DAMPGENERATOR

Hurtige og Kompakte Dampkedler
Uden Krav*

 
 
QUICK INDGANG

Model & Type Model TT BOILERS
Type DT & DTM
Dampydelser 80 - 3.000 kg pr. time
Arbejdstryk 3 - 190 bar overtryk
Energikilde Naturgas, LPG, by-gas, bio-gas,
let og svær fyringsolie
- og kombinationer heraf.
Virkningsgrad :
(afhænger af aktuel belastning og damptryk. Kundetilpasset design med f.eks. meget høj virkningsgrad hvis ønsket)
90% - 92%
Uden Economizer
(basis kedelvirkningsgrad)

95% - 97%
Inklusiv Economizer (ekstra røggaskøling)
Produktet Generel Beskrivelse
Data & Størrelser  Tabelform
Dampsystemet Diagram
Skorsten Generel Udlægning
Røggas Data & Beregninger
Varmegenvinding Economizer (røggaskøling)
Alternative
Dampkedeltyper
Klassisk Røgrør (stor dampbuffer)

Elektrisk Opvarmede Kedler
Alternative
Dampkedelmodeller
K-DH / L-DT / L-DJ (prisbillige kedler)
Vandbehandling
Damptabel
 
Firma
Hovedbrochure
Referenceliste
     Dampgeneratorer

  Formular
til Forespørgsler
Teknisk
Assistance & Værktøj


Service
og
Reservedele

 


 

LAVESTE OMKOSTNINGER I DET LANGE LØB

- er argumentet for at købe og investere i en AB&CO løsning. Lave levetidsomkostninger (det såkaldte LCC) garanteres, da netop LCC ikke kun er indkøbet, men også medregner drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne, samt den meget lille årlige afskrivning der kommer af mange leveår. Oven i dette kommer så det miljømæssige design, forberedt til fremtiden.


AB&CO er en velkendt Dansk producent af kundetilpassede mindre og mellemstore industrikedler - en firmafusion fra 2000, mellem firmaerne Termo Trading Industrivarme A/S og AB&CO Thermal Transfer A/S, grundlagt i hhv. 1967 og i 1988.


Dampgeneratorne type DT er en speciel type industriel dampkedel, hvor dampen genereres ved gennemstrømning af  rør viklet som rørspiraler. Den adskiller sig dermed fra den klassiske 3-træks dampkedel hvilket giver visse fordele og begrænsninger.

De er meget kompakte og har en meget hurtig opvarmningstid - fuld damptryk fra kold opstart på ned til få minutter på de mindste størrelser.


* DT modellerne er de eneste kedler på markedet der kan tilbyde dampydelser op til 1200 kg/h UDEN at der er krav til kedelpassercertifikater, opstillings- og ibrugtagningsgodkendelse eller andre dampkedel krav !


 

  Produkt
Introduktion
  Lay-out
Modeller UDEN kedelkrav
  PI-diagram
leveringsomfang & tilvalg
  Elektriske Data
Modeller UDEN kedelkrav

 

ALTERNATIVE
ØKONOMISKE  STANDARDKEDLER

Overvej også vort program af et økonomisk standarddesign af olie- og gasfyrede TEKNIK modeller type L-DT:   

'Lodret model' op til 1.500 kg/t

'Vandret model
' op til 3.000 kg/t


 Andre '
TEKNIK dampkedler'

 


hovedmenu                                                       kontakt
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALJERET BESKRIVELSE & SPECIFIKATIONER
 

LEMPELIGE REGLER FOR DAMPKEDLER 
Opsætning og drift af visse typer dampkedler er underlagt særlige lempelige regler fra Arbejdstilsynet. Disse dampkedler kaldes dampgeneratorer og adskiller sig i deres konstruktion fra de klassiske 3-træks dampkedler. Årsagen er at arbejdsprincippet i dampgeneratorer er anderledes. I stedet for fordampning fra et stort volumen af fødevand som i den klassiske røgrørskedel, så bygger dampgeneratoren på en tvangsgennemstrømning af fordampende fødevand i spiral-opviklede enkeltrør, hvilket giver et meget lille volumen af trykbeholderen (damprummet). Sikkerhedsmæssigt betyder dette at der er meget lille risiko for ulykker med skoldning, kvælning og damp-eksplosioner.

TT BOILERS dampgeneratorer type DT kan, som de eneste på markedet, opstilles og betjenes uden nogen krav fra Arbejdstilsynet - i dampydelser op til 1200 kg/time. Pga. den særlige konstruktion kræves ingen opstillings-godkendelse, kedelbog/kontrolkort eller uddannelse af driftspersonale (intet kedelpassercertifikat).


Danske regler for dampkedler betyder derimod at betjening og pasning af konventionelle dampkedeltyper nu kræver, at man skal have uddannede kedelpassere med det udvidede certifikat til den daglige drift. Det såkaldte produkttal, der findes ved at man ganger volumen (liter) med max. indstillingstryk er i dag sat helt ned til 3000 bar x liter. Det betyder at en konventionel dampkedel med damptryk 10 bar og over 300 liter, er underlagt skærpede regler. Det udvidede certifikat kræver et skoleophold med indlagt praktikperiode. Men også helt ned til produkttal 200 bar x liter kræves alm. kedelpassercertifikat med en uges skoleophold. Det gamle "kontrolkort" er idag udