Projekter & Produkter

 

 

DAMPOPVARMET HØJTRYKSLUFT TIL ØSTRIG

Seks specielle dampforvarmere til procesluft ved højt tryk (PED) klar til forsendelse fra værkstedet i Hedehusene. Kunden er en stor kendt systemdesigner af miljøanlæg i Østrig. Mere om procesluftforvarmere.

 

 

VARMEGENVINDING AFKASTLUFT TIL HOLLAND

Luft-til_Luft varmeveksler til 1400 kW varmegenvinding fra afkastluft til friskluft - leveres til en stor Japansk fabrik i Holland. Varmeveksleren er forsynet med et vaskearrangement til rengøring af på afkastluftsiden. Mere om Luft-til-Luft varmevekslere.

 

 

SPRAY-DRYING HEATER TIL KINA

En ny procesluft forvarmer klar til afskibning - til verdens største leverandør af spraytørringsanlæg hvortil AB&CO har leveret disse enheder i mere end 30 år. Mere om procesluftforvarmere.

 

 

REN DAMP TIL TAIWAN

Dette specielle rendampsanlæg blev leveret til en Norsk skibsreders fabriksskib ombygget i Taiwan. Den rene damp bliver fremstillet med industridamp og bruges i processen med fiskebearbejdning. Mere om rendamp og rendampskedler.

 

 

ELEKTRISK DAMPKEDEL TIL DANMARK

Klar til afgang til en af Danmark største producenter af kyllinge-færdigretter. Kundetilpasset industriel model med 280 kW effekt svarende til en produktion af ca. 450 kg/time tørmættet damp. Mere om elektriske industrielle dampkedler.

 

 

HEDTOLIEKEDEL I CONTAINER TIL DUBAI

En lokal skibsreder der opererer tankskibe i mellemøsten modtager nu en 2500 kW hedtoliekedel monteret i en 20' container. Containeren kan enkelt placeres på dæk og tilsluttes rørforbindelser til skibets varmelegemer i lastrummene. Mere om hedtoliesystemer.

 

 

PROCESLUFT FORVARMER TIL INDONESIEN

Denne varmeflade - klar til afskibning til en stor producent af ris-baserede fødevarer i Indonesien - er designet til 300°C termisk olie der opvarmer en stor mængde procesluft til spray-tørring. Varmeveksleren er udført med de specielle AB&CO compound-finnerør hvilket gør varmefladen meget kompakt og stadig ekstrem effektiv. Mere om højtemperatur varmeflader til procesluft.

 

 

PROCESVARME TIL EU

El-opvarmning er blevet den miljørigtige løsning - også indenfor procesopvarmning. Efterspørgslen stiger for hver dag. Dog mest i Europa (EU + Norge + Schweiz), hvilket nok afspejler et trist faktum omkring hvilke lande og stater der har valgt at prioritere grøn energi, og hvilke der har fravalgt det. Mere om miljørigtig procesvarme.

 

 

DAMPGENERATOR TIL TYRKIET

Opvalsede rørspiraler anvendes både på hedtoliekedler og på dampgeneratorer. Denne dobbelte rørspiral er til en 2.500 kg/h dampgenerator til Tyrkiet:

AB&CO har fremstillet og leveret dette specielle design i mere end 30 år - og laver også både det termiske design og de fysiske beregninger for andre kedelfabrikanter over hele verden.

Mere om dampgeneratorer og hedtoliekedler med rørspiraler.

 

 

LUFTFORVARMER TIL SVERIGE

En meget stor luftforvarmer (bemærk personen på toppen) er leveret til en af de førende leverandørerer af komplette affaldsforbrændingsanlæg. Omkring 20 luftforvarmere er igennem årene leveret til centrale og decentrale anlæg primært til de nordiske lande. Mere om luftforvarmere.

 

 

VARMEGENVINDING TIL HOLLAND

Denne varmeveksler er designet til varmegenvinding fra varm afkastluft til kold friskluft, og er leveret til en større systemleverandør af æggepulveranlæg. Hus er fremstillet i kraftigt rustfrit stål, mens den overoverførende flade er fremstillet af høj-effektive aluminiumsprofiler. Mere om Luft-til-Luft varmevekslere.

