Baggrund

 

 

AB&CO · CONSULT på All Energy UK 2011 AB&CO · CONSULT udstillede på den store energimesse "All Energy" i Storbritannien.

                             

AB&CO · CONSULT har mere end 20 års erfaring og dokumenterede resultater med professionel og konkret bistand for tilsikring af optimal økonomisk udnyttelse af spildvarme i procesopvarmning, - og dermed nedbringelse af CO2 og forbedring af virksomhedens grønne regnskab.

 

Lidt om udgifter til energi & miljø

Industriens procesopvarmning repræsenterer typisk meget store energimængder og følgelig også meget store omkostninger. Alene prisen på olie, gas og elektricitet er af en størrelse, der tydeligt kan ses i ethvert driftsregnskab. Men det handler ikke bare om udgifterne til procesopvarmning. De miljømæssige forhold betyder at de reelle omkostninger er væsentlig større. Miljøafgifterne og omkostninger generelt er en stadig større post i firmaets regnskab - de fortsætter den stigende tendens i takt med at den politiske udvikling der går i retning af endnu flere krav og større miljøbetingede afgifter.Vi er ikke alene..

Udgifter til energi og miljø er globalt betinget, der afhængig af politiske forhold gør det umuligt for virksomheder at regne sig frem til hvordan de store udgifter til energi og miljø udvikler sig. For en virksomhed er dette meget utilfredsstillende, særligt for produktionsvirksomheder hvor disse omkostninger ofte udgør den næsthøjeste post i de faste omkostninger - kun overgået af løn- og gageomkostningerne.

Men udgifterne til energi og miljø er også en forretningsmæssig udfordring. De er i dag i udpræget grad baseret på global udbud og efterspørgsel - på et noget friere marked end tidligere. Prisforskelle til energi og miljø (eksempelvis CO2 kvoter og andre beskatninger) går i retning af at blive udlignet og dermed blive de samme for alle lande.

Lavlønsområdernes konkurrencefordele bliver med andre ord også hæmmet af stigende udgifter. For dem betyder energi og miljøudgifterne også en stor sårbarhed på deres "bundlinie".
 

Løsningen

Derfor er engangsinvesteringer der reducerer energiforbrug i særdeleshed og driftsomkostninger i almindelighed en helt håndgribelig konkurrenceparameter for den enkelte industrivirksomhed.

Forspring i at foretage gode og effektfulde investeringer betyder konkurrencefordele på markedet. Man bør ikke tøve med at komme på forkant med dette og få de store gevinster allerede nu.

Men først skal man have afklaret hvor de store gevinster ligger - dér hvor man med den mindste investering kan opnå den største økonomiske effekt !

 

Kontakt AB&CO · CONSULT i dag og lad os hjælpe med at finde de umiddelbare største besparelse i energi- og driftsomkostningerne, kom et skridt nærmere på fremtidens udfordringer og krav.

Se flere detaljer omkring udnyttelse af spildvarme.

 

Baggrund & Kompetence

 • Mere end 20 års erfaring med industrielle varmesystemer, og på forkant med de nyeste produkter, indsigt i deres fordel og ulemper og godt kendskab til aktuelle priser. Sidst, men ikke mindst, en særlig kompetence indenfor industriel varmegenvinding - et område hvor der ofte ligger store værdier gemt.
   

 • Dokumenterede tekniske og økonomiske resultater, referencer blandt de førende virksomheder i Danmark der anvender procesopvarmning og ligeledes mange udenlandske virksomheder.
   

 

AB&CO tilbyder

 • Kvalificeret konsulentbistand til industrien.
   

 • Bedre økonomi i forbindelse procesopvarmning.
   

 • Største effekt med den mindste investering.
   

 • Kvalificeret sparring til de produktionsansvarlige og de økonomisk ansvarlige i virksomheden.
   

 

 

Firmaprofil

Kontakt AB&CO · CONSULT for en grøn & blå løsning.

 


english
version

 Uddrag af Referencer
fra de senere år

 

Konsulentopgaver
&
Varmegenvinding

 

UDLAND

Niro Inc. U.S.A.
 Coil Products Inc. Pa, U.S.A
Hopkinson / Rolls Royce, UK
Manxx Electricity Ltd. UK
North Sea Food Ltd., Scotland
 Boehm & Voss AG, Germany
Hans G. Werner GmbH, Germany

GEA Process Engineering, France
Strahm AG, Switzerland
CFS Bakel B.V., Netherlands
 Friesland Foods Kievit, Netherlands
Wet & Dry Tech.BV, Netherlands
Ceratizit S.a.r.l Luxembourg
Lemasa Surolait Sueromancha, Spain
 
