Følg også vores aktiviteter på: 

Projekter  |  Referencer  |  Produkter

 

MODULOPBYGGET ELEKTRISK DAMP TIL DANMARK

Til en stor medicinalvirksomhed der producerer allergi-medicin, leveres en af AB&CO's berømte dampkedel modulløsninger -  en komplet installeret dampløsning i container med forskellige ekstra faciliteter f.eks. 72 timers vagtfri drift. Med en installeret elektrisk effekt på ca. 1 MW vil løsningen yde ca. 1,5 tons damp i timen - dvs. med ren grøn strøm. Mere om dampkedelmodulerne til disse dampløsninger.

 

 

DAMP TIL DIGERNE PÅ FALSTER

Ny dampforsyning leveret til Bøtø pumpestation med Atlaspumpen fra 1901. I dag museum, dengang for 120 år siden og frem til 1967 indgik den i et stort projekt med tørlægning af Møllesøen, bygning af diger og afdræning, hvilket skete med en dampdreven pumpe. En økonomisk dampgenerator har nu erstattet den gamle kedel. Mere om de økonomiske dampgeneratorer. 

 

DAMP TIL EL-VÆRK PÅ FÆRØERNE

Som backup i dampforsyning i lavlast perioder, leveres denne 3-træks røgrørskedel til kraftværk på Færøerne - hvilket sker igennem en erfaren lokal kedelspecialist som AB&CO har arbejdet sammen med i flere år.

Dampkedlen leveres med særlige faciliteter for stilstandsvarme så den hurtigt kan opstartes, samt specialarrangement for tilførsel af fødevand. Mere om økonomiske standard dampkedler.

 

 

PROCESLUFT / TERMISK OLIE HX TIL INDONESIEN

Meget store varmevekslere (HX) til procesluft og med termisk olie som varmekilde bliver færdiggjort i produktionen. Luftfladerne skal bruges til tørring af stivelse og er en integreret del af et meget stort hedtoliesystem på stedet. Det er anden gang at denne Indonesiske kunde bestiller hos AB&CO med bemærkningen : "Very good stuff..". Mere om højtemperatur varmeflader til procesluft.

 

 

DAMPOPVARMET HØJTRYKSLUFT TIL ØSTRIG

Seks specielle dampforvarmere til procesluft ved højt tryk (PED) klar til forsendelse fra værkstedet i Hedehusene. Kunden er en stor kendt systemdesigner af miljøanlæg i Østrig. Mere om procesluftforvarmere.

 

 

VARMEGENVINDING AFKASTLUFT TIL HOLLAND

Luft-til_Luft varmeveksler til 1400 kW varmegenvinding fra afkastluft til friskluft - leveres til en stor Japansk fabrik i Holland. Varmeveksleren er forsynet med et vaskearrangement til rengøring af på afkastluftsiden. Mere om Luft-til-Luft varmevekslere.

 

 

SPRAY-DRYING HEATER TIL KINA

En ny procesluft forvarmer klar til afskibning - til verdens største leverandør af spraytørringsanlæg hvortil AB&CO har leveret disse enheder i mere end 30 år. Mere om procesluftforvarmere.

 

 

REN DAMP TIL TAIWAN

Dette specielle rendampsanlæg blev leveret til en Norsk skibsreders fabriksskib ombygget i Taiwan. Den rene damp bliver fremstillet med industridamp og bruges i processen med fiskebearbejdning. Mere om rendamp og rendampskedler.

 

 

ELEKTRISK DAMPKEDEL TIL DANMARK

Klar til afgang til en af Danmark største producenter af kyllinge-færdigretter. Kundetilpasset industriel model med 280 kW effekt svarende til en produktion af ca. 450 kg/time tørmættet damp. Mere om elektriske industrielle dampkedler.

 

 

HEDTOLIEKEDEL I CONTAINER TIL DUBAI

En lokal skibsreder der opererer tankskibe i mellemøsten modtager nu en 2500 kW hedtoliekedel monteret i en 20' container. Containeren kan enkelt placeres på dæk og tilsluttes rørforbindelser til skibets varmelegemer i lastrummene. Mere om hedtoliesystemer.