 

 

3 STK.  SVÆROLIE-FORVARMERE TIL PORTUGAL

Klar til sømæssig emballering; tre specialdesignede varme-vekslere for opvarmning af sværolie - til placerering i væg på store bunkertanke. Disse Outflow varmevekslerne skal installeres på et decentralt kraftværk i Portugal der anvender store høj-effektive 2-takts MAN/B&W motorer til fremstilling af elektricitet. Kunden er verdens største entreprenør og leverandør af disse typer power plants, som igennem årene har brugt adskillige af denne type forvarmer der er specielt designet af AB&CO. Mere om specielle varmevekslere.

 

 

KLASSISK DAMPKEDEL TIL SVERIGE

Klassisk dampkedel - såkaldt røgrør - med ydelse på 2,2 Tons damp pr. time, leveres til en af de største producenter af smagstilsætningsstoffer i Skandinavien. Fabrikken ligger i Malmø. Mere om små dampkedler af røgrørstypen.

 

 Seks specielle rum-varmere i rustfrit stål og med blæser monteret - leveres til Danmarks største energileverandør (privat/statslig). Varmekilden er damp ved 16 bar, og hver unit leverer 50 kW og 5000 m3 luft pr. time. Mere om højt ydende varmeflader.

 

 De to højtryksdampkedler leveres til en af verdens største virksomheder indenfor fremstilling af elektro-mekanisk udstyr. Kedlerne er specialdesignet med faciliteter der er ønsket af kunden.
Mere om kundetilpassede elektriske dampkedler.

 

 

VARMEGENVINDING TIL ANGOLA

Lastning af stor røggas rekuperator (varmeveksler. Enheden udnytter spildvarmen fra afbrænding af olieslam ved oliemodtagelsesfacilitet i Angola. Den specielle incinerering af olieslam er baseret på skandinavisk teknologi.

 

 

Mere om industrielle elektriske dampkedler.

 

 

STOR NITROGEN HEATER TIL SAUDI ARABIEN

 

 

DE NYE MODULOPBYGGEDE DAMPKEDELLØSNINGER
TIL USA/ HOLLAND/ FINLAND/ SVERIGE/ DANMARK

 

 

AVANCERET KEDELLØSNING TIL TYSKLAND
Mere om industrielle elektriske dampkedler.

 

 

 

 

DAMPFLADER TIL TØRREPROCES TIL

 

 

FREMSTILLING AF SPECIALLØSNING TIL DANMARK

 

 

 

 

 

 

2,3 MW ELEKTRISK PROCESLUFT FORVARMER
TIL INDONESIEN


AB&CO leverer en meget stor procesluft heater til en større tørreanlæg i Indonesien. 6 effektgrupper sikrer en samlet effekt på 2,3 MW. Dette kræver en strømforsyning på mere end 3500 Ampere! Så det er ikke bare i Europa hvor industrien elektrificeres - man er også langt i Asien. Mere om elektrisk procesluftforvarmere.

 

 

BOOM I SALG AF
PRISBILLIGE ELEKTRISKE DAMPKEDLER


Salg af prisbillige kommercielle el-dampkedler op til 270 kg/h er nu større end nogensinde. Efter at Sverige og Norge er blevet solide aftagere, er nu også Finland begyndt at købe kedlerne. Næste udfordring er så de 3 baltiske lande.

TEKNIK el-dampkedlen er et prisbilligt alternativ til den industrielle TT BOILERS el-dampkedel. 

TEKNIK modellerne type K-DH er meget velegnet til produktion til sporadisk dampforbrug, perioder med drift og perioder uden drift. De bliver typisk anvendt i mindre fødevareproduktioner, mindre bryggerier, institutioner, institutter, laboratorier, prøveopstillinger, forsøgsstationer m.m.

De mindste TEKNIK kedler er på blot 2 kg damp pr. time, mens de største faktisk ikke er så små endda - de går op til 270 kg damp pr. time og med driftstryk 8½ bar (designtryk 10 barg).

Omvendt er de kommercielle kedler knap så velegnet til 24/7 drift (kontinuerlig døgndrift) i fremstillings-virksomheder hvor dampen aldrig må afbrydes og hvor kedlen skal være særlig robust mod fejlbetjening og andre uheld.

