ÅNGGENERATOR

Introduktion till Kompakta Industriella Ångpannor med Snabb Uppvärmning


 

kontakt                                huvudmeny

 

 SNABB INGÅNG

Panntillverkare : AB&CO Köpenhamn
Modeller : Vertikala och Horisontella Typer
Ångmängd / Kapacitet  : 80 - 2.000 kg per timma
Arbetstryck : 3 - 190 bar övertryck
Energikälla : N-gas, LPG-gas, stadsgas, biogas,
- lätt och tung brännolja och kombinationer av dessa.
Verkningsgrad :
(beroende av den aktuell driftsbelastning och ångtryck. Kundanpassad design med extremt hög verkningsgrad kan levereras om så önskas)
90% - 92%
u
tan economiser (basal pannverkningsgrad)

95% - 97%

inklusive economiser (extra rökgaskylning)
Produkten : Allmän Beskrivelse
Allmänna Storlekar & Data :
(endast ungefärliga värden)
Ånggenerator Data
Specifik Data & Storleker : STANDARD Ånggenerator
Alla STANDARD Ångpannor
Ångsystemet : Diagram
Skorsten : Utläggning (ENG)
Rökgas : Data & Beräkningar
Värmeåtervinning : Economiser (Rökgas)
Introduktion till
Andra ångpannor
3-stråks Eldrör
Eluppvärmda
Vattenbehandling :
Ångtabell :
   

 

 
    AB&CO
H
uvudbroschyr
  Referenslista
         Ånggenerator
 
   Forfråga-formular tekniskt
bistånd och verktyg


 

huvudmeny
 

 

kontakt
 

Sprog / Language / Sprache  :              

 

 

LÄGSTA KOSTNADEN

I DET LÅNGA LOPPET


 

Ånggeneratorn är en en vattenrörspanna och en speciell typ av industriell ångpanna, där ångan genereras genom genomströmning av spiralformade rörbatterier. Den skiljer sig därmed från den klassiska 3-stråks ångpannan vilket ger vissa fördelar och begränsningar.

De är mycket kompakta och har en snabb uppvärmningstid. Upp till fullt ångtryck från kallstart tar det ner till ett par minuter på de minsta storlekarna.

   
  Produktbrochyr (DK)   Lay-out
  PI-diagram Interaktivt   Elektriska Data

 

STANDARD
ÅNGGENERATORER

Du kanske kan hitta den ånggenerator som passar dig här, bland de många standardmodellerna:

Vertikala modeller
upp till 1.500 kg/t


Horisontella Modeller
upp till
3.000 kg/t

Andra STANDARD ÅNGPANNOR

 

       
  Service och
  Reservdelar
 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

DETALJERAD BESKRIVNING OCH SPECIFIKASJONER
 

LÄMPLIGA REGLER FÖR ÅNGPANNOR 
Installation och drift av vissa typer av ångpannor lyder under särskilt restriktiva regler från Yrkesinspektionen. Dessa ångpannor kallas ånggeneratorer och skiljer sig i sin konstruktion från de klassiska 3-stråks ångpannorna. Anledningen är att arbetsprincipen i ånggeneratorerna är annorlunda. Istället för att avdunstning från en stor mängd matarvatten som är fallet i den klassiska rökrörspannan, så bygger ånggeneratorn på ett påtvingat flöde av förångande matarvatten i uppvecklade enkelrör, vilket ger en mycket liten volym av tryckparten (ångkammaren). Av säkerhetsskäl, innebär detta att det finns en mycket liten risk för skållningsolyckor, kvävning och ångexplosioner.

Ånggeneratorn kan ofta installeras och servas utan några krav från Yrkesinspektionen i ångprestanda upp till 1200 kg/timme. P.g.a. den speciella konstruktionen krävs ingen installationsauktorisation, pannbok/kontrollkort, eller utbildning av driftspersonal (inget pannskötarcertifikat).


Nyare Svenska regler för ångpannor innebär att driften av konventionella ångpannetyper nu kräver, att man för den dagliga driften måste ha utbildade pannskötare med det utvidgade certifikatet. Det s.k. produkttalet, som fås genom att multiplicera volymen (liter) med max. inställningstryck är i dag helt nedsatt till 3000 bar x liter. Det innebär att en konventionell ångpanna med ett ångtryck på 10 bar och över 300 liter, är föremål för striktare regler. Det utvidgade certifikatet kräver en skolgång med en inlagd praktiktid. Men även för produkttal ända ned till 200 bar x liter krävs vanliga pannskötarcertifikat med en veckas skolgång. Det gamla s.k. kontrollkortet har utgått.

Här är det lättare med ånggeneratorn, där man p.g.a. en särskild design som har anpassats till svenska regler – upp till en viss storlek behöver man varken myndighetsgodkännande för användning av pannan eller för installation och anmälan.
 

INTRODUKTION
Ånggeneratorn är en speciell typ av ångpanna, där ångan genereras genom genomströmning av spiralformade rörbatterier. Den skiljer sig därmed från den klassiska 3-stråks ångpanna vilket ger vissa fördelar och begränsningar.Ånggeneratorn eldas med olja eller gas, med högeffektiva Låg-NOx-brännare.