 

 

PROCESLUFT FORVARMER TIL INDONESIEN

Denne varmeflade - klar til afskibning til en stor producent af ris-baserede fødevarer i Indonesien - er designet til 300°C termisk olie der opvarmer en stor mængde procesluft til spray-tørring. Varmeveksleren er udført med de specielle AB&CO compound-finnerør hvilket gør varmefladen meget kompakt og stadig ekstrem effektiv. Mere om højtemperatur varmeflader til procesluft.

 

 

VARMEGENVINDING AFKASTLUFT TIL KOREA

Luft-til_Luft varmeveksler med rør for varmegenvinding fra afkastluft til friskluft - leveres til Japansk firma i Korea igennem Dansk ingeniørvirksomhed. Kapacitet
2 x100.000 Nm³/time; 600°C.
Mere om Luft-til-Luft varmevekslere.

 

 

VARMEGENVINDING AFKASTLUFT TIL ITALIEN

Luft-til_Luft varmeveksler med rør for varmegenvinding fra afkastluft til friskluft - leveres til Italiesk/Schweizisk konkomerat. Kapacitet 120.000 Nm³/time; 550°C. Mere om Luft-til-Luft varmevekslere.

Lonza.jpg (31617 bytes)

 

 

DAMPGENERATOR TIL TYRKIET

Opvalsede rørspiraler anvendes både på hedtoliekedler og på dampgeneratorer. Denne dobbelte rørspiral er til en 2.500 kg/h dampgenerator til Tyrkiet:

AB&CO har fremstillet og leveret dette specielle design i mere end 30 år - og laver også både det termiske design og de fysiske beregninger for andre kedelfabrikanter over hele verden.

Mere om dampgeneratorer og hedtoliekedler med rørspiraler.

 

 

LUFTFORVARMER TIL SVERIGE

En meget stor luftforvarmer (bemærk personen på toppen) er leveret til en af de førende leverandørerer af komplette affaldsforbrændingsanlæg. Omkring 20 luftforvarmere er igennem årene leveret til centrale og decentrale anlæg primært til de nordiske lande. Mere om luftforvarmere.

 

 

VARMEGENVINDING TIL HOLLAND

Denne varmeveksler er designet til varmegenvinding fra varm afkastluft til kold friskluft, og er leveret til en større systemleverandør af æggepulveranlæg. Hus er fremstillet i kraftigt rustfrit stål, mens den overoverførende flade er fremstillet af høj-effektive aluminiumsprofiler. Mere om Luft-til-Luft varmevekslere.

 

 

3 STK.  SVÆROLIE-FORVARMERE TIL PORTUGAL

Klar til sømæssig emballering; tre specialdesignede varme-vekslere for opvarmning af sværolie - til placerering i væg på store bunkertanke. Disse Outflow varmevekslerne skal installeres på et decentralt kraftværk i Portugal der anvender store høj-effektive 2-takts MAN/B&W motorer til fremstilling af elektricitet. Kunden er verdens største entreprenør og leverandør af disse typer power plants, som igennem årene har brugt adskillige af denne type forvarmer der er specielt designet af AB&CO. Mere om specielle varmevekslere.

 

 

KLASSISK DAMPKEDEL TIL SVERIGE

Klassisk dampkedel - såkaldt røgrør - med ydelse på 2,2 Tons damp pr. time, leveres til en af de største producenter af smagstilsætningsstoffer i Skandinavien. Fabrikken ligger i Malmø. Mere om små dampkedler af røgrørstypen.

 

 Seks specielle rum-varmere i rustfrit stål og med blæser monteret - leveres til Danmarks største energileverandør (privat/statslig). Varmekilden er damp ved 16 bar, og hver unit leverer 50 kW og 5000 m3 luft pr. time. Mere om højt ydende varmeflader.