Til en sådanne 24/7 applikation og andre meget krævende opgaver, anbefales TT BOILERS produkter, hvor type DH og DH2 er eldampkedler kendt for deres kompromisløse og robuste design.

Mere om elektriske dampkedler :

-  Økonomiske Kommercielle TEKNIK kedler

Robuste Industrielle TT BOILERS kedler

 

 

2 x 700 kW ELEKTRISKE DAMPKEDLER TIL UNGARN

En gammel kunde fra Ungarn får nu endnu en TT BOILERS kundetilpasset elektrisk løsning. Denne gang sammen med en fælles 1400 kW styre- og hovedstrømstavle. Mere om industrielle elektriske dampkedler.

 

 

HEDTOLIESYSTEMER TIL DANMARK OG POLEN

Afskibning af den anden af flere komplette hedtoliesystemer der bliver brugt til produktion af isoleringsmateriale. De to første leverancer er leveret til Nordjylland og til Polen.

Selve hedtoliekedlen - med en kapacitet på 1000 kW - er installeret som en containerløsning (yderst til højre), mens resten af systemet er monteret på en større bundramme (under pålæsning). Op ad gavlen står opsamlingstanken til den termiske olie.
Mere om hedtolie opvarmning.

 

 

HEDTOLIEANLÆG FISKEOLIE-BRÆNDER
TIL NORGE


Til Norge leveres container med komplet hedtolieanlæg fyret med fiskeolie. Mere om hedtoliekedler

 

 

LAVPRIS DAMPGENERATOR LEVERET TIL SVERIGE

TEKNIK dampgenerator type L-DT-300 er leveret til Spisa i Helsingborg, Sverige. Mere om økonomiske dampgeneratorer.

 

 

STOR MILJØORDRE LEVERET
TIL BÅDE POLEN OG DANMARK


Så afskibes de første 3 store varmevekslere inklusiv hedtolie-system, til den første fabrik i Aalborg. Ialt 5 MW.

I sensommeren leveres et tilsvarende anlæg til den næste fabrik i Polen. I alt 6 MW.


 

 

BILLIG REN DAMP TIL NORGE

Til Tanager i Norge leveres en TEKNIK 15 El-dampkedel, 15 kW - 3,5 bar - udført  beholder og alle komponenter i rustfrit stål. Desuden får kunden aqnlægget leveret på en rustfri platform (i palle-størrelse) og på hjul samt med dampslanger. Anlægget er en prisbillig løsning til ren damp, og skal i dette tilfælde føde et kogekar med en damppistol til rengørings formål. Kunden er kontraktproducent af mikro-alger og andre bio-specialiteter, og derfor er kravet at det skal være fleksible med hensyn til opvarmnings- og rengøringsanlæg i deres nybyggede fabriksanlæg i Tanager.

 

 

DAMP MED ULTRA HØJT TRYK
TIL SCHWEIZISK FORSKNINGSCENTER


Til et større forskningsinstitut i Schweiz er leveret en elektrisk dampkedel til produktion af højttryksdamp. Designtryk er 120 bar. Dampen skal bruges i en avanceret prøvestand i forbindelse med udvikling af metoder for fremstilling af miljørigtig brændsler.

Det er anden gang indenfor de seneste år at AB&CO leverer dampkedler til ultrahøjt tryk i forbindelse med prøvestand. Sidst var et gasfyret kedel på 190 bar til Rolls Royce i Storbritannien.

 

 

STOR TERMISK AFFUGTER
LEVERANCE TIL KUNDE I THAILAND

En af de førende virksomheder indenfor spray-tørring har igennem sin filial i Singapore bestilt en stor dampvarmeflade og en stor termisk affugter, henholdsvis til opvarmning og tørring af procesluft. Enhederne har begge et kanal-mål på 3 x 3 m. Enhederne skal monteres på et anlæg i Thailand.

