Optimering af Industrielle

Varmesystemer 

Procesvarmesystemer til industrien er kendetegnet ved at være store installationer; og derfor repræsenterer de også store investeringer. Der bliver her forbrugt meget store mængder energi, og der bliver udledt meget store mængder CO2. Varmesystemerne arbejder ofte med høje temperaturer og oftest også høje tryk, og de kræver derfor også en del opmærksomhed i den daglige drift og vedligeholdelse. Dette betyder meget store driftsudgifter, og sammen med afskrivninger og forrentninger af de store investeringer i varmesystemet, er der tale om samlet meget store årlige omkostninger ved at etablere og drive et procesvarmesystem.

Virksomheden er ikke altid helt opmærksom på og kritisk overfor disse store årlige omkostninger, da de ofte i mange år har ligget som en fast post i driftsbudgettet. Men det er mere reglen end undtagelsen at man i en fremstillingsvirksomhed kan nedbringe omkostningerne på denne post betragteligt. Men det kræver at man har mulighed for entydigt at identificere måder til optimere procesvarmesystemet og nedbringe omkostningerne.

Det er naturligvis afgørende for virksomheden at den, i alle spørgsmål vedrørende industriel opvarmning - både tekniske og økonomiske - kan træffe beslutninger og gøre tiltag, på et korrekt grundlag. Da langt fra alle virksomheder har den fornødne kompetence i disse ofte meget komplicerede spørgsmål, skal den i stedet kunne trække på  ekstern bistand når der er behov for den særlige ekspertise. Det er i dag  almindeligt at selv store virksomheder, der faktisk generelt besidder teknisk  kompetence, trækker på ekstern bistand, således at man kan koncentrere interne ressourcer mod virksomhedens kerneforretning.

Virksomheden skal være på forkant med væsentlige forhold, så man er på forkant af en situation - dvs. situationer som man bør se nærmere på, nye muligheder og begrænsninger, og hvorledes man i så fald skal gribe dette an.

Skal man f.eks. have en entreprenør til at give tilbud på en konkret opgave - eller skal man bede et rådgivende ingeniørfirma om at gå i gang med et projekt, måske med henblik på at få lavet udbudsmateriale? Det kan være fornuftigt at finde ud om man bør undersøge noget nærmere, og hvordan rækkefølgen skal være.
 

Løsningen kan være en økonomisk, kompetent og fleksibel konsulentbistand fra AB&CO · CONSULT. Et indledende møde har typisk meget stor effekt og allerede her kan man finde ud af hvad der ligger af muligheder eller, om man skal gøre noget helt andet.

Prøv at få en snak med os. Lad os bruge et par timer sammen til at finde hoved og hale på situationen som du ser den, og hør vort oplæg til hvordan du kommer videre ad den rette vej. Det har mange virksomheder gjort med gode resultater. Man betaler for den tid vi bruger. Det er ofte ganske få timer der skal til for at få styr på situationen og de store linjer, og derfor bruger vores kunder os løbende - i små og store spørgsmål, og som teknisk sparringspartner.

 

AB&CO · CONSULT på All Energy UK 2011 AB&CO · CONSULT udstillede på den store energimesse "All Energy" afholdt i Storbritannien.

 

 

 

Firmaprofil

HOVEDMENU   KONTAKT
     

 


english
version

 Uddrag af Referencer
fra de senere år

 

Konsulentopgaver
&
Varmegenvinding

 

UDLAND

Niro Inc. U.S.A.
 Coil Products Inc. Pa, U.S.A
Hopkinson / Rolls Royce, UK
Manxx Electricity Ltd. UK
North Sea Food Ltd., Scotland
 Boehm & Voss AG, Germany
Hans G. Werner GmbH, Germany

GEA Process Engineering, France
Strahm AG, Switzerland
CFS Bakel B.V., Netherlands
 Friesland Foods Kievit, Netherlands
Wet & Dry Tech.BV, Netherlands
Ceratizit S.a.r.l Luxembourg
Lemasa Surolait Sueromancha, Spain
 
Kemia Cientifica S.A., Spain
Hudikswal AB, Sweden
 Recirk AB, Sweden
JABA Group AB, Sweden
Berendsen AS, Norway
Dynea AB, Norway
Berggren AS, Norway
SIA Silmas Groupa, Latvia
Swedwood, Latvia
Thule Airbase, U.S.A./Greenland
 Nuukolit A/S, Greenland
 
