KLASSISK ÅNGPANNA

Introduktion till Eldrörs-Ångpannor
med Olja och Gas-brännare

 


 

kontakt                                huvudmeny

 

 SNABB INGÅNG

Panntillverkare AB&CO Köpenhamn
Modeller Full 3-Stråk eller "Reverse-Flame"
Ångmängd / Kapacitet 80 - 6.000 kg per timma
Arbetstryck 0 - 30 bar övertryck
Energikälla N-Gas, LPG-gas, stadsgas, biogas, lätt och tung eldningsolja och kombinationer av denna.
Verkningsgrad :
(beroende av den aktuell driftsbelastning och ångtryck. Kundanpassad design med extremt hög verkningsgrad kan levereras om så önskas)
90% - 92%
u
tan economiser
(basal pannverkningsgrad)


95% - 97%

inklusive economiser
(extra rökgaskylning)
Produkten Allmän Beskrivning
Allmänna Storlekar & Data :
(endast ungefärliga värden)
Små Ångpannor
Store Ångpannor
Specifik Data & Storleker : STANDARD klassisk Ångpanna
Alla STANDARD Ångpannor
Skorsten Utläggning (ENG)
Rökgas Data & Beräkningar (ENG)
Värmeåtervinning Rökgas Economiser (ENG)
Introduktion till
Andra ångpannor
Kompakt & Snabb Start
Eluppvärmda
Ångtabell (ENG)
 

 

tekniskt
bistånd och verktyg

kunder och
projekt över hele världen
Sprog / Language / Sprache :              

 


 

 

 


 

 

LÄGSTA KOSTNADEN

I DET LÅNGA LOPPET

 

Denna ångpanna är en 3-stråks eldrörspanna för produktion av torrmättad ånga till processuppvärmning, utförd i en särskilt robust design och därför lämplig för installation i fabriker och industrianläggningar över hela världen.

En mycket hög kvalitet i funktion och ekonomi innebär en hög driftsäkerhet, låga underhållskostnader och i övrigt i en miljövänlig design med hög verkningsgrad och lång materiell livslängd.

 

 

bildspel (PC)
av ångpanna i drift
(ENG)
bildspel (Smartphone)
av ångpanna i drift
(ENG)
 
forfråga-formular
för ångpannor
huvudbroschyr

 

 

       
  Service och
  Reservdelar
 


 

 


kontakt                                huvudmeny                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALJERAD BESKRIVNING & SPECIFIKATIONER
 
Stora Storlekar

Ett brett utbud av klassiska ångpannor med olja, gas och kombinationsbrännare för optimal bränsleekonomi i en 3-stråks design.

Merparten av denna typ av 3-stråkspannor skall enl. regler från reglerna från Arbetarskyddsstyrelsen (Danmark) installeras efter speciella riktlinjer och i de flesta fall få ett installationsgodkännande - och man bör vara uppmärksam på att driftspersonalen måste utbildas till pannskötare med relevant certifikat. Läs mer om pannskötarutbildningen.
Mindre Storlekar

Effektiva högtryckpannor med olje- eller gasbrännare för mindre kapacitet - inklusive 3-stråks design.

En del av denna typ av 3-stråkspannor skall enl. regler från reglerna från Arbetarskyddsstyrelsen (Danmark) installeras efter speciella riktlinjer och i de flesta fall få ett installationsgodkännande - och man bör vara uppmärksam på att driftspersonalen måste utbildas till pannskötare med relevant certifikat. Läs mer om pannskötarutbildningen.

Alternativ design av ångpannan är den s.k. ånggeneratorn upp till 1200 kg/timme utan krav på pannskötarcertifikat och utan krav från myndigheter om installation, drift och underhåll. Nyare danska regler för ångpannor innebär att driften av konventionella typer ångpannor kräver, att man måste ha pannskötare med utvidgat certifikat för den dagliga driften. . Det s.k. produkttalet, som fås genom att multiplicera volymen (liter) med max. inställningstryck är i dag helt nedsatt till 3000 bar x liter. Det innebär att en konventionell ångpanna med ett ångtryck på 10 bar och över 300 liter, är föremål för striktare regler. Det utvidgade certifikatet kräver en skolgång med en inlagd praktiktid. Men även för produkttal ända ned till 200 bar x liter krävs vanliga pannskötarcertifikat med en veckas skolgång. Det gamla s.k. kontrollkortet har utgått efter att ha använts under en övergångsperiod.

