HETOLJEKJELE

Introduksjon til Kjeler
for Oppvarmning av Termisk Olje
kontakt               hovedmeny
 QUICK INNGANG

Kjeleprodusent AB&CO København
Modeller Olje/Gass-fyrt eller Elektrisk
Netto Ytelser 23 - 10.000 kW
Driftstemperaturer Standard 300°C
(Spesialoppgaver opp til 400°C)
Drifttrykk Atmosfærisk (åpent system)
Energikilde

Biogass, N-Gass, LPG, by-gass,
lett og tung fyringsolje og kombinasjoner av disse samt elektrisitet (el-oppvarming).

Virkegrader 86 - 90%
kan variere med opp til noen % avhengig av oljetemperatur og aktuell belastning. Spesielt høye virkegrader i spesialdesign leveres, når det ønskes.

92 - 96%
inklusiv economizer
Systemet Generell beskrivelse
Produktet Generell beskrivelse
Data & Størrelser  Tabellform
Dimensjoner Skisser - vannrett & loddrett
Sirkulasjonspumper Data & størrelser
Skorstein Generell utlegning
Røykgassdata Data & beregninger
Varmegjenvinning Economizer (Røykgasskjøling)
Termisk olje ABCO NF (Spesifikasjoner)
Tabell - termisk olje
   
     Produkt Intro ENG)   Forespørselsformular
 

 

 
      Hovedbrosjyr
      DK  / SE  / ENG
 Referanseliste
     Hetoljekjeler

 

 

Service
og
Reservedele


Verktøy til Ingeniører

Sprog / Språk / Language / Sprache :            


 


 

LAVESTE KOSTNADENE
I DET LANGE LØP !

 

Damp og vann har mange gode egenskaper, men den avgjørende ulempen er, at de som varmebærere krever et høyt drifttrykk for å oppnå en høy driftstemperatur.

Man kan i stedet bruke visse typer oljer, såkalt termisk olje eller varmetransmisjonsolje (herav navnet VTO). Disse typer oljer har den egenskap, at de er meget varmestabile og tyntflytende, og i trykkløs tilstand kan termisk olje anvendes opp til over 300°C, dvs. i åpne atmosfæriske systemer og dermed uten for trykkbeholderregulativene.

Oppvarming med termisk olje krever dog en spesiell kjeledesign som tar høyde for de særlige omstendigheter som gjelder for olje som oppvarmningsmedium.


Hetoljekjeler type VTO (gass og olje) og ELVTO (elektrisk oppvarmede, er begge gjennomprøvd og i et miljøriktig design, fremstilt ifølge anerkjente normer, heriblant DIN 4754.

Illustrert alternativer (PID for leveringsomfang i henhold til DIN4754/Fig.A1 Type ELVTO  
  Elektrisk oppvarmet
Type VTO
olje/gas-fyrt
Illustrert alternativer (PID for leveringsomfang i henhold til DIN4754/Fig.A2 Type ELVTO  
 Elektrisk oppvarmet
Type VTO
olje/gas-fyrt
       
Lay-Out Eksempler
Type VTO / dt=40°C
400 kW 600 kW 1000 kW 


STANDARD
HETOLJEKJELER, TYPE VTO

Vurder også vårt program av olje- og gassfyrte i standard design :    


'Loddrett modellopp til 3.500 kW

'Vannrett Modell' opp til 4.700 kW

 


 

hovedmeny                               kontakt

  

 

 

 

 

DETALJERT BESKRIVELSE & SPESIFIKASJONER
 

 INTRODUKSJON

Kjært barn har mange navn. Mange kaller disse systemene med sirkulerende termisk olje for varmoljesystemer, men hos AB&CO · TT BOILERS kaller vi det hetoljesystemer. Dels fordi man her hjemme har definert vann over 110°C som hetvann, og vann på 110°C og derunder for varmtvann - og dels fordi man i daglig tale kaller det "hot oil" på engelsk.

I forbindelse med et nytt varmesystem bør alle forhold vurderes. Hetolje kan være en god løsning, men damp kan kanskje være bedre. AB&CO · TT BOILERS har både kjeler til damp og hetolje, og vi kan derfor i sakens natur med god grunn hevde at vi er nøytrale og objektive. Derfor har vi tatt opp emnet: Hvorfor termisk olje i stedet for damp? Les mer her om detaljene og om hvordan man kan treffe sitt valg.

 


I forbindelse med et nyt varmesystem, bør alle forhold vurderes. Hedtolie kan være en god løsning, men damp kan måske være bedre. AB&CO · TT BOILERS har både kedler til damp og hedtolie, og vi kan derfor i sagens natur med god grund hævde at vi er neutrale og objektive. Derfor har vi taget emnet op: Hvorfor termisk olie i stedet for steam/damp ? Læs mere her om detaljerne og om hvordan man kan foretage sit valg.

 

LEVERINGSOMFANG

Hetoljekjelene type VTO leveres med brenner til naturgass, alminnelig fyringsolje, tung fyringsolje, kombinasjonsbrennere - "dual fuel" - eller elektrisk oppvarmet. De er komplette og fullt utstyrte enheter med armatur, instrumentering og sikkerhetsutstyr.