 

 De to højtryksdampkedler leveres til en af verdens største virksomheder indenfor fremstilling af elektro-mekanisk udstyr. Kedlerne er specialdesignet med faciliteter der er ønsket af kunden.
Mere om kundetilpassede elektriske dampkedler.

 

 

VARMEGENVINDING TIL ANGOLA

Lastning af stor røggas rekuperator (varmeveksler. Enheden udnytter spildvarmen fra afbrænding af olieslam ved oliemodtagelsesfacilitet i Angola. Den specielle incinerering af olieslam er baseret på skandinavisk teknologi.

 

 

Mere om industrielle elektriske dampkedler.

 

 

STOR NITROGEN HEATER TIL SAUDI ARABIEN

 

 

ELEKTRISK OPVARMET HEDTOLIEANLÆG TIL KINA

Til en petrokemisk fabrik i Kina er denne komplette bundramme-løsning leveret. Kapacitet 250 kW og udført i eksplosionsikker design (svarende til ATEX).

 

 

DE NYE MODULOPBYGGEDE DAMPKEDELLØSNINGER
TIL USA/ HOLLAND/ FINLAND/ SVERIGE/ DANMARK

 

 

AVANCERET KEDELLØSNING TIL TYSKLAND
Mere om industrielle elektriske dampkedler.

 

 

 

 

DAMPFLADER TIL TØRREPROCES TIL

 

 

FREMSTILLING AF SPECIALLØSNING TIL DANMARK

 

 

 

 

 

 

2,3 MW ELEKTRISK PROCESLUFT FORVARMER
TIL INDONESIEN


AB&CO leverer en meget stor procesluft heater til en større tørreanlæg i Indonesien. 6 effektgrupper sikrer en samlet effekt på 2,3 MW. Dette kræver en strømforsyning på mere end 3500 Ampere! Så det er ikke bare i Europa hvor industrien elektrificeres - man er også langt i Asien. Mere om elektrisk procesluftforvarmere.

 

 

BOOM I SALG AF
PRISBILLIGE ELEKTRISKE DAMPKEDLER


Salg af prisbillige kommercielle el-dampkedler op til 270 kg/h er nu større end nogensinde. Efter at Sverige og Norge er blevet solide aftagere, er nu også Finland begyndt at købe kedlerne. Næste udfordring er så de 3 baltiske lande.

TEKNIK el-dampkedlen er et prisbilligt alternativ til den industrielle TT BOILERS el-dampkedel. 

TEKNIK modellerne type K-DH er meget velegnet til produktion til sporadisk dampforbrug, perioder med drift og perioder uden drift. De bliver typisk anvendt i mindre fødevareproduktioner, mindre bryggerier, institutioner, institutter, laboratorier, prøveopstillinger, forsøgsstationer m.m.

De mindste TEKNIK kedler er på blot 2 kg damp pr. time, mens de største faktisk ikke er så små endda - de går op til 270 kg damp pr. time og med driftstryk 8½ bar (designtryk 10 barg).

Omvendt er de kommercielle kedler knap så velegnet til 24/7 drift (kontinuerlig døgndrift) i fremstillings-virksomheder hvor dampen aldrig må afbrydes og hvor kedlen skal være særlig robust mod fejlbetjening og andre uheld.

Til en sådanne 24/7 applikation og andre meget krævende opgaver, anbefales TT BOILERS produkter, hvor type DH og DH2 er eldampkedler kendt for deres kompromisløse og robuste design.

Mere om elektriske dampkedler :

-  Økonomiske Kommercielle TEKNIK kedler

Robuste Industrielle TT BOILERS kedler

 

 

2 x 700 kW ELEKTRISKE DAMPKEDLER TIL UNGARN

En gammel kunde fra Ungarn får nu endnu en TT BOILERS kundetilpasset elektrisk løsning. Denne gang sammen med en fælles 1400 kW styre- og hovedstrømstavle. Mere om industrielle elektriske dampkedler.

 

 

HEDTOLIESYSTEMER TIL DANMARK OG POLEN

Afskibning af den anden af flere komplette hedtoliesystemer der bliver brugt til produktion af isoleringsmateriale. De to første leverancer er leveret til Nordjylland og til Polen.