Store Storlekar
 

TTBjette.gif (17425 bytes)

Mindre Storlekar
 

Bantam2.JPG (22571 bytes)

 • Stabil och torr ångproduktion med kapacitet från 400 - 4000 kg (6000 kg) ånga per timma vid arbetstryck 0,5 - 20 bar (0,05 - 2 MPa).
   

 • Beprövad modell, tillverkad i Danmark och levererad i mer än 20 år inom- och utomlands.
   

 • Hög verkningsgrad på 90 - 92% (över 95% med economiser) säkerställer en god driftsekonomi - genom en välproportionerad värmeyta i både stråldelen som konvektionens 2:a och 3:e stråk.
   

 • NOx-emisson är minimerad genom storlek och geometri på förbränningskammaren, som utnyttjar brännarens egenskaper optimalt. Endast kvalitetsbrännare av nordeuropeisk kvalitet används, vilka snabbt kan servas var som helst i Skandinavien
   

 • Tystgående och stabil ångproduktion säkerställs av en stor ång-. och vattenvolym, vilket samtidigt ger en stor ångreserv under mycket varierande förbrukning.
   

 • Enkel service och underhåll. Bl.a. är rökrören lätt åtkomliga via rökkanaler och inspektionsluckor, vilket innebär, att det i allmänhet är god tillgång för inspektion och rengöring av pannans inre delar.
   

 • Total Service. Med en rikstäckande serviceorganisation ansvarar AB&CO och auktoriserade serviceföretag själva för service av pannorna, dock i samarbete med brännartillverkare och kemister inom analys av termisk olja.
   

 • Bra dansk hantverksmässig finish, där man har gjort mycket av de små detaljerna, inbegripet ytor av rostfritt stål.
   

 • Kundanpassning med många valmöjligheter, som är baserade på de aktuella förhållandena och särskilda önskemål.
   


 

Andra AB&CO pannor:

 

AB&CO Varmesystemer :

 


INSTALLATION & ANSLUTNING
Alla pannor från AB&CO är enkla att ansluta. De kan levereras med alla tillbehör monterade på bottenramen eller som en containerlösning. Men AB&CO är pannbyggare men inte pann-entreprenörer eller panninstallatörer. När installationen är nödvändig, kan vi hänvisa kompetenta företag, som är förtroliga med våra pannor och som är specialister på att styra arbete ute på installationsplatsen. Läs mer om installation och montering.

 

 

Liten
Ångmängd
[kg/t]

Värme-effekt
[kW]

Olje | Gas
Förbrukning
[kg/t  Nm³/t]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]
Rökgas

Vikt
Drift
[kg]

125 87 8,2 · 8,8 1555 1535 1020 845 1055 88,9 630
180 125 11,8 · 12,6 1775 1540 1180 1005 1220 ø114,3 960
400 278 26,3 · 28,1 2415 2055 1340 1165 1380 ø139,7 1730

wpe9.gif (6883 bytes)

Större
Ångmängd
[kg/t]

Värme-effekt
[kW]

Olje | Gas
Förbrukning
[kg/t  Nm³/t]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]
Rökgas

Vægt
Drift
[kg]

600 417 39,4 · 42,1 3360 2280 1360 1160 1665 ø200 2.200
800 556 52,6 · 56,2 3390 2320 1520 1320 1840 ø250 2.850
1000 695 65,7 · 70,2 3490 2350 1620 1420 1985 ø260 3.125
1250 966 82,2 · 87,8 3455 2350 1800 1600 2140 ø275 4.975
1600 1.112 105,2 · 112,4 3970 2870 1800 1600 2015 ø290 5.950
2000 1.390 131,5 · 140,5 4250 2900 1950 1750 2300 ø375 6.700
2500 1.738 164,4 · 175,6 4700 3450 2100 1900 2415 ø400 8.775
3000 2.086 197,2 · 210,7 5495 4400 2130 1930 2480 ø450 12.700
3500 2.433 230,2 · 245,8 5835 4450 2325 2125 2740 ø515 15.450
4000 2.781 263,0 · 280,9 6445 4950 2325 2125 2740 ø515 16.600
5000 3.476 328,7 · 351,1 6375 4900 2525 2325 2945 ø580 19.250
6000 4.171 394,5 · 421,4 6870 5400 2525 2325 3050 ø580 23.650

TABELLVÄRDEN – FÖRUTSÄTTNINGAR:
Nedanstående värden för värmeprestanda och olje-/gasförbrukning är baserad på 60 ° C matar-vattentemperatur, 5 bar ångövertryck, 90% verkningsgrad och normal skandinavisk kvalitet på vanlig eldningsolja (lägsta värmevärdet = 42.300 kJ / kg) och naturgas (lägsta värmevärdet = 39.600 kJ / Nm ³).