HETOLJEPANNA

Introduktion till Värmeanläggningar med
Termisk Olja som Varmebärare

 

kontakt                                 huvudmeny

 

 SNABB INGÅNG

Panntillverkare AB&CO Köpenhamn
Modeller Vertikala och Horisontella Typer
Netto värmeeffekt 23 - 10.000 kW
Driftstemperaturer Standard 300°C
(Specialuppgifter upp till 400°C)
Driftstryck Atmosfärisk (öppet system)
Energikälla Biogas, N-Gas, LPG-gas, stadsgas, lätt och tung brännolja och kombinationer av dessa, samt elektricitet (eluppvärmning).
Verkningsgrad 86 - 90%
kan variera med upp till några %beroende på oljetemperaturen och den aktuella belastningen. Särskilt höga verkningsgrader i specialdesign levereras, när så önskas.

92 - 96%
inklusive economiser.
Systemet Allmän Beskrivning - ENG / DK
Produkten Allmän Beskrivning
Data & Storlekar
(endast ungefärliga värden)
Tabellform
Dimensioner
(endast ungefärliga värden)
Skisser - Horisontellt & Lodrätt
Cirkulationspumpar Data & Storlekar
Skorsten Allmän Utläggning  - ENG / DK
Rökgasdata Data & Beräkningar  - ENG
Värmeåtervinning Economiser (Rökgas) - ENG / DK
Termisk Olja (HTF) ABCO NF specifikationer - ENG / DK
Termisk Oljetabell
   
  Huvudbroschyr           Forfråga-formular
     
Service och
Reservdelar
 
tekniskt
bistånd och verktyg
referenslista
        hetoljepannor

 

 

 

Sprog / Language / Sprache  :              
 

 

LÄGSTA KOSTNADEN

I DET LÅNGA LOPPET

 Ånga och vatten har många goda egenskaper, men den avgörande nackdelen är att, de som värmebärare kräver ett högt driftstryck för att uppnå en hög driftstemperatur.

Man kan istället använda vissa typer av oljor, s.k. termisk olja eller värmetransmissionsolja. Dessa typer av oljor har den egenskapen, att de är mycket värmetåliga och lättflytande och i trycklöst tillstånd kan termisk olja användas upp till över 300° C, dvs. i öppna atmosfäriska system och därmed utanför tryckkärlsnormerna.

Uppvärmning med termisk olja, kräver dock en särskilt designad panna, som tar hänsyn till de speciella förhållanden som gäller för olja som uppvärmningsmedium.

Hetoljepannor har båda en beprövad och miljövänlig design, tillverkad enligt erkända normer, inklusive DIN 4754.

 

Illustrerade alternativ (PID för leveransomfattning enligt DIN4754/Fig.A1 Typ EL-VTO  
 Elektriska
Typ VTO
Olja / Gas
Illustrerade alternativ (PID för leveransomfattning enligt DIN4754/Fig.A2 Typ EL-VTO  
 Elektriska
Typ VTO
Olja / Gas
  Layout exempel
  Typ VTO / dt=40°C
400 kW 600 kW 1000 kW

 

STANDARDPANNOR


Olja och Gas-eldade hetoljepannor
Typ L-VTO'Vertikala modeller
upp till 3.500 kW


'Horisontella Modeller'
upp till 4.700 kW 

huvudmeny


 

kontakt


 

 

 

 

DETALJERAD BESKRIVNING & SPECIFIKATIONER
 

 

INTRODUKTION

Kärt barn har många namn. Många kallar dessa system med cirkulerande termisk olja för varmoljesystem, men på AB&CO · TT BOILERS kallar vi det hetoljesystem. Dels för att man här hemma har definierat vatten över 110° C för hetvatten och vatten vid 110° C eller lägre för varmvatten - och dels för att man i dagligt tal kallar det "hot oil" på engelska.

I samband med ett nytt värmesystem, bör alla förhållanden bedömas. Hetolja kan vara en bra lösning, men ånga kan eventuellt vara bättre.

AB&CO · TT BOILERS har både pannor för ånga och hetolja och vi kan därför, vilket ligger i sakens natur, med goda skäl hävda att vi är neutrala och objektiva.

Därför har vi tagit upp frågan: Varför termisk olja i stället för ånga? Läs mer här om detaljerna och om hur man kan göra sitt val.

 
LEVERANSOMFÅNG

Hetoljepannor, typ VTO levereras med brännare för naturgas, vanlig eldningsolja, tung eldningsolja, kombinationsbrännare "dual fuel" - eller eluppvärmd. De är kompletta och fullt utrustade enheter med armatur, instrument och säkerhetsutrustning.


VTO finns i horisontell och vertikal version. Upp till 10 bar arbetstryck. Kapacitet i standardutförande från 50 - 3000 kW och i specialutförande upp till 10.000 kW.