De är mycket kompakta och har en snabb uppvärmningstid. Upp till fullt ångtryck från kallstart tar det ner till ett par minuter på de minsta storlekarna.

 

   Tekniska data
Fler detaljer
Regler för ångpannor
Installation & pann-entreprenören (DK)

 

 

KONSTRUKTION


Ånggeneratorerna är uppbyggda med spiraler av sömlösa rör, där matarvattnet uppvärms och förångas under invändig genomströmningen i dessa. Värmen överförs till vatten/ångblandningen i första hand som strålningsvärme i förbränningskammaren där den inre cylindriska rörspiralen och en platt upprullad rörspiral utgör respektive kammares vägg och botten. Därmed undviks eldfast betong i förbränningskammaren. Förbränningsgasen avkyls härefter i konvektionsdelen, vid den heta rökgasens strömning mellan rörspiralerna. Konstruktionen med spiralformade rör absorberar effektivt den termiska expansionen som följer av de höga temperaturerna. Alla TT BOILERS ånggeneratorer och ångpannor är utformade och utrustade enligt tysk TRD pannföreskrifter och Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (och motsvarande ratificerade EN-normer).

Alla ånggeneratorer inspekteras och funktionstestas före leverans.
 


MATERIAL
:
Standard med certifierat pannstål (kolstål) enligt PED 97/23 CE. För speciella applikationer - t.ex. till livsmedel – används dessutom en speciell kvalitet av rostfritt syrafast stål, med låg kolhalt eller stabiliserad legering.BRÄNNARE
Som standard är de utrustade med Svenska Bentone brännera och andra internationellt godkända brännarfabrikat av absolut högsta kvalitet - för naturgas, eldningsolja, tung olja eller för kombinationer av dessa. Speciella önskemål för utformningen av brännare kan tillgodoses, inklusive låg NOx-brännare, eftersom pannorna är förberedda för sina skräddarsydda konstruktioner av förbränningskammare.Låg NOx
Utformningen av ånggeneratorns förbränningskammare och anpassning av konvektionsdelen, ger de bästa förutsättningarna för att ge låga NOx-utsläpp med s.k. låg-NOx-brännarna. Dessa brännare kräver en design som denna, för att kunna garantera er låga utsläpp av NOx.LEVERANSOMFÅNG
DT ånggeneratorer levereras i horisontell version (låg höjd), men kan alternativt levereras i lodrätt utförande (med liten golvyta). Se även skiss nedan.

De levereras isolerade med rostfria täckande plåtar komplett med brännare, säkerhetsarmatur, ventiler, instrumentering och styrskåp monterat och med full dokumentation med alla nödvändiga certifikat.
 
.
Steam Troll.JPG (23704 bytes)

Ånggenerator 150 kg/timma
Lodrätt typ

 

MERE ÅNG MED KASKAD
Med en kaskaduppbyggd ånganläggning, som omfattar 2 eller 3 ånggeneratorer, kan man uppnå en ångproduktion upp till 3600 kg per timma utan gränser för drifttryck och UTAN krav på installationsgodkännande och UTAN krav på pannskötare (varken det allmänna eller det utvidgade pannskötarcertifikatet. Kaskaddrift betyder, att styrningen automatiskt kopplas in och ur, en eller flera ånggeneratorer beroende på behovet i produktionen.


 

VARIANTER
Ånggeneratorn kan utformas i många varianter, exempelvis:

   Ångbuffertank i integrerad lösning
Inbyggd i container  plug 'n play
Värmeåtervinning med rökgaspanna
Eluppvärmning / elångpanna
   Renångspannor för kulinarisk ånga
EX-utförande (ATEX) - elektriska pannor
Rostfri eller syrafast utförande
Komplett på bottenramarna med matarvattenbehandling och tankar

Ånggenerator 150 kg/timma
Lodrätt typ


 


ÅNGGENERATOR ELLER ÅNGPANNA?
Läs mer om att välja rätt och optimalt i samband med de aktuella omständigheterna. Klicka här.TOTAL SERVICE
Med en rikstäckande serviceorganisation ansvarar AB&CO och auktoriserade serviceföretag själva för service av pannorna, dock i samarbete med brännartillverkare och kemister inom analys av termisk olja.

För kunder som inte vill lägga tid på underhåll av värmeanläggningen, erbjuder AB&CO ett komplett service-system till mycket attraktiva villkor. Med ett sådant arrangemang, kan kunden i stället koncentrera sig på sin huvudsakliga verksamhet.

 

INSTALLATION & ANSLUTNING
Alla pannor från TT BOILERS är enkla att ansluta. De kan levereras med alla tillbehör monterade på bottenramen eller som en containerlösning. Men TT BOILERS är pannbyggare men inte pann-entreprenörer eller panninstallatörer. När installationen är nödvändig, kan vi hänvisa kompetenta företag, som är förtroliga med våra pannor och som är specialister på att styra arbete ute på installationsplatsen. Läs mer om installation och montering.