Selve hedtoliekedlen - med en kapacitet på 1000 kW - er installeret som en containerløsning (yderst til højre), mens resten af systemet er monteret på en større bundramme (under pålæsning). Op ad gavlen står opsamlingstanken til den termiske olie.
Mere om hedtolie opvarmning.

 

 

HEDTOLIEANLÆG FISKEOLIE-BRÆNDER
TIL NORGE


Til Norge leveres container med komplet hedtolieanlæg fyret med fiskeolie. Mere om hedtoliekedler

 

 

LAVPRIS DAMPGENERATOR LEVERET TIL SVERIGE

TEKNIK dampgenerator type L-DT-300 er leveret til Spisa i Helsingborg, Sverige. Mere om økonomiske dampgeneratorer.

 

 

STOR MILJØORDRE LEVERET
TIL BÅDE POLEN OG DANMARK


Så afskibes de første 3 store varmevekslere inklusiv hedtolie-system, til den første fabrik i Aalborg. Ialt 5 MW.

I sensommeren leveres et tilsvarende anlæg til den næste fabrik i Polen. I alt 6 MW.


 

 

BILLIG REN DAMP TIL NORGE

Til Tanager i Norge leveres en TEKNIK 15 El-dampkedel, 15 kW - 3,5 bar - udført  beholder og alle komponenter i rustfrit stål. Desuden får kunden aqnlægget leveret på en rustfri platform (i palle-størrelse) og på hjul samt med dampslanger. Anlægget er en prisbillig løsning til ren damp, og skal i dette tilfælde føde et kogekar med en damppistol til rengørings formål. Kunden er kontraktproducent af mikro-alger og andre bio-specialiteter, og derfor er kravet at det skal være fleksible med hensyn til opvarmnings- og rengøringsanlæg i deres nybyggede fabriksanlæg i Tanager.

 

 

DAMP MED ULTRA HØJT TRYK
TIL SCHWEIZISK FORSKNINGSCENTER


Til et større forskningsinstitut i Schweiz er leveret en elektrisk dampkedel til produktion af højttryksdamp. Designtryk er 120 bar. Dampen skal bruges i en avanceret prøvestand i forbindelse med udvikling af metoder for fremstilling af miljørigtig brændsler.

Det er anden gang indenfor de seneste år at AB&CO leverer dampkedler til ultrahøjt tryk i forbindelse med prøvestand. Sidst var et gasfyret kedel på 190 bar til Rolls Royce i Storbritannien.

 

 

STOR TERMISK AFFUGTER
LEVERANCE TIL KUNDE I THAILAND

En af de førende virksomheder indenfor spray-tørring har igennem sin filial i Singapore bestilt en stor dampvarmeflade og en stor termisk affugter, henholdsvis til opvarmning og tørring af procesluft. Enhederne har begge et kanal-mål på 3 x 3 m. Enhederne skal monteres på et anlæg i Thailand.

 

 

DAMPVARMEFLADER TIL LUFT UNDER TRYK
LEVERANCE TIL KUNDE I ØSTRIG

Fire dampvarmeflader med compoundfinnerør forstærket til et designtryk på luften på 2,5 bar skal leveres til en stor Østrigs virksomhed indenfor miljøanlæg og recycling. Der er her tale om en ny kunde og forhåbentlig en tæt fremtidig samarbejde om disse specielfremstillede dampvarmeflader.

 

  

Firma  |  Marked  |  Produktudvikling

 

JOB TILBYDES :  PRODUKTANSVARLIG


Lige nu søger vi en ny kollega. Er du den vi skal bruge ?

Vi kan tilbyde dig et spændende job i vores lille dynamiske organisation.

Du har en teknisk baggrund, det kan f.eks. være håndværksmæssig som VVS, mekaniker eller elektriker. Men nu har du lyst til lidt mere arbejde ved skrivebordet, og hvor du på en anden måde kan bruge dine gode tekniske færdigheder og erfaring.

