TØRKØLER

Luftkølere & Kondensatorer med Ventilatorer

 


kontakt                                                     hovedmenu
 

 

AB&CO tilbyder et meget stort program af dansk producerede kølere med ventilatorer. Det er såkaldte tørkølere i modsætning til køletårne hvor luften køles med vandrisling.

Disse anvendes til effektiv og prisbillig bortledning af store mængder varme til omgivelser. Varmen er oftest overskudsvarme / spildvarme. Det kan være varmt vand fra en køleproces, men det kan også være overskudsdamp, der hurtigt skal bortledes (nødkøling eller dump-køling) eller hvor der opstår overproduktion af varme. Nødkøling kan også være aktuel på hedtolieanlæg (systemer med cirkulerende varm termisk olie).

Før denne køling etableres, bør det undersøges om der er mulighed for hel eller delvis udnyttelse af spildvarme (varmegenvinding).

 

Tørkølere har bl.a. følgende fordele:

  • Høj ydelse

  • Prisbillige i anskaffelse og i drift

  • Stort produktprogram i forskellige standarddesign og materialer, der igennem et standardkoncept muliggør tilpasning til den aktuelle opgave.

  • Stor pålidelighed

  • Kort leveringstid og hurtigt at opstille

  • Mulighed for helt skræddersyede løsninger til specialopgaver f.eks. nedenstående skitse af en dampkondensator