KLASSISK DAMPKEDEL

Introduktion til 3-træks Røgrørs-Dampkedler 

kontakt                         hovedmenu

 

QUICK INDGANG

Kedelfabrikat AB&CO
Modeller Fuld 3-træk eller Vendeflamme Design
Dampydelser 80 - 5.000 kg pr. time
Arbejdstryk 0 - 30 bar overtryk
Energikilde Biogas, N-Gas, LPG, by-gas, let og svær fyringsolie og kombinationer heraf.
Virkningsgrad
(afhænger af aktuel belastning og damptryk. Kundetilpasset design med fx. ultra-høj virkningsgrad leveres hvis ønsket) :
90% - 92%
Uden Economizer (basis kedelvirkningsgrad)

95% - 97%
Inklusiv Economizer (ekstra røggaskøling)
Produktet Generel Beskrivelse
Generelle Data & Størrelser
(kun vejledende værdier)
Store Dampkedler
Små Dampkedler
Introduktion til
Andre Typer Dampkedler
Elektrisk Opvarmet (el-dampkedel)
Elektrode Højspænding (el-dampkedel)
Kompakt & Hurtig dampgenerator
Detaljer på Andre Typer
STANDARD
Dampkedler
Varmegenvinding Economizer (røggaskøling)
Røggas Data & Beregninger
Skorsten Generel Udlægning
Damptabel

 
 
Service
og
Reservedele
Teknisk
Assistance & Værktøj
Kunder og
Projekter Verden Over

Språk / Sprog / Language / Sprache :                 
  


 


 

LAVESTE OMKOSTNINGER
I DET LANGE LØB !


 

Denne type dampkedel er en 3-træks såkaldt røgrørskedler til produktion af tørmættet damp til procesopvarmning, udført i et særligt robust design og derfor velegnet til installation på fabrikker og industrianlæg. En meget høj kvalitet i funktion og økonomi betyder høj driftssikkerhed, lave vedligeholdelsesomkostninger og i øvrigt i et miljørigtig design med høje virkningsgrader og lang materiale-levetid. Den adskiller sig i sit design fra den kompakte dampgenerator hvilket giver visse fordele og begrænsninger.

AB&CO er en velkendt Dansk producent af kundetilpassede mindre og mellemstore industrikedler - en firmafusion fra 2000, mellem firmaerne Termo Trading Industrivarme A/S og AB&CO Thermal Transfer A/S, grundlagt i hhv. 1967 og i 1988.

 

 

 
    
 
  Forespørgselsformular
  for dampkedler
       Firma
  H
ovedbrochure

 


 

        
   dampkedel i drift
  
animation
til PC
   og Smartphone

 

              
 

hovedmenu                      kontakt             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALJERET BESKRIVELSE & SPECIFIKATIONER
 
STORE STØRRELSE - FULD 3-TRÆK

Et stort program af klassiske dampkedler med olie-, gas- og kombinationsbrændere med optimal fyringsøkonomi i et 3-træks design dvs. med stråledel og to slag i konvektionsdel.

De fleste af denne type 3-trækskedler skal iflg. reglerne fra Arbejdstilsynets installeres efter specielle retningslinjer, og der i lang de fleste tilfælde indhentes en opstillingsgodkendelse - og man skal være opmærksom på at driftspersonale skal uddannes som kedelpassere med relevant certifikat. Læs mere om kedelpasseruddannelsen.
MINDRE STØRRELSER - VENDEFLAMME

Effektive højtrykskedler med olie- eller gasbrændere for mindre kapacitet
et.

Det er også et 3-træks design, men hvor de først 2 træk ligger i forbrændingskammeret som en vendeflamme hvor stråle-del og først træk i konvektion er kombineret. 3 træk ligger som et regulær dedikeret konvektionsdel.

Denne type har en smule mindre virkningsgrad , lidt højere emission, men er mere prisbillig.

Alternativt design af dampkedel er den såkaldte dampgenerator op til 1200 kg/time uden krav om kedelpassercertifikat og uden krav fra myndigheder om opstilling, drift og vedligeholdelse. Nyere Danske regler for dampkedler betyder at driften af konventionelle dampkedeltyper kræver, at man skal have uddannede kedelpassere med det udvidede certifikat til den daglige drift. Det såkaldte produkttal, der findes ved at man ganger volumen (liter) med max. indstillingstryk er i dag sat helt ned til 3000 bar x liter. Det betyder at en konventionel dampkedel med damptryk 10 bar og over 300 liter, er underlagt skærpede regler. Det udvidede certifikat kræver et skoleophold med indlagt praktikperiode. Men også helt ned til produkttal 200 bar x liter kræves alm. kedelpassercertifikat med en uges skoleophold. Det gamle kontrolkort er udgået efter at have været brugt også i en overgangsperiode.