Du har stor lyst til at sætte dig ind i konstruktioner, bestykning og andre detaljer ifm. varmetekniske produkter, og samtidig at komme til at stå for den tekniske del af ordreafvikling af specielt to af vores store produkter som produktansvarlig.

Der vil være meget dialog på telefon og email med kunder, værksteder og leverandører - og dagligdagen er ofte meget travl og uforudsigelig.

Det vil være en stor fordel, hvis du har lyst til og erfaring med at arbejde i Inventor 3D.

Du kommer til at indgå i en lille teknisk team, hvor vi i høj grad tilpasser os hinandens kvalifikationer. Vi er bla. tre maskiningeniører til at bistå med den tungere teknik.

Hvis du er interesseret i sådan et job, vil vi glæde os til at høre fra dig.

Se hvordan du søger jobbet her.


 

 

UDLEJNING AF SMÅ ELEKTRISKE DAMPKEDLER

AB&CO udlejer nu små elektriske dampkedler op til ca. 180 kg/h industriel damp og op til 8,5 bar, og op til 120 kg/h ren damp og op til 2,6 bar.Der kan medleveres dampslanger, så dampanlægget hurtigt kan tilsluttes. Vi har servicefolk til at hjælpe med dette – og ingeniører til de særlige situationer.

 

 

AB&CO FÅR STOR ROS FOR SIN SERVICEAFDELING

AB&CO serviceafdeling er effektiv og nærværende, og vores kunder er meget tilfredse.

Det er vi glade for - det luner,
i en kold tid på mere end én måde.

Få en gratis servicekontrakt på din kedel, og gør brug af alle fordelene.

Mere om serviceafdelingen på www.kedler.dk.


 

 

UNDGÅ DET ENORME VARMETAB I DAMPSYSTEMER

10 - 20% tab af dyr energi samt dyrt behandlet vand, kan undgås i dampsystemer med en meget enkel varmegenvinding der har en forsvindende lille tilbagebetalingstid.Det velkendte såkaldte kondensattab i det helt almindelige og ellers fornuftigt designede dampsystem, - er det der opstår (af termodynamiske årsager) når kondensatet fra en dampforbruger blot trykreduceres og ledes tilbage til fødevandstanken til kedlen. Ved denne trykreduktion og temperaturreduktion sker en genfordampning som giver en flashdamp der ligeledes går tilbage til fødevandstanken. Denne flashdamp er her ofte blot en gene som udledes over tag. Men den repræsenterer en meget stor mængde energi og vandmængde.

På store dampsystemer ser man ofte, men ikke altid, at der ved store forbrugerne ude i dampsystemet etableres kondensatunderkølere på kondensatsiden (efter vandudladere). Men rigtig mange dampsystemer har ikke dette - hverken centrale eller decentrale kondensatkølere.

AB&CO har udviklet en avanceret og alligevel et grundlæggende simpel varmevekslerdesign, der er specielt udformet til centralt (dvs. ét sted) både at kondensere flashdamp, og samtidig underkøle kondensatet - før det ledes tilbage til fødevandstanken. AB&CO har i mange år leveret decentrale kondensatunderkølere til fx. procesluft dampflader, men centrale enheder har tidligere kun været kendt som generelt meget komplicerede og dyre.

AB&CO løsningen kræver at man f.eks. har vand til rådighed ved relativ lav temperatur. Her vil man så kunne udnytte denne spildvarme. Vandet kan være den kolde side af fjernvarme, men det kan også være varmt brugsvand, der så opvarmes. Man vil også kunne udnytte varmegenvindingen ved opvarmning af luft.

Reglerne for skattefri udnyttelse af spildvarme er blevet lempet, således at der i dag er et bedre incitament til udnytte spildvarme i industrien end tidligere.

 

 

VÆK FRA NATURGAS ?

Industrikedler skal måske væk fra naturgas hurtigere end man oprindeligt havde regnet med - af hensyn til klimaet og CO2-belastningen. Men skal vi tilbage til olie eller skal de erstattes af el-kedler?