Demich p/f, Faroe Islands
GEA Process Engineering S.A., Poland
Poldanor S.A, Poland
Makroterm Sp., Poland
Sondex sp. z.o.o. Poland/DK
Camis Elektrik Uretim A.S. Turkey
 
Dor Film, Israel
 
HelioFocus Ltd., Israel
Luk Oil, Russia
 Intercontact, Russia

Fed. State Unitary Enterprise, Russia
TAL Industries Ltd., Hong Kong

 GEA Process Engineering, China
Carsten Ranico Sdn Bhd., Malaysia
VWS Envig (Pty) Ltd. South Africa
K-Victoria Fishnet Co. Ltd., Uganda
Interlinked Technologies PLC, Nigeria DANMARK

GEA Niro, Germany/DK
 Siemens AG, Germany/DK
 Lantmännen, Sweden /DK
 Arla A.m.ba., Sweden/DK
 M.A.N. B&W, Germany /DK
 
Andritz Sprout A/S, USA/DK
 Statoil AS, Norway/DK
 
Babcock Wilcox Vølund Ltd. USA/DK
 Alfa Laval A/S, Sweden/DK
 Anhydro A/S, DK/USA
 NOV Brandt - Soil Recovery, USA/DK
 
Hotel Radison Scandinavia, USA/DK
 
NCC Construction, Sweden/DK
Sundolitt AS, Norway/DK
Danmarks National Bank DK
 
Danish Technical University DK
 
Copenhagen University (Panum), DK
 
Novozymes A/S, DK
 
Haldor Topsøe A/S, DK
 
Danish Crown A.m.b.a. DK
 
F.L. Smidth & Co. A/S, DK
 FLSmidth Airtech, DK
 
Grundfos A/S, DK
 
Rockwool A/S, DK
 
DONG I/S, DK
 
Aalborg Industries A/S, DK
 
Danisco A/S, Denmark
 
Cabinplant A/S; DK
 
Cheminova A/S, DK
 
SCF Technologies A/S, DK
 Kosan Crisplant A/S, DK
 Sanovo Engineering A/S, DK
 Danish Food Equipment A/S, DK
 
Bladt Industries A/S, DK
 
Dyrup A/S, DK
 
Axellus A/S, DK
 LESNI A/S, DK
 Royal Unibrew A/S, DK
 WTT A/S, DK
 Vitallys A/S, DK
 Crown Foods A/S, DK
 Graintec A/S, DK
 Skare Foods A/S, DK
 Haarslev Industries A/S, DK
 Scion DTU, DK
 Esscano Power A/S, DK
 Designskolen Kolding, DK
 Industrivarme A/S, DK
 Christian Møllers Eftf. A/S, DK
 Xergi A/S, DK
 Hamlet Protein A/S, DK
 RW Energi Danmark, DK
 YIT A/S DK
 KSN Industri A/S, DK
 Procudan A/S, DK
 Fan Milk Int' A/S, DK
Thygesen Fabrics A/S DK
DP Clean Tech Europe A/S DK
De Danske Gærfabrikker A/S, DK
Det Naturvidenskabelige Fakultet, DK
PureteQ A/S, DK

 

Udarbejdelse af
Teknisk Materiale:

 • Teknisk/Termisk Skriveunderlag
  Et yderst lettilgængelig oversigt med de vigtigste ligninger for ingeniører, tabeller og omregningsfaktorer(fremsendes gratis til kunder, og kan ellers sendes til meget pris svarende til forsendelsesomkost-ninger og håndtering)
   

 • Animation - Dampproduktion i Kedel
  Princippet i dampkedlens funktion (kan frit anvendes til undervisnings-brug ved henvendelse og formel godkendelse jf. lov om ophavsret)


 •  

 • Aalborg Industries - udarbejdelse af varmeveksler program i Excel-format.
   

 • Atlas-Danmark (idag Alfa-Laval) - bog om ferskvandsfremstilling ved inddampning af havvand

 

Særlige  Betroede
Tekniske Opgaver:

Syns- og skønsmand, fagdommer
teknisk sagkyndig

for :

 • Det Danske Voldgiftsinstitut
 • Voldgiftsnævnet for Bygge og Anlægsvirksomhed