Kemia Cientifica S.A., Spain
Hudikswal AB, Sweden
 Recirk AB, Sweden
JABA Group AB, Sweden
Berendsen AS, Norway
Dynea AB, Norway
Berggren AS, Norway
SIA Silmas Groupa, Latvia
Swedwood, Latvia
Thule Airbase, U.S.A./Greenland
 Nuukolit A/S, Greenland
 
Demich p/f, Faroe Islands
GEA Process Engineering S.A., Poland
Poldanor S.A, Poland
Makroterm Sp., Poland
Sondex sp. z.o.o. Poland/DK
Camis Elektrik Uretim A.S. Turkey
 
Dor Film, Israel
 
HelioFocus Ltd., Israel
Luk Oil, Russia
 Intercontact, Russia

Fed. State Unitary Enterprise, Russia
TAL Industries Ltd., Hong Kong

 GEA Process Engineering, China
Carsten Ranico Sdn Bhd., Malaysia
VWS Envig (Pty) Ltd. South Africa
K-Victoria Fishnet Co. Ltd., Uganda
Interlinked Technologies PLC, Nigeria DANMARK

GEA Niro, Germany/DK
 Siemens AG, Germany/DK
 Lantmännen, Sweden /DK
 Arla A.m.ba., Sweden/DK
 M.A.N. B&W, Germany /DK
 
Andritz Sprout A/S, USA/DK
 Statoil AS, Norway/DK
 
Babcock Wilcox Vølund Ltd. USA/DK
 Alfa Laval A/S, Sweden/DK
 Anhydro A/S, DK/USA
 NOV Brandt - Soil Recovery, USA/DK
 
Hotel Radison Scandinavia, USA/DK
 
NCC Construction, Sweden/DK
Sundolitt AS, Norway/DK
Danmarks National Bank DK
 
Danish Technical University DK
 
Copenhagen University (Panum), DK
 
Novozymes A/S, DK
 
Haldor Topsøe A/S, DK
 
Danish Crown A.m.b.a. DK
 
F.L. Smidth & Co. A/S, DK
 FLSmidth Airtech, DK
 
Grundfos A/S, DK
 
Rockwool A/S, DK
 
DONG I/S, DK
 
Aalborg Industries A/S, DK
 
Danisco A/S, Denmark
 
Cabinplant A/S; DK
 
Cheminova A/S, DK
 
SCF Technologies A/S, DK
 Kosan Crisplant A/S, DK
 Sanovo Engineering A/S, DK
 Danish Food Equipment A/S, DK
 
Bladt Industries A/S, DK
 
Dyrup A/S, DK
 
Axellus A/S, DK
 LESNI A/S, DK
 Royal Unibrew A/S, DK
 WTT A/S, DK
 Vitallys A/S, DK
 Crown Foods A/S, DK
 Graintec A/S, DK
 Skare Foods A/S, DK
 Haarslev Industries A/S, DK
 Scion DTU, DK
 Esscano Power A/S, DK
 Designskolen Kolding, DK
 Industrivarme A/S, DK
 Christian Møllers Eftf. A/S, DK
 Xergi A/S, DK
 Hamlet Protein A/S, DK
 RW Energi Danmark, DK
 YIT A/S DK
 KSN Industri A/S, DK
 Procudan A/S, DK
 Fan Milk Int' A/S, DK
Thygesen Fabrics A/S DK
DP Clean Tech Europe A/S DK
De Danske Gærfabrikker A/S, DK
Det Naturvidenskabelige Fakultet, DK
PureteQ A/S, DK

 

Udarbejdelse af
Teknisk Materiale:

 • Teknisk/Termisk Skriveunderlag
  Et yderst lettilgængelig oversigt med de vigtigste ligninger for ingeniører, tabeller og omregningsfaktorer(fremsendes gratis til kunder, og kan ellers sendes til meget pris svarende til forsendelsesomkost-ninger og håndtering)
   

 • Animation - Dampproduktion i Kedel
  Princippet i dampkedlens funktion (kan frit anvendes til undervisnings-brug ved henvendelse og formel godkendelse jf. lov om ophavsret)
   

 • Aalborg Industries - udarbejdelse af varmeveksler program i Excel-format.
   

 • Atlas-Danmark (idag Alfa-Laval) - bog om ferskvandsfremstilling ved inddampning af havvand

 

Særlige  Betroede
Tekniske Opgaver:

Syns- og skønsmand, fagdommer
teknisk sagkyndig

for :

 • Det Danske Voldgiftsinstitut
 • Voldgiftsnævnet for Bygge og Anlægsvirksomhed