En mand i Rusland betyder som bekendt at vi må gentænke opvarmningsmetoderne i industrien på kort sigt såvel som på lang sigt. Klimamæssigt kommer vi måske indenfor en kort periode til både at gå et lille skridt tilbage (olie), for derefter at tage et stort skridt frem (el).

Her er nogle af de konkrete tekniske forhold som AB&CO vejleder sine kunder omkring, når de overvejer fremtiden for deres for øjeblikket naturgas-fyrede industrikedler:

Mht. brug af olie kan man ofte blot udskifte gasbrænder og rampe, med en oliebrænder samt det tilhørende rør-arrangement og tank. Oftest kan den eksisterende kedel bruges som den er. Der er en lille forskel i flamme- og røggastemperatur og derfor også i temperaturerne rundt omkring i kedlens stråledel og konvektionsdel. For mange år siden da naturgassen kom til Danmark var situationen den modsatte, og man fandt ud af at man ofte blot kunne sætte en gasbrænder på i stedet for oliebrænder. Der var dengang nogle enkelte kedeldesign hvor rør-fremspring i konvektionsdelens tilgang blev overophedet, men denne situation er ikke relevant når man ”går den anden vej”. Man bør så vidt muligt forhøre sig hos fabrikanten af den kedel man har, og få denne konvertering bekræftet eller afklaret. Det kan meget vel være små detaljer der skal på plads, der betyder at man kan kontakte brænderleverandøren direkte og få en ny løsning med oliebrænder. I så fald en meget billig og hurtig løsning. Dog skal man også lige se på sin skorsten / røggasaftræk som bl.a. skal kunne renses af en skorstensfejer. Klimamæssigt – i hvert fald et lille skridt tilbage.

Mht. brug af el er situationen helt anderledes. For denne type kedel kræver en vis størrelse af den bagved liggende elektriske installation dvs. den el-kapacitet som man har til rådighed, - dér hvor kedlen skal stå. Erfaringsmæssigt er det for mindre kedelinstallationer meget ofte størrelsen på denne elektriske installation der i praksis begrænser elkedlens størrelse. En tommelfingerregel er at 1 kW svarer til 1,5 Amp. (ved 3 x 400V). Dvs. en kedel på 1000 kW skal bruge 1.500 Amp. Dette er en ret stor elektrisk installation, men ikke en specielt stor gas-installation. Når vi taler dampkedler, så svarer 1 kg produceret damp i timen til omkring 1 Amp. i strømforbrug – altså en dampkedel på 1.500 kg/h skal bruge 1.500 Amp. Mange steder har man ikke denne el-kapacitet endnu, selvom mange nok var forberedt på en opgradering ”på et tidspunkt”. Klimamæssigt – et stort skridt frem før oprindelig planlagt.

Der diskuteres ofte også mulighederne for brug af hybrid-versioner med olie og el. Disse kedler er svære at finde på markedet og er derfor ret dyre. Det kræver ligeledes en ny installation som bliver ret avanceret og kan risikere at giver store udfordringer. Alternativet med at have både en el-kedel og en oliefyret kedel er på mange måder en bedre løsning.

 

 

DONATION TIL UKRAINE

AB&CO har d.d. doneret et 6-cifret beløb til Røde Kors arbejde med at hjælpe ofre ifm. den massakre i Ukraine som udvikler sig lige nu.

Vær med og hjælp - som firma og som privat.

Dette er overgreb på uskyldige børn, kvinder og mænd som ikke er set i dette omgang siden 1939.

Vi kan ikke se på, uden at hjælpe massivt.

 

 

GRØN EL ER FREMTIDENS ENERGIKILDE !

I de nordiske lande er elektriske dampkedler miljørigtige, fordi elektricitet kan laves af vandkraft og atomkraft og derfor ikke udleder CO2. Det er begyndt at blive de forhold i Danmark, efterhånden som man er gået over til vindkraft og modtager grøn strøm både fra nord og syd.

