.050 ø400 2.200 2.600
   DT 2500 2500 1.666 163 · 174 4.400 3.600 2.400 1.700 2.500 ø400 3.000 3.500
   DT 3000 3000 1.999 196 · 209 4.700 3.900 2.400 1.900 2.700 ø400 3.400 4.300

*   Mål inkl. styreskap som kan plasseres valgfritt eller medleveres løst
** Mål korrigeres for stusser (tilgang fødevann, avgang damp) som går ut foran.

TABELLVERDIER · Forutsetninger
Ovenstående verdier for varmeytelse og olje/gassforbruk er basert på 60°C fødevannstemperatur, 5 bar dampovertrykk, 89% virkegrad og normal skandinavisk kvalitet på alm. fyringsolje (nedre brennverdi= 42.300 kJ/kg) og naturgass (nedre brennverdi= 39.600 kJ/Nm³).

 

Dampsentral i container
     

AB&CO · TT BOILERS tilbyr container-løsninger med steamgenerator og alt kjeletilbehør for tilsikring av stabil og effektiv dampproduksjon.

Dampcontainere benyttes bredt til raskt og økonomisk å etablere dampproduksjon opp til 2500 kg damp pr. kg.

De kan brukes i en nødsituasjon som back-up hvis den alminnelige dampforsyningen svikter og kan medføre en alvorlig situasjon. Med en containerløsning fra AB&CO · TT BOILERS er man fort tilbake på full damp igjen.

Løsningen kan både brukes av sluttbrukeren, men er også en attraktiv forretningsmulighet for utleie til og servicering av sluttbrukere.

Leveringsmuligheter


10' containere :

Opp til 700 kg/t damp
driftstrykk 3 - 150 bar20' containere :

Opp til 2400 kg/t damp
og over 1200 kg/h
med kaskade oppbygning
driftstrykk 3 - 150 bar

 

 

Fremstilling av ren dampTT BOILERS steamgeneratorer leveres også til fremstilling av ren damp - kulinarisk damp og ultraren pyrogenfri damp

     

Kulinarisk damp (clean steam) til fødevarer leveres 
av en steamgenerator fremstilt i syrefast rustfritt stål. 
Fotos viser leveranse til Rolls Royce i AISI 316.
Denne utgaven var i øvrig til 190 bar og 350°C.
Flere detaljer

 

Til farmasøytisk industri anvendes dessuten 
den såkalte ultra rene damp (pure steam). 
Foto viser en dampgenerator 300 kg/h og
600 kg/h - med reboiler, slepet og polert.
Flere detaljer