 

EN 100% DANSK PRODUKT
TT BOILERS ängpannor och ånggeneratorer har utvecklats av danska ingenjörer och produceras i Danmark.


Kontakta oss om du har ett problem som måste lösas.
 

 

 

The Steam System

 


Kedeldimensioner
wpeA.gif (11196 bytes)

Låg NOx Ånggeneratorer

Typ

Bara horisontell typ

Max.
Ångmängd[kg/t]

Värme-effekt
[kW]

Olje | Gas
Förbrukning
[kg/t  Nm³/t]

A **
[mm]

B
[mm]

C *
[mm]

D
[mm]

E **
[mm]

F
[mm]
Rökgas

Vikt
[kg]
Tom

Vikt
[kg]
Drift

   DTM 125

125 87 8,5 · 9 1700 1300 800 700 800 Ø150 150 175
 

Typ

Max.
Ångmängd[kg/t]

Värme-effekt
[kW]

Olje | Gas
Förbrukning
[kg/t  Nm³/t]

A
[mm]

B
[mm]

C *
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]
Rökgas

Vikt
[kg]
Tom

Vikt
[kg]
Drift

   DT 300/100 100 67 7 · 7 1.800 1.400 1.400 1.000 1.500 ø210 440 460
   DT 300/150 150 100 10 · 10 1.900 1.400 1.400 1.000 1.500 ø210 445 465
   DT 300/300 300 200 20 · 21 2.000 1.400 1.400 1.000 1.500 ø210 450 470
   DT 300/400 400 266 26 · 28 2.100 1.400 1.400 1.000 1.500 ø210 455 475
   DT 600/700 700 466 46 · 49 2.550 1.850 1.500 1.100 1.500 ø250 600 650
   DT 1000/800 800 533 52 · 56 2.900 2.400 1.600 1.200 1.800 ø350 1.285 1.385
   DT 1000/1000 1000 666 65 · 70 3.100 2.400 1.600 1.200 1.800 ø350 1.300 1.400
   DT 1000/1200 1200 799 78 · 84 3.300 2.400 1.600 1.200 1.800 ø350 1.325 1.425
   DT 1500 1500 999 98 · 104 3.600 2.800 1.800 1.400 2.000 ø400 1.900 2.100
   DT 2000 2000 1.332 130 · 139 4.000 3.300 1.900 1.500 2.050 ø400 2.200 2.600
   DT 2500 2500 1.666 163 · 174 4.400 3.600 2.400 1.700 2.500 ø400 3.000 3.500
   DT 3000 3000 1.999 196 · 209 4.700 3.900 2.400 1.900 2.700 ø400 3.400 4.300

*   Mått inkl. apparatskåp, som kan placeras valfritt eller medlevereras separat.
** Mått korrigeras för portar (inlopp matarvatten, utlopp ånga) som kommer ut framtill.

TABELLVÄRDEN –förutsättningar:
Ovanstående värden för värmeprestanda och olja / gas förbrukning är baserad på 60 ° C matar-vattentemperatur, 5 bar ångövertryck, 89% verkningsgrad och normal skandinavisk kvalitet på vanlig . eldningsolja (lägsta värmevärdet = 42.300 kJ / kg) och naturgas (lägsta värmevärdet = 39.600 kJ /
Nm ³).

 

ÅNGCENTRAL I CONTAINER
     


AB&CO · TT BOILERS erbjuder container-lösningar med ånggenerator och allt pann-tilbehör för försäkran om en stabil och effektiv ångproduktion.

Ångcontainarna är allmänt använda för att snabbt och ekonomiskt skapa ångproduktion upp till 2500 kg ånga per kg.

De kan användas i en nödsituation som back-up om den vanliga ångförsörjningen inte fungerar och kan leda till en allvarlig situation. Med en containerlösning från AB&CO · TT BOILERS får man snabbt upp full ånga igen.


Denna lösning kan både används av slutanvändaren, men är också en attraktiv affärsmöjlighet för uthyrning och service för slutanvändare.

Leveransmöjligheter

10' containers :

Upp till 700 kg/t ånga
driftstryck 3 - 150 bar20' containers :

Upp till 2400 kg/t ånga
och över 1200 kg/h
med kaskad uppbyggnad
driftstryck 3 - 150 bar

 

 

Produktion av ren ångaTT BOILERS ånggeneratorer levereras även för produktion av ren ånga - kulinarisk ånga och ultra ren pyrogenfri ånga

     

Kulinarisk ånga (ren ånga) till livsmedel levereras
av en ånggenerator tillverkad i syrafast rostfritt stål.
Foton visar leverans till Rolls Royce i AISI 316
Denna version gjordes också till 190 bar och 350° C.

Fler detaljer

 

Till läkemedelsindustrin används också
den s.k. ultrarena ångan (ren ånga).
Bilden visar en ånggeneratorer 300 kg/h och
600 kg/h - med reboiler, slipad och polerad.

Fler detaljer