VTO leveres i vannrett og i loddrett utførelse. Opp til 10 bar i arbeidstrykk. Kapasiteter i standardutførelse fra 50 - 3.000 kW og i spesialutførelser opp til 10.000 kW.
KONSTRUKSJON

Hetoljekjelene er oppbygget med spiraler av sømløse rør, der den termiske oljen oppvarmes under gjennomstrømning innvendig i disse. Varmen tilføres den termiske oljen primært som strålevarme i forbrenningskammeret, der den innerste sylindriske rørspiralen og en plan opprullet rørspiral utgjør hhv. kammerets vegg og bunn. Herved unngås utmuringsmateriale i forbrennings-kammeret. Forbrenningsgassen avkjøles dernest i konveksjonsdelen ved strømning av den varme røykgassen mellom rørspiralene.
Konstruksjonen med spiralsnodde rør opptar effektivt de termiske utvidelser som følger av de høye temperaturene. Alle hetoljekjeler til AB&CO · TT BOILERS er konstruert og bestykket iht. Tyske AD-Merkblätter og DIN 4754 (og ekvivalente ratifiserte EN normer).BRENNERE

Kjelene er som standard forsynt med brennere av internasjonalt anerkjente fabrikater i absolutt beste kvalitet - til naturgass, fyringsolje, sværolje eller til kombinasjoner av disse. Spesielle ønsker til utformning av brenner kan imøtekommes.

Alle VTO hetoljekjeler blir kontrollert og funksjonstestet før avsendelse.

 

VARIANTER

Alternativt kan VTO hetoljekjelene utformes i f.eks. følgende varianter:

   Med varmegjenvinning (røykgass)
Elektrisk oppvarmede, eventuelt i EX-utførelse / ATEX
Rustfri utførelse (rendamp)
Inkl. pumper, ekspansjonstanker, reservoar, armatur og rørføring
Komplett på bunnramme med alle systemkomponenter og tanker
Innbygget i container

 

 

vtococu2.jpg (21180 bytes)

 

 

 

VTO SYSTEMLØSNINGER

Henning_G_VTOsyst2.jpg (40529 bytes)

 

Komplette hetoljesystemer med kjeler, varmevekslere, beholdere, tanker, pumper, armatur og rørføring leveres som komplette pakkeløsninger eller bunnrammeløsninger iht. særlige ønsker og generelt DIN4754. Disse systemløsningene har siden 1988 vært levert i hele verden.

AB&CO · TT BOILERS kan etter kundens ønske yte rådgivning og assistanse fra kontor eller på stedet og kan dessuten stå for oppstart og innkjøring av systemet.

Den termiske oljen (varmetransmisjons-oljen) som brukes bør ha rette kvalitet og man bør jevnlig ta ut prøver til analyse for å sikre, at anlegget alltid arbeider optimalt.
INSTALLASJON

Ønskes en ferdig løsning med montasje, tilslutning, oppstart og etterfølgende service: Les mer her om installasjons- og kjeleentreprenøren.
ET 100% DANSK PRODUKT

AB&CO · TT BOILERS hetoljekjeler er utviklet av danske ingeniører, og de blir produsert i Danmark.
TOTAL SERVICE

Med en landsdekkende serviceorganisasjon forestår AB&CO · TT BOILERS og autoriserte servicefirmaer selv service på kjelene, dog i samarbeid med fabrikanter av brennere og kjemikere innen analyse av termisk olje.

Til kunder som ikke ønsker å bruke tid på vedlikehold av varmeanlegget, tilbyr AB&CO · TT BOILERS en total serviceordning på veldig attraktive betingelser. Med en slik ordning kan kunden i stedet bruke tiden på å tjene penger.RØYKGASSKJELER

Få en høy effektivitet på hele systemet og benytt røykgasskjeler (economizere). AB&CO · TT BOILERS leverer komplette løsninger.

 

 

Dimensioner

wpeA.gif (11196 bytes)


Type VTO
[kW]


Varme
Ytelse
[Mcal/t]


A

[mm]


B

[mm]


C

[mm]


D

[mm]


E

[mm]


F

[mm]


Vekt
Tom
[kg]


Vekt
Drift
[kg]

70 60 1800 1400 1300 1100 1700 ø150 400 450
140 120 2100 1700 1400 1200 2100 ø150 500 600
235 200 2500 2000 1600 1300 2100 ø210 650 800
350 300 2800 2300 1700 1400 2200 ø210 1000 1200
600 520 3100 2500 1900 1600 2400 ø355 1700 2200
1000 860 3900 3300 2200 1800 2600 ø400 2400 3200
1500 1300 4300 3700 2500 2000 2800 ø500 3600 4800
2000 1720 4800 4100 2600 2100 2900 ø560 4000 5500
2350 2000 5300 4600 2800 2200 3100 ø560 4300 5800
2750 2365 5400 4700 2900 2300 3300 ø630 4500 6600
3000 2580 5500 4800 3000 2400 3400 ø630 4800 6900
Opp til 10000 Opp til 8600

klikk her for alle størrelser i en pdf -fil

Kontakt oss hvis du vil høre mer - og hvis vi kan hjelpe deg med ditt prosessvarmebehov.