Hvad er en dampkedel ?

En dampkedel anvendes til at fordampe vand til damp dvs. bringe det fra væskefase til gas-fase (dampform), samt levere den producerede damp i en præcis defineret kvalitet, herunder tryk og temperatur - ud af dampkedlen og til forbrug.

Til fordampningsprocessen kræves energi der afhængig af typen af dampkedel kan komme fra forskellige energikilder og som dampkedlen med sin konstruktion og styring selv omdanner og kontrollerer.

Energikilderne kan være mange - f.eks. elektricitet (el-opvarmning), forbrænding af gas, olie, biobrændsel, kul osv. (exoterm kemisk reaktion) eller varmeveksling med andre medier (eksempelvis fra varmegenvinding af røggas eller endda hedtvand i nukleare brændselsceller!).

Dampkedlen er derfor en fællesbetegnelse for mange typer termiske enheder der alle omdanner vand til damp. Dampkedler kan være ekstrem små og bruges til f.eks. at stryge skjorter – eller de kan være ekstrem store og bruges til at drive dampturbiner på et atomkraftværk. Én type dampkedel er den såkaldte dampgenerator, hvor fordampning af vand sker gradvist under gennemstrømning i ét eller flere rør – i modsætning til de øvrige typer dampkedler hvor fordampning sker ved afkogning fra overfladen på et stillestående volumen af (kogende) vand i kedlen.

For at kunne sikre ovenstående egenskaber på en forsvarlig måde, er en dampkedel altid opbygget så den tilgodeser både driftsfunktionalitet og sikkerhed. De fleste dampkedler er derfor underlagt en række regler fra myndigheder. 

 

Læs mere om hvilke typer og design der eksisterer indenfor de små og mellemstore dampkedler, og/eller find lige præcis den størrelse standardkedel der måtte passe bedst til opgaven :

DAMPKEDLER

OVERSIGT
TYPER & DESIGN
DAMPKEDLER

STANDARDKEDLER & DATA