Så i dag er el-produktion miljørigtig - og det mærkes tydelig på interessen fra markedet.

Læs mere om alle de mulige TEKNIK og TT BOILERS dampkedler på https://www.abco.dk
 

Men også i hele Europa bliver energi i dag fremstillet med vindkraft, solenergi, vandkraft og med ikke-fossilt brændsel. Biler kan køre på el fra vindenergi genereres i nattetimerne - og procesvarme kan leveres af elektriske kedler. AB&CO er markedsledende i dette store miljømæssige skridt.

Stående foran AB&CO elektriske firmabil, holder Marcus fra udviklingsværkstedet den mindste 6 kW TEKNIK eldampkedel - på hans venstre side ser man to 1 tons/t eldampkedler klar til forsendelse.

 

 

INGENIØR TIL HUSBEHOV

Formler og tabeller som man hyppigt bruger som ingeniør indenfor procesvarme og trykbeholdere, ligger nu i en 2020-udgave på vores webside for værktøj. Vi har opdateret firmadata.

Formler & Tabeller er oprindeligt udgivet som skriveunderlag. De er meget populære hos vore kunder verden over. Kan du undvære skriveunderlaget, så kan du kan du hente det den store pdf-fil her.

 

 

AKTIVITET I VÆRKSTEDET

Svejsning af procesluft forvarmer til affalds-forbrændingsanlæg på Falster, samt afskibning af store varmevekslere til Stockholm.

 

 

ISO 9001 : 2015

AB&CO har fornyet ISO-certifikatet til endnu en 3-årig periode.

I EU er det et krav at selv små industrikedler kun må få foretaget det lovpligtige eftersyn af servicefirmaer der netop har ISO 9001:2015 certificeringen.

Mere om certifikatet.

 "Expert company for main inspection of steam boiler safety and control equipment. Design, installation and start-up of steam, hot oil and hot water boilers as well as systems incl. repair, service and maintenance. Performing statutory inspections on pressure equipment."

 

 

EU PERSONDATAFORORDNING

Dine personlige oplysninger der er registeret hos AB&CO er begrænset til det absolut minimale som gør os i stand til at kunne fremsende et tilbud som du har forespurgt, og registrere en ordre som du har bestilt iht. ordrebekræftelsen. 

OPDATEREDE REFERENCELISTER

AB&CO har opdateret referencelisterne på 4 produktlinier:

Procesluftflader / Luftvarmebatterier

Hedtoliekedler / Hetoljapannor

Dampgeneratorer / Ånggeneratorer

Elektriske Dampkedler / Ångpannor


Listerne er ikke komplette, men repræsenterer alene et uddrag af vore mange referencer over hele verden. Endvidere er detaljerne i leverancerne og de seneste leverancer i ikke medtaget af hensyn til fortrolighed omkring kunder og deres projekter.GRUNDLÆGGENDE EL-VARMETEKNIK

Verdens hurtigste introduktion til elektrisk opvarmning er Dansk. Men den er imidlertid meget dybtgående i teorien på en uhøjtidelig måde. Man kunne kalde det Elvarmeteknik for Dummies, men det gør vi ikke. Mere om dette pdf-baserede kompendium på vores side med tekniker-værktøj.

 


 

35 ÅRS FØDSELSDAG

I 1988 blev AB&CO grundlagt. I 2023 er det 35 år siden. Der er naturligvis sket meget igennem årene, men kundetilpasset procesopvarmning har været nøgle-kompetencen siden 1988 - fra design til fabrikation . Mere om
R&D Workshop.

 OPVARMNING AF PROCESLUFT


Der er stor interesse fra markedet omkring de store og specielle dampflader, hedtolieflader og el-varmeflader til procesluft - sanitære, udtrækbare og kombinerede løsninger.

På trods af de høje danske fremstillingsomkostninger. De er primært leveret i Østeuropa, Asien og Sydeuropa. Men Danmark og Sverige har også været store aftagere.

Også de termiske affugtere indgik i pakkerne.