 

 

DAMPVARMEFLADER TIL LUFT UNDER TRYK
LEVERANCE TIL KUNDE I ØSTRIG

Fire dampvarmeflader med compoundfinnerør forstærket til et designtryk på luften på 2,5 bar skal leveres til en stor Østrigs virksomhed indenfor miljøanlæg og recycling. Der er her tale om en ny kunde og forhåbentlig en tæt fremtidig samarbejde om disse specielfremstillede dampvarmeflader.

 


 

Firma & Marked

 

 

INGENIØR TIL HUSBEHOV

Formler og tabeller som man hyppigt bruger som ingeniør indenfor procesvarme og trykbeholdere, ligger nu i en 2020-udgave på vores webside for værktøj. Vi har opdateret firmadata.

Formler & Tabeller er oprindeligt udgivet som skriveunderlag. De er meget populære hos vore kunder verden over. Kan du undvære skriveunderlaget, så kan du kan du hente det den store pdf-fil her.

 

 

COVID-19 OG AB&CO

Verden kæmper stadig og vi ved nu at situationen vil få store konsekvenser alle overalt, også hos AB&CO.

Men det har altid været en del af vort DNA at vi hurtigt kan omstille og tilpasse os nye vilkår. Vi har i denne situation valgt at forsøge at holde en vis status quo ved ikke at reducere medarbejderstaben. Til gengæld har vi valgt at gennemføre en ambitiøs såkaldt Corona-plan - som et intern udviklingsprojekt, hvor alle medarbejdere vil gøre en særlig indsats for at gøre AB&CO endnu mere effektiv både fagligt og på de almindelige konkurrenceparametre.

Vi er næsten normal tilstand med hensyn til udførende servicearbejde og kundebesøg. Vi følger naturligvis Sundhedsstyrelsen's anvisninger og har stærkt skærpet fokus på at vi aldrig kommer til at gå på kompromis med disse. Vi ved at der er forståelse for at visse forhold kan blive besværliggjort af dette.

 

 

AKTIVITET I VÆRKSTEDET

Svejsning af procesluft forvarmer til affalds-forbrændingsanlæg på Falster, samt afskibning af store varmevekslere til Stockholm.

 

 

ISO 9001 : 2015

AB&CO har fornyet ISO-certifikatet til endnu en 3-årig periode.

I EU er det et krav at selv små industrikedler kun må få foretaget det lovpligtige eftersyn af servicefirmaer der netop har ISO 9001:2015 certificeringen.

Mere om certifikatet.

 "Expert company for main inspection of steam boiler safety and control equipment. Design, installation and start-up of steam, hot oil and hot water boilers as well as systems incl. repair, service and maintenance. Performing statutory inspections on pressure equipment."

 

 

BEDSTE REGNSKAB I 30 ÅR OG AAA RATING IGEN

Årsrapporten for regnskabsåret 2018-2019 er nu  færdiggjort af revisorerne og bliver offentliggjort omkring 1. juli. Som forventet blev regnskabet rigtigt godt - faktisk det bedste nogensinde.

Det er specielt små og mindre dampkedler til Skandinavien der har bidraget til det gode regnskab, samt specialkedler til store kunder primært i EU.

AB&CO har for 11. gang opnået den højeste rating i kreditværdighed, nemlig AAA. Under 0,5% af firmaer i Danmark har opnået denne rating mere end 3 år i træk og AB&CO har fået den for 6. gang i træk.

Med rekordregnskabet er AB&CO rustet til nye udfordringer.2019

 

 

EU PERSONDATAFORORDNING

Dine personlige oplysninger der er registeret hos AB&CO er begrænset til det absolut minimale som gør os i stand til at kunne fremsende et tilbud som du har forespurgt, og registrere en ordre som du har bestilt iht. ordrebekræftelsen. 

OPDATEREDE REFERENCELISTER

AB&CO har opdateret referencelisterne på 4 produktlinier:

Procesluftflader / Luftvarmebatterier

Hedtoliekedler / Hetoljapannor

Dampgeneratorer / Ånggeneratorer

Elektriske Dampkedler / Ångpannor


Listerne er ikke komplette, men repræsenterer alene et uddrag af vore mange referencer over hele verden. Endvidere er detaljerne i leverancerne og de seneste leverancer i ikke medtaget af hensyn til fortrolighed omkring kunder og deres projekter.GRUNDLÆGGENDE EL-VARMETEKNIK

Verdens hurtigste introduktion til elektrisk opvarmning er Dansk. Men den er imidlertid meget dybtgående i teorien på en uhøjtidelig måde. Man kunne kalde det Elvarmeteknik for Dummies, men det gør vi ikke. Mere om dette pdf-baserede kompendium på vores side med tekniker-værktøj.

