HETOLJEANLEGG

Oppvarming med Sirkulerende Varm Termisk Olje

 

kontakt             hovedmeny

  

 

  Damp/Hetolje Diagram                    Damptabel                         Stofdata Termisk Olje

 

 

Hetoljesystemer fra AB&CO er høytemperaturvarmesystemer til industrielle prosesser - oftest brukt i stedet for damp og vann pga. et generelt langt høyere temperaturnivå ved lave driftstrykk - og som følge av vesentlig lavere totale driftskostnader.

Der høye damptemperaturer krever høye trykk, så kan termisk olje anvendes trykkløst opp til 300 - 320°C. Under trykk kan det komme opp på 400°C. Men der er også andre fordele ved at bruk af hedtolie til opvarmning.


Til venstre er det vist et eksempel på hvordan et mindre hetoljesystem til oppvarming av prosessluft kan se ut, og på fotos nedenfor til høyre vises det samme systemet slik det blir levert.

Hetoljesystemer kan sammensettes på mange måter - og det er avgjørende at det skjer helt spesifikt i forhold til oppgaven. Dessuten er det særlige forskrifter som skal følges, både av funksjonsmessige, men først og fremst av sikkerhetsmessige årsaker, herunder DIN 4754, Brannteknisk Veiledning for Varmoljeanlegg, Maskindirektivet, PED 2014/68/EU,CE, HVD og LVD.


 

QUICK INNGANG
 
System Introduksjon & Beskrivelse
Kjeler Data & Spesifikasjoner
Varmegjenvinning Economizer & Røykgasskjøling
Termisk olje ABCO NF
Tabell
Termisk olje

 

Total pakkeløsning til oppvarming av prosessluft med termisk olje
GEA Niro

 

Hetolje luftforvarmer 2,5 MW
Sancor, Argentina

 

hovedmeny                                                 kontakt


 


 


 


 

Systemløsningene er ferdig-bygget eller for montasje på stedet og inkluderer kjele, sirkulasjonspumpe(r), varme-veksler, utlufter, ekspansjons- og buffertank, tømme og fyllesystem, reguleringsventiler, sikkerhetsutstyr, armatur, rør-føring, fittings, kompensatorer, styresystemer, termisk olje og full dokumentasjon på relevant språk - som standard dansk, engelsk og tysk.

Til disse systemløsningene tilbyr AB&CO · TT BOILERS et komplett program av egne skandinavisk fremstilte kjeler. Se alle detaljene under TT BOILERS Hetoljekjeler, type VTO.

Det enkle prinsippet i hetoljesystemer er bruken av en særlig type sirkulerende olje, såkalt termisk olje som effektivt transporterer varme ved temperaturer på over 300°C fra kjele til en eller flere forbrukere f.eks. varmevekslere, luftforvarmere, reaktortanker, valser m.m. 

Bortsett fra fine termiske egenskaper (stoffdata) har den termiske oljen også signifikante brannhemmende egenskaper med veldig høye flamme- og selvantennelses-temperaturer.

Alle hetoljeystemene til AB&CO · TT BOILERS er kundetilpasset og leveres oftest som komplette pakkeløsninger til rask samling og montasje på stedet, som ferdigmonterte systemenheter på bunnramme eller i container.

Pakkeløsninger inkluderer naturligvis presise og lett forståelige instruksjoner til samling, montasje, oppstart, drift og vedlikehold.

Eksempel på et flowdiagram av Komplett Hetoljesystem(Acrobat Reader)
Oversikt og detaljer over kjeleprogrammet på det omfattende databladet:
 

Kjeleprogrammet

Hetolje brukes bl.a. til oppvarming av prosessluft til spraytørring. På foto ovenfor til høyre er det vist en luftforvarmer under sluttinspeksjon før avsendelse.

Den termiske oljen som inngår i et hetoljesystem skal være av høy kvalitet. Det tilrådes at man ikke bare velger den billigste parafinbaserte oljen.

Ut over termiske egenskaper, så er hardførhet, lang levetid og miljømessig skånsomhet de vesentligste nøkkelordene for en optimal og stabil drift. En særlig viktig egenskap er at oljen ikke må tilsmusse rørene innvendig, hvis den krakker. En hetoljekjele er oppbygget av rørspiraler og praktisk tatt umulig å rengjøre hvis oljen har gitt koksbelegninger.

Det skal naturligvis også ligge en service til rådighet - til å understøtte nye og eksisterende hetoljesystemer. En service som bortsett fra levering innen timer, også omfatter kapasitet til å analysere olje med henblikk på å diagnostisere tilstanden til hetoljesystemet og gripe inn i tide, dersom forholdene ikke er optimale..

ABCO NF er et produkt utviklet i USA, og som i dag brukes vidt innen kjemisk industri og fødevareindustri i både Europa, USA og Asia.

Spesielt denne oljen er veldig hardfør over for høye temperaturer - og har dessuten den vesentlige egenskap, at den ikke tilsmusser rørspiraler i kjelen og rørsystemet generelt med belegninger – selv om den overopphetes og ødelegges (i motsetning til de termiske parafinoljer fra diverse oljeselskaper). 

AB&CO · TT BOILERS anbefaler ABCO NF som termisk olje til hetoljesystemer og lagerfører derfor denne typen olje til omgående levering til nye anlegg og til eksisterende anlegg.

  

ANALYSE & DIAGNOSTICERING
AV HETOLJESYSTEM
 

AB&CO · TEKNIK tilbyr regelmessige tilsyn med kjelesystemet og den termiske oljen i form av analyse av oljeprøver tatt på systemet. Ut fra en slik analyse kan man diagnostisere tilstanden til anlegget.

 


  
Selskaps Intro
DK  / SE / ENG

2 stk. hetoljekjele 2 x 2 MW – oljefyrte Phønix Tag, Vejen, Danmark