GDPR Compliance at AB&CO 
 

Last updated 28/5-2018

 

 

EU General Data Protection Regulation - effective from 25th May 2018

AB&CO operate within the B2B segment only and not toward private individuals / consumers. Basically AB&CO do not have contact with private persons, but only persons as they appear and are represented in companies, organisations, associations, authorities etc.

Your personal data registered at AB&CO, is limited to the absolute minimum enable us to forward a quotation based on a inquiry send by you, to book an order that you have placed with AB&CO (according to order confirmation) and/or maintain our contact to you (this latter goes for all our business relatives).

Personal information that we register are business related only, mainly information that you have given us when you approach us as employee in a company or as company owner :

  • First and last name

  • Your position / title

  • Company telephone - mobil (cell) and/or desk direct no.

  • Email address

Beside the above we register your company name, company address, company main telephone number and VAT company registration number (EU). We do not register anything else and consequently not any detailed or sensitive personal information either.

The information are archieved as Contacts in Microsoft Outlook - Exchange Server - without any additional information, and if you book an order your information will also be registered in an order database (Borland Paradox).

Furthermore we have decided not to use cookies on any of our web pages, so we do not trace nor follow your particular activities in any way.

The above have been our policy and procedures since 1988 when AB&CO was founded.

If you no longer wish to be registered as customer or contact with your company - or if you need to know whether you are registered with AB&CO also for corrrective purpose - you simply send an email to Ms. Pia Mathiesen or any other contact person at AB&CO by using
this link. Then changes will be done accordingly and you will receive a confirmation from us.

You can also contact using the above link, in case that you - despite above explanation - are not sure how you personal data is kept at AB&CO.

 

 

 

English Version

 

EU Persondataforordning - gældende fra 25. Maj 2018

AB&CO arbejder kun indenfor B2B segmentet og ikke med privatpersoner / forbrugere. Grundlæggende har AB&CO ikke kontakt med privatpersoner, men kun personer som de optræder og er repræsenteret i firmaer, organisationer, foreninger, myndigheder m.v.

Dine personlige oplysninger der er registeret hos AB&CO er begrænset til det absolut minimale der skal til for vi er i stand til at kunne fremsende et tilbud som du har forespurgt, registrere en ordre som du har bestilt (iht. ordrebekræftelsen) og/eller opretholde vores kontakt til dig (sidstnævnte gælder alle vore forretningsforbindelser).

Personlige oplysninger som vi registrerer er kun forretningsrelaterede, primært oplysninger som du har givet os i dine henvendelser som ansat i firma eller som ejer af firma :

  • For- og efternavn

  • Din stilling / titel

  • Firmatelefon - mobil og/eller stationær direkte nummer

  • Email adresse

Herudover registrerer vi dit firmas navn, firmaadresse, firmaets hovedtelefonnummer og firmaets reg. nr. (CVR). Vi registrerer ikke andet og derfor heller ikke nogen detaljerede eller følsomme personlige oplysninger.

Oplysninger bliver arkiveret som kontakter i Microsoft Outlook - Exchange Server (og uden yderligere personlige oplysninger) og hvis du bestiller registreres oplysninger endvidere i en ordredatabase (Borland Paradox).

Vi har endvidere besluttet ikke at lægge cookies på nogen af vores hjemmesider, så vi følger og registrerer ikke dine specifikke aktiviteter på nogen måde.

Ovenstående har i øvrigt været vores politik og forretningsgang soden 1988 da AB&CO blev grundlagt.

Hvis du ikke længere ønsker at blive registreret som kunde eller som kontakt / forretningsforbindelse hos os - eller hvis du ønsker at vide om du er registreret hos AB&CO også med formål for korrektion af dine data - skal du blot sende en email til Fr. Pia Mathiesen eller en anden kontaktperson hos AB&CO (se kontaktpersoner med link nedenfor) ved at bruge
dette link. Ændringer vil så ske som ønsket og du vil modtage bekræftelse fra os.

Du kan også bruge ovenstående link, hvis du - på trods af ovenstående forklaring - ikke føler dig sikker på hvordan dine personlige data bliver opbevaret hos AB&CO.

 

Dansk Version

 

   
 


AB&CO Gruppen
AB&CO - TT BOILERS A/S
AB&CO - TEKNIK

Baldersbuen 57, DK-2640 Hedehusene
København, Danmark

CVR/Reg. nr. DK  2518  6400

Tlf.
 (+45) 4817 7599

 

 

main menu

 

 

contact