Billig Dansk Dampkedel

Artikel af Nicolai Bech, Ugebladet INGENIØREN
 

Ny konstruktion uden vendekammer fik prisen ned i minidampkedlen er røgrørene ført direkte ind i brændkammeret og derved spares vendekammeret, som det fremgår af den lille tegning.

En mindre konstruktionsændring i en traditionel rørkedel synes at have givet et dansk firma mulighed for at åbne et nyt marked for små dampkedler til industrien. Østeuropas industrivirksomheder kører somme tider på et teknologisk niveau, der gør det vanskeligt for dem umiddelbart at anvende vores teknik. Det opdagede firmaet TT BOILERS* i Greve syd for København under forhandling om en ordre på en dampgenerator til en russisk fødevarefabrik.

Her skulle man bruge et lille anlæg med en kapacitet på 150 kg. damp pr. time. Så små mængder damp produceres gerne i dampgeneratorer til el, i stedet for i olie- eller gaskedler, der er forholdsvis dyrere i anlæg.

Men en dampgenerator er mere kompliceret end en kedel, og det kan være et problem at klare de voldsomme svingninger i forbruget, der ofte forekommer i levnedsmiddelindustrien. I hvert fald måtte det danske firma konstatere, at den planlagte dampgenerator var for teknisk avanceret til at kunne fungere på fabrikken.

 

PRIS-PROBLEM

Der var i stedet behov for en traditionel dampkedel, der også har den fordel frem for en dampgenerator, at det ikke kræver speciel teknisk sagkundskab at betjene den. Men en traditionel røgrørskedel med samme kapacitet var 30 procent dyrere end generatoren, og det havde den russiske virksomhed ikke råd til.

Så indgik man et kompromis. TT BOILERS accepterede at levere en kedel til den pris, kunden kunne betale. Til gengæld fik danskerne lov til at levere en mindre effektiv og billigere kedel - som man imidlertid så først skulle hjem og konstruere.

Dette er lykkedes ved at kombinere kendt teknik på en ny måde. Problemet med traditionelle røgrørskedler til små ydelser er, at det traditionelle vendekammer for enden af brændkammeret fylder så meget, at en kedel med en ydelse på 150 kg damp pr. time ikke kan gøres ret meget mindre - og dermed ret meget billigere - end en kedel med en kapacitet på det dobbelte.

 

UDEN VENDEKAMMER

Nykonstruktionen går derfor ud på at fjerne vendekammeret og i stedet bøje røgrørene, så de udmunder direkte bagest i brændkammeret. Det har i praksis vist sig, at de bøjede rør uden større vanskeligheder lader sig rense med en fleksibel børste.

Minidampkedlen, hvis effektivitet ifølge firmaet har vist sig at være forbavsende god, leveres til olie eller gas i størrelser fra 125 til 400 kg tør mættet damp ved tryk på normalt 10 bar og temperaturer op til 183 grader celsius. Kedlen koster som nævnt nogenlunde det samme som en dampgenerator til el, nemlig omkring 100.000 kroner.

TT BOILERS har allerede solgt et antal kedler til eksport og heraf to til russiske levnedsmiddelvirksomheder. Kun én kedel er hidtil solgt til brug i Danmark. Den er i øvrigt solgt til firmaet Amager Autogummi, som for ca. 20 år siden købte det første eksemplar af den dengang nyudviklede dampgenerator fra TT BOILERS.

Minikedlen kan vise sig at blive et økonomisk gunstigt alternativ for mange mindre danske virksomheder i takt med at afgiftsforholdene for el gør decentral anvendelse af brændsler mere lønsom.

 

_____________________________________

 

Flere detaljer på dampkedler.dk

 

* N.B.
Kedelfabrikken Termo Trading Industrivarme blev i 2000 overtaget af AB&CO, og fik navneskift til TT BOILERS A/S. I 2014 flyttede AB&CO og kedelfabrikken til Baldersbuen 57, 2640 Hedehusene. I dag er firmaets formelle navn AB&CO - TT BOILERS A/S (og kaldes i daglig tale AB&CO. De specielle kundetilpassede kedelmodeller kaldes TT BOILERS, mens de meget prisbillige standard kedelmodeller kaldes TEKNIK