ELEKTRISK DAMPKEDEL
ELEKTRODE-KEDEL

Introduktion til Højspændingskedler
med Elektroder til Dampproduktion 

kontakt                         hovedmenu

 


QUICK INDGANG

Kedelfabrikat AB&CO
Modeller Lodrette Typer
Dampydelser Op til 50 T/time
Arbejdstryk Op til 20 bar overtryk
Energikilde Type Elektrisk (Elektroder)
Energikilde Spænding Højspænding 3-faset 6 - 25 kV
Introduktion til
Andre Typer Dampkedler
Elektrisk Konventionel (el-dampkedel)
Kompakt & Hurtigtstartende Generator 
- og med Olie/Gas-Brænder
Røgrørskedel med Stort Dampbuffer
- og med Olie/Gas-Brænder
Detaljer på Andre Typer
STANDARD
Dampkedler
Udlejningskedler Kedler op til 180 kg/t til Udlejning
Damptabel Stofværdier i tørmættet tilstand
Relevant Litteratur Grundlæggende El-Varmeteknik

           

 

Man kan producere knap 1½ kg/t damp ved f.eks. 10 bar - for hver kW elektrisk effekt på dampkedler. En 10 tons dampkedel kræver lige under 7 MW med fødevand ved 70°C.


På en almindelig 10 T/t elektrisk dampkedel med varmelegemer og med 3 x 400 V spænding, vil dette kræve næsten 10.000 Amp. Det betyder ekstrem store kabler og el-komponenter.


Med højspænding på f.eks. 3 x 10 kV vil det samme kun kræve omkring 400 Amp. og langt mindre, men dog mere specielle højspændings-kabler samt højspændings-komponenter.


Elektrode-dampkedler anvender elektrisk højspænding som energikilde og de kan derfor præstere store dampmængder ved relativ lavt strømforbrug (Amp). Princippet er enkelt og er ofte anvendt. Man anvender det kogende vand direkte som strømførende medium (leder) hvorfra den elektriske energi afgives termisk dvs. overføres til opvarmning og fordampning. Det er naturligvis en helt sikker måde at aflevere energi til et medium. Det kræver i princippet bare vand og nogle kraftige neddykkede elektroder, og så ellers det der skal til i bestykning af en dampkedel.    Principskitse  :   Flowdiagram & Leveringsomfang (Rød Indramning)


 
 

    Fotos  :  Installation på Site & Fremstilling i Værkstedet


 

Teknisk
Assistance & Værktøj
Referencer
over Hele Verden
 
 
 

AB&CO er en velkendt Dansk producent af kundetilpassede mindre og mellemstore industrikedler - en firmafusion fra 2000, mellem firmaerne Termo Trading Industrivarme A/S og AB&CO Thermal Transfer A/S, grundlagt i hhv. 1967 og i 1988.

 

LAVESTE OMKOSTNINGER
I DET LANGE LØB !

 
Forespørgsel
på Dampkedel
 
 
Firma
H
ovedbrochure
 


 
 
         
Service
     &
Reservedele

 


kontakt                    hovedmenu