 


FØLG OS PÅ LINKED-IN

Vi offentliggør regelmæssigt nyheder fra AB&CO på Linked-In. Følg os her og bliver "follower" og få nyhederne, når de er nye.

 


 

TILBUD OM FINANSIERING TIL SVERIGE & NORGE
OG TIL DANSKE RE-EKSPORT PROJEKTER


Vi kan nu med hjælpe kunder med finansiering, som alternativ til bankerne. Det gælder kunden af vores produkter udenfor Danmark, samt danske kunder der reeksporterer vores produkter. Ordningen sker med det nationale Eksport Kredit Fonden EKF i Danmark, hvor kunden skal vurderes, en præmie (rente-sats) fastsættes hvorefter kunden kan låne til køb af pågældende produkt.
 

SERVICE & RESERVEDELE

Ny serviceordning med gratis og uforpligtende serviceaftale tilbydes på til dampkedler i Skandinavien :
 

 
Download PDF
 Kedelmontør Jimmi Farver

Mere om kedelservice på kedler.dk

KONSULENTOPGAVER  - VARMEGENVINDING


Industrier verden over leder store mængder spildvarme ud med røggas og afkastluft. Hvor spildvarme for bare 10 år siden stort set var blandt almindelig accepteret vilkår i forbindelse med procesvarme, så er det i dag blevet langt mere konkret rentabelt og derfor interessant at minimere udledning af spildvarme med varmegenvinding.

Virksomheder kan relativ enkelt regne ud hvad der er at spare på reduktionen, men de konsulterer i stigende omfang AB&CO · CONSULT og får gennemført det indledende arbejde med undersøgelse af de tekniske muligheder for optimal løsning (cost-benefit). Her har AB&CO sin kernekompetance. Ofte starter et projekt med en sådan konsulentopgave, og bliver herefter til en konkret bestilling som eksempelvis den store miljøordre (beskrevet i venstre kolonne). Mere på :
varmegenvinding.com

  

  Læs mere om de vigtige argumenter omkring :
 
 

  

Høje virkningsgrader

 
 

  

Lange Levetider

 
 

  

Lav Emission

 
 


 


AB&CO FIRMASPONSORAFTALER
  

 
FRA HISTORIEBOGEN :  PRISER TIL  AB&CO

AB&CO blev dengang kåret som årets ejerledede virksomhed. Det skete blandt 9000 andre ejerledede virksomheder.

Det var dengang, men hvad er der sket siden ?

Økonomien er faktisk kun gået frem - og det er til trods for at det var lige da finanskrisen satte ind. AB&CO valgte at satse på smalle nicheprodukter til hele verden - kundetilpassede kedel og varmevekslerløsninger til industrien. Man supplerede forretningsgrundlaget med konsulentvirksomhed, og baserede  produktionen på en meget høj grad af outsourcing.

Som amerikanerne siger: "When the going gets tough, the tough get going". For det har bestemt ikke altid været nemt at ekspandere midt i finanskrisen, så vi er ydmyge og taknemmelige overfor
alle de kunder der har vist os deres tillid de senere år.


Fra kåringen :

 Danske
     Ejerleder
    
 Succeser


BDO ScanRevision, Ejerlederne, ADVODAN og ErhvervsBladet gennemgik økonomi, ledelsespraksis og udvikling i 9.000 ejerledervirksomheder. 12 blev valgt ud over hele landet - 2 i hver region. AB&CO blev sammen med en virksomhed i Kalundborg udvalgt som de to bedste på Sjælland. Kåringen skete ved et arrangement i Slagelse.

"Firmaets fokusering på nøgleprodukter og løbende udvikling inden for procesopvarmning og varmegenvinding, har betydet at deres løsninger efterspørges af kunder i hele verden."

Bl.a. Berlingske bragte nyheden.

Erhvervsbladet bragte i den anledning en større
Artikel om firmaets ejerleder Arvid Blom.

Og en anden artikel om AB&CO i Erhvervsbladet:
Rekordtyk ordrebog for 5. år i træk

 

 

 


hovedmenu

 

kontakt