Se mere om hvordan du vælger at installere en dampkedel (røgrørskedel) eller en dampgenerator (vandrørskedel) og se mere om fordele og ulemper med de to type kedler. Mere om Dampkedel kontra Dampgenerator

TTBjette.gif (17425 bytes)

Bantam2.JPG (22571 bytes)

 • Stabil og tør dampproduktion med kapaciteter 400 - 6.000 kg damp pr. time ved arbejdstryk 0,5 - 20 bar (0,05 - 2 MPa)

   

 • Gennemprøvet model, fremstillet i Danmark og leveret i mere end 20 år til ind- og udland.

   

 • Høj virkningsgrad på 90 - 91% (over 95% med economizer) sikrer en rigtig god driftsøkonomi - igennem en velproportioneret hedeflade i såvel stråledelen som konvektionens 2. og 3. træk.

   

 • NOx emission er minimeret igennem størrelse og geometrien brændkammer, der udnytter brænderens egenskaber optimalt. Der anvendes kun kvalitetsbrændere af nordeuropæisk kvalitet der hurtig kan serviceres overalt i Skandinavien.

   

 • Rolig og stabil dampproduktion sikres med et stort damp- og vandvolumen hvilket samtidig giver en stor damp-reserve under meget varierende forbrug. 

   

 • Enkel betjening og vedligeholdelse. Bl.a. er røgrørene let tilgængelige gennem renselemme og inspektions-åbninger, hvilket betyder generel god adgang for inspektion og rensning af kedlens indre dele.
   

 • Total Service. Med en landsdækkende serviceorganisation forestår AB&CO og autoriserede servicefirmaer selv servicering af kedlerne, dog i samarbejde med brænderfabrikanter.
   

 • God håndværksmæssig finish, hvor der er gjort meget ud af de små detaljer, herunder overflader i rustfri stål.

   

 • Kundetilpasning med mange valgmuligheder, der tager udgangspunkt i de aktuelle forhold og særlige ønsker.

 

 

Andre industrikedler fra AB&CO :

AB&CO Varmesystemer :

 

OPSTILLING & TILSLUTNING

Alle kedler fra AB&CO er enkle at tilslutte. De kan leveres med alt tilbehør monteret på bundramme eller som en containerløsning. Men AB&CO er kedelbyggere, og hverken kedel-entreprenører eller kedel-installatører. Når kunden ønsker installation, kan vi henvise kompetente firmaer, der er fortrolige med vores kedler og som er specialister i at styre slagets gang ude på et opstillingssted. Læs mere om Opstilling & Montage.

 

 

Damp Ydelse
[kg/t]

Varme
Effekt
[kW]

Olie · Gas
Forbrug
[kg/t · Nm³/t]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]
Røggas

Vægt
Drift
[kg]

125 87 8,2 · 8,8 1555 1535 1020 845 1055 88,9 630
180 125 11,8 · 12,6 1775 1540 1180 1005 1220 ø114,3 960
400 278 26,3 · 28,1 2415 2055 1340 1165 1380 ø139,7 1730

wpe9.gif (6883 bytes)

Damp Ydelse
[kg/t]

Varme
Effekt
[kW]

Olie · Gas
Forbrug
[kg/t · Nm³/t]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]
Røggas

Vægt
Drift
[kg]

600 417 39,4 · 42,1 3360 2280 1360 1160 1665 ø200 2.200
800 556 52,6 · 56,2 3390 2320 1520 1320 1840 ø250 2.850
1000 695 65,7 · 70,2 3490 2350 1620 1420 1985 ø260 3.125
1250 966 82,2 · 87,8 3455 2350 1800 1600 2140 ø275 4.975
1600 1.112 105,2 · 112,4 3970 2870 1800 1600 2015 ø290 5.950
2000 1.390 131,5 · 140,5 4250 2900 1950 1750 2300 ø375 6.700
2500 1.738 164,4 · 175,6 4700 3450 2100 1900 2415 ø400 8.775
3000 2.086 197,2 · 210,7 5495 4400 2130 1930 2480 ø450 12.700
3500 2.433 230,2 · 245,8 5835 4450 2325 2125 2740 ø515 15.450
4000 2.781 263,0 · 280,9 6445 4950 2325 2125 2740 ø515 16.600
5000 3.476 328,7 · 351,1 6375 4900 2525 2325 2945 ø580 19.250
6000 4.171 394,5 · 421,4 6870 5400 2525 2325 3050 ø580 23.650


TABELVÆRDIER · Forudsætninger


Alle ovenstående værdier og data er kun vejledende estimerede størrelser. De præcise data for kedeludlægning fremgår af tilbud som der fremsendes på den konkrete sag, og de eksakte dimensioner, vægt og detaildata vil fremgå efter at kedlen er projekteret i den udformning som kunden ønsker.

Data for varmeydelse og olie/gas forbrug er baseret på 60°C fødevandstemperatur, 5 bar dampovertryk, 90% virkningsgrad og normal skandinavisk kvalitet på alm. fyringsolie (Nedre brændværdi= 42.300 kJ/kg) og naturgas (Nedre Brændværdi= 39.600 kJ/Nm³).

 

________________________________________________________________

Kontakt os hvis du vil høre mere - og hvis vi kan hjælpe dig med dit dampbehov     

kontakt