DAMPBUFFER

Ångbuffer | Steambuffer

 

 

kontakt                          hovedmenu

 

 

  • Dampakkumulering
  • Damptørrer / dråbeseparering
  • Modulerende dampydelse
  • Køling af fødevand/kondensat

 

 

KONSTRUKTION
Det særlige termodynamiske design omfatter en kombination af effektive filtre, labyrinter og cykloner, samt en stort volumen af vand på kogepunkter der medvirker til at tage pludselige kortvarige spidsbelastninger Der skal ikke tilsluttes styringer, armatur og instrumenter, den udnytter blot forskellige naturlove på en optimal måde, præsenteret i det velkendte robuste TT BOILERS industri-design.
 

INSTALLATION
TT BOILERS Dampbuffer tilsluttes blot damp og kondensatledning, så er den klar til drift. Det sker hurtigt og uden de store omkostninger.

Da den er lodretstående er der altid plads til den - også i forbindelse med en eksisterende dampgenerator, og i øvrigt af et hvilket som helst fabrikat.

Nice to have - Need to have

Selvom det både er en hurtigt, billig løsning og den kun fylder ca. ½ m² gulvplads, er den oftest ikke en afgørende og nødvendig foranstaltning. Den behøves streng taget kun hvis driften forekommer ustabil eller hvis dampen er for våd. Sidstnævnte kan opleves som støj i damprør, meget kondensat fra vandudladere på dampledning og kritisk varm fødevandstank.

Men de mange fordele og ekstra faciliteter taler jo for at installere TT BOILERS Dampbuffer.

Ønskes en færdig løsning med montage, tilslutning, opstart og efterfølgende servicering, så læs mere her om installation og kedel-entreprenøren.


 

 

Installation af Dampbuffersystem til 1200 kg/h damp uden kedelpasserkrav

 

 

Dampkedler udført som dampgeneratoren byder som bekendt på en række fordele i forhold til den klassiske røgrørskedel:

  • Kompakte enheder

  • Hurtigt opstartende

  • Intet energiforbrug når kedlen ikke producerer damp

  • Ingen krav til kedelpassere med certifikat på visse typer.

  • Ingen krav til opstillingsgodkendelser på visse typer.

Men der er også begrænsende forhold som man skal være opmærksom på når man vælger dampkedel efter princippet dampgenerator. I visse situationer kan et stort momentant træk af damp - f.eks. ved max. belastning umiddelbart efter opstart, medfører at dampgeneratoren går på overkogsfejl. Det sker fordi mængden af fødevand på kogepunktet er så lille i en dampgenerator

Derfor har AB&CO udviklet TT BOILERS Dampbuffer - en særlig konstruktion tilpasset Danske regler og med faciliteter der ikke bare kompenserer for ovennævnte forhold, men som faktisk giver dampgeneratoren endnu flere muligheder og fordele ift. den klassiske røgrørskedel.

Det specielle termodynamiske design gør, at damp kan akkumuleres effektiv til at tage spidsbelastninger hos forbrugerne med et reservoir af fødevand på kogepunktet, helt ligesom den klassiske røgrørskedel. Når man alligevel skulle lave en effektiv dampbuffer, tog AB&CO et stort skridt videre da man udviklede denne enhed, og lavede flere faciliteter.

 

TT BOILERS Dampbuffer er derfor også markedets bedste damptørrer, hvor selv meget våd damp bliver til 98-99% tørmættet damp.

TT BOILERS Dampbuffer giver også mulighed for tilpasning af brænder efter enhver belastningssituation. Dampgeneratoren kan med montage af dampbuffer også leveres med en modulerende (trinløs) brænder der her bliver indjusteret  med et relativt stort vandoverskud - hvilket separeres fra og akkumuleres til at lave flashdamp af, mens overskudsvandet køles og tilbageføres i fødevandstanken. Normalt er det vanskeligt at indjustere en dampgenerator til trinløs drift pga. det vanskelige i at afstemme vandmængde med indfyret effekt i alle driftssituationer, og ikke mindst opstart og nedlukning af kedlen. Med TT BOILERS Dampbuffer er denne meget omstændige indregulering overflødig og de mange fordele som dampgeneratoren ellers byder på giver en optimal dampkedelløsning.

Endelig er der i TT BOILERS Dampbuffer indbygget en facilitet der giver en effektiv køling af kondensat/fødevand før det ledes tilbage i fødevandstanken - hvilket bidrager effektivt til eliminering af risiko for kavitation af fødevandpumpe og dampudvikling i kedelrummet pga. afdræning af kondensat fra damptørringen.

 


 

 

 

Skandinavisk Design
og Kvalitet

 

Udligning af Belastningsvariationer  

En ”normal”  lille dampgenerator kører med en on/off brænder eller en 2-trins brænder (high/low). Styring i en kedel tager jo udgangspunkt i at vigende damptryk der medfører at der kaldes på mere varme i form af mere kapacitet på brænderen.

Med en on/off brænder tænder og slukker brænderen hele tiden ved deldrift. Med en 2-trins brænder betyder det at dampgeneratoren kan kører imellem lav og høj flamme når belastningen ligger mellem fx 50% (eller måske 40% afhængig af set-punktet) og så de 100%. Falder kapaciteten under de 50% (eller de 40%) slukker brænderen og forbrændingsrummet i kedlen. Specielt med gasbrændere skal der ventileres igennem før den igen må tændes. Brænderen der slukkes og skal afvente at kunne tændes igen, giver variationer i damptryk, mens skift mellem høj og lav flamme ikke giver nogen særlige ændringer i damptrykket. 

Modulerende brænder er ikke muligt på en dampgenerator uden dampbuffer fordi karakteristikken på pumpe og brænder ikke følges af (i en dampgenerator opvarmes og fordampes en afstemt mængde).

Der har igennem tiderne været mange forsøg på dette, og det giver i praksis altid problemer – da en modulerende brænder ikke kan indjusteres optimalt. Ofte ser man meget vand i dampen eller hyppige overkogsfejl (overhedet damp).

Det er noget anderledes når man anvender en dampbuffer.

For hvis man ikke vil have disse variationer i damptryk i de lave områder, er dampbufferen også en rigtig god løsning. Med det specielle design har man et niveau af kogende vand der flash'er op til damp ved vigende damptryk, hvorved man får man en trykudligning af damptryk selvom dampgeneratoren kører med fx 2-trinsbrænder.

Hvis man anvender dampbuffer på dampgeneratoren, kan man anvende modulerende brænder og opnå en endnu bedre trykudligning.

 

 


hovedmenu                                                       kontakt