 


 

30 ÅRS FØDSELSDAG

I 1988 blev AB&CO grundlagt. I 2018 er det 30 år siden. Der er naturligvis sket meget igennem årene, men kundetilpasset procesopvarmning har været nøgle-kompetencen siden 1988 - fra design til fabrikation . Mere om
R&D Workshop.

 OPVARMNING AF PROCESLUFT


Der er stor interesse fra markedet omkring de store og specielle dampflader, hedtolieflader og el-varmeflader til procesluft - sanitære, udtrækbare og kombinerede løsninger.

På trods af de høje danske fremstillingsomkostninger. De er primært leveret i Østeuropa, Asien og Sydeuropa. Men Danmark og Sverige har også været store aftagere.

Også de termiske affugtere indgik i pakkerne.


 


FØLG OS PÅ LINKED-IN

Vi offentliggør regelmæssigt nyheder fra AB&CO på Linked-In. Følg os her og bliver "follower" og få nyhederne, når de er nye.

 


 

TILBUD OM FINANSIERING TIL SVERIGE & NORGE
OG TIL DANSKE RE-EKSPORT PROJEKTER


Vi kan nu med hjælpe kunder med finansiering, som alternativ til bankerne. Det gælder kunden af vores produkter udenfor Danmark, samt danske kunder der reeksporterer vores produkter. Ordningen sker med det nationale Eksport Kredit Fonden EKF i Danmark, hvor kunden skal vurderes, en præmie (rente-sats) fastsættes hvorefter kunden kan låne til køb af pågældende produkt.

VI ER TRÆTTE AF COOKIES !Det skulle være så godt med cookies. Der er efterhånden ikke mange hjemmesider der ikke har cookies - selv offentlige websider. Men vi føler at det er grænseoverskridende at få lagt små sladrehanke ind  på brugerens computer. Så vi har indtil videre besluttet at undgå cookies. Så alle AB&CO hjemmesider og alle vores interaktive pdf-filer og specielle regneark som man kan downloade - er siderne uden cookies. 

ÆNDREDE EJERFORHOLD I AB&CO GRUPPEN

Aktieoverdragelsen fra Arvid Blom til Søren Sejer Glargaard er nu gennemført, hvorefter hver af de to partnere nu ejer halvdelen af aktierne i AB&CO - TT BOILERS A/S og anparterne i AB&CO - TEKNIK ApS.
Partnerne Arvid Blom og Søren Sejer Glargaard 

VÆKSTPLAN 2016 - 2020

Ændringerne i firmaets ejerkreds og organisation, er en del af mange initiativer i forbindelse med en overordnet 5-års vækstplan, der er blevet lanceret. Både Vækstfonden og Eksport Kredit Fonden (EKF) indgår i dette forløb. Målet er en væsentlig ekspansion på firmaet regnskabstal, og betyder at man sætter flere økonomiske ressourcer ind i en større global markedsføring og en intensivering af relationer til eksisterende og tidligere kunder.


 

GRØN EL ER FREMTIDENS ENERGIKILDE !

I de nordiske lande er elektriske dampkedler miljørigtige, fordi elektricitet kan laves af vandkraft og atomkraft og derfor ikke udleder CO2. Det er begyndt at blive de forhold i Danmark, efterhånden som man er gået over til vindkraft og modtager grøn strøm både fra nord og syd.

Så i dag er el-produktion miljørigtig - og det mærkes tydelig på interessen fra markedet.

Læs mere om alle de mulige TEKNIK og TT BOILERS dampkedler på https://www.abco.dk
 

Men også i hele Europa bliver energi i dag fremstillet med vindkraft, solenergi, vandkraft og med ikke-fossilt brændsel. Biler kan køre på el fra vindenergi genereres i nattetimerne - og procesvarme kan leveres af elektriske kedler. AB&CO er markedsledende i dette store miljømæssige skridt.