 

KONSTRUKTION

Hetoljepannorna är uppbyggda med spiraler av sömlösa rör, där den termiska oljan uppvärms under invändig genomströmningen i dessa. Värmen överförs till den termiska oljan, i första hand som strålningsvärme i förbränningskammaren, där den inre cylindriska rörspiralen och en platt upprullad rörspiral utgör respektive kammares vägg och botten. Därmed undviks eldfast betong i förbränningskammaren. Förbränningsgasen avkyls härefter i konvektionsdelen, vid den heta rökgasens strömning mellan rörspiralerna.

Konstruktionen med spiralformade rör absorberar effektivt den termiska expansionen som följer av de höga temperaturerna. Alla AB&CO · TT BOILERS hetoljepannor är utformade och utrustade enligt tyska AD-Merkblätter och DIN 4754  (och motsvarande ratificerade EN-normer).

 
 

BRÄNNARE

Som standard är pannorna utrustade med internationellt godkända brännarfabrikat av absolut högsta kvalitet - för naturgas, eldningsolja, tung olja eller för kombinationer av dessa. Speciella önskemål för utformningen av brännare kan tillgodoses.

Alla VTO hetoljepannor inspekteras och funktionstestas före leverans.


 

VARIANTER

Alternativt kan VTO hetoljepannorna utformas i t.ex. följande varianter:

   Med värmeåtervinning (rökgas)
Eluppvärmda, eventuellt i EX-utförande / ATEX.
Rostfritt utförande (ren ånga)
Inkl. pumpar, expansionskärl, reservoar, armatur och rördragning.
Komplett på bottenramarna med alla systemkomponenter och tankar.
Inbyggd i containers :

vtococu2.jpg (21180 bytes)

 
AB&CO · TT BOILERS levererar kompletta lösningar :

Henning_G_VTOsyst2.jpg (40529 bytes)

 

 

VTO SYSTEMLÖSNINGAR

Kompletta hetoljesystem med pannor, värmeväxlare, kärl, tankar, pumpar, armatur och rörsystem levereras som kompletta paketlösningar eller bottenramslösningar enligt särskilda önskemål och allmänt DIN4754. Dessa systemlösningar har levererats över hela världen sedan 1988.

AB&CO · TT BOILERS kan efter kundens önskemål ge råd och hjälp från kontoret eller på plats och kan även leda och genomföra start och igångkörning av systemet.

Den termiska oljan (värmetransmissions-olja) som används ska ha rätt kvalitet och man bör regelbundet ta prover för analys, vilket garanterar att systemet alltid fungerar optimalt

 

INSTALLATION

Önskas en färdig lösning med montage, anslutning, igångsättning och efterföljande service? Läs mer om installation och pann-entreprenören.
 
EN 100 % SKANDINAVISK PRODUKT


AB&CO · TT BOILERS hetoljepannor har utvecklats av danska ingenjörer och produceras i Danmark.

 

TOTAL SERVICE

Med en rikstäckande serviceorganisation står AB&CO · TT BOILERS och auktoriserade serviceföretag själva för service av pannorna, dock i samarbete med brännartillverkare och kemister inom analys av termisk olja.

För kunder som inte vill lägga tid på underhåll av värmeanläggningen, erbjuder AB&CO · TT BOILERS ett komplett service-system  till mycket attraktiva villkor. Med ett sådant arrangemang, kan kunden i stället använda tiden till att tjäna pengar.

 

RÖKGASPANNOR

Få en hög effektivitet i hela systemet och använd rökgaspannor (ekonomisera).

 

 

Dimensioner

wpeA.gif (11196 bytes)


Typ VTO
[kW]


Netto värmeeffekt
[Mcal/t]


A

[mm]


B

[mm]


C

[mm]


D

[mm]


E

[mm]


F

[mm]


Vikt
Tom
[kg]


Vikt
Drift
[kg]

70 60 1800 1400 1300 1100 1700 ø150 400 450
140 120 2100 1700 1400 1200 2100 ø150 500 600
235 200 2500 2000 1600 1300 2100 ø210 650 800
350 300 2800 2300 1700 1400 2200 ø210 1000 1200
600 520 3100 2500 1900 1600 2400 ø355 1700 2200
1000 860 3900 3300 2200 1800 2600 ø400 2400 3200
1500 1300 4300 3700 2500 2000 2800 ø500 3600 4800
2000 1720 4800 4100 2600 2100 2900 ø560 4000 5500
2350 2000 5300 4600 2800 2200 3100 ø560 4300 5800
2750 2365 5400 4700 2900 2300 3300 ø630 4500 6600
3000 2580 5500 4800 3000 2400 3400 ø630 4800 6900
Upp till 10000 Upp till 8600

klicka här för alla storlekar i en pdf-fil


Kontakta oss om ni vill höra mer – och om vi kan hjälpa er med ert processvärmebehov !