Stående foran AB&CO elektriske firmabil, holder Marcus fra udviklingsværkstedet den mindste 6 kW TEKNIK eldampkedel - på hans venstre side ser man to 1 tons/t eldampkedler klar til forsendelse.


SERVICE & RESERVEDELE

Ny serviceordning med gratis og uforpligtende serviceaftale tilbydes på til dampkedler i Skandinavien :
 

 
Download PDF
 Kedelmontør Jimmi Farver

Mere om kedelservice på kedler.dk

KONSULENTOPGAVER  - VARMEGENVINDING


Industrier verden over leder store mængder spildvarme ud med røggas og afkastluft. Hvor spildvarme for bare 10 år siden stort set var blandt almindelig accepteret vilkår i forbindelse med procesvarme, så er det i dag blevet langt mere konkret rentabelt og derfor interessant at minimere udledning af spildvarme med varmegenvinding.

Virksomheder kan relativ enkelt regne ud hvad der er at spare på reduktionen, men de konsulterer i stigende omfang AB&CO · CONSULT og får gennemført det indledende arbejde med undersøgelse af de tekniske muligheder for optimal løsning (cost-benefit). Her har AB&CO sin kernekompetance. Ofte starter et projekt med en sådan konsulentopgave, og bliver herefter til en konkret bestilling som eksempelvis den store miljøordre (beskrevet i venstre kolonne). Mere på :
varmegenvinding.com

  

  Læs mere om de vigtige argumenter omkring :
 
 

  

Høje virkningsgrader

 
 

  

Lange Levetider

 
 

  

Lav Emission

 
 


 


ARBEJDSTILSYNETS GRØNNE SMILEY
 

I 2014 fik vort R&D værksted Arbejdstilsynets grønne smiley. Kort forinden blev værkstedet endvidere miljøgodkendt anmærkningsfrit af kommunen.

AB&CO FIRMASPONSORAFTALER
  

 
FRA HISTORIEBOGEN :
DA AB&CO BLEV KÅRET I 2008


AB&CO blev dengang kåret som årets ejerledede virksomhed. Det skete blandt 9000 andre ejerledede virksomheder. Det var i 2008, men hvad er der sket siden ?

Økonomien er faktisk kun gået frem - og det er til trods for at det var lige da finanskrisen satte ind. AB&CO valgte at satse på smalle nicheprodukter til hele verden - kundetilpassede kedel og varmevekslerløsninger til industrien. Man supplerede forretningsgrundlaget med konsulentvirksomhed, og baserede  produktionen på en meget høj grad af outsourcing.

Som amerikanerne siger: "When the going gets tough, the tough get going". For det har bestemt ikke altid været nemt at ekspandere midt i finanskrisen, så vi er ydmyge og taknemmelige overfor
alle de kunder der har vist os deres tillid de senere år.


Fra kåringen som året virksomhed i 2008 :

 Danske
     Ejerleder
    
 Succeser


BDO ScanRevision, Ejerlederne, ADVODAN og ErhvervsBladet gennemgik i 2008 økonomi, ledelsespraksis og udvikling i 9.000 ejerledervirksomheder. 12 blev valgt ud over hele landet - 2 i hver region. AB&CO blev sammen med en virksomhed i Kalundborg udvalgt som de to bedste på Sjælland. Kåringen skete ved et arrangement i Slagelse.

"Firmaets fokusering på nøgleprodukter og løbende udvikling inden for procesopvarmning og varmegenvinding, har betydet at deres løsninger efterspørges af kunder i hele verden."

Erhvervsbladet bragte i den anledning en større Artikel om firmaets ejerleder Arvid Blom.

Og en anden artikel om AB&CO i Erhvervsbladet:
Rekordtyk ordrebog for 5. år i træk

 

 

 


hovedmenu

 

kontakt
 

FLYTNING

Husk at AB&CO gruppen i 2014 flyttede fra Greve til :

Baldersbuen 57
Baldersbrønde
2640 Hedehusene

Venligst brug ovenstående adresse på alt papir og forsendelser til os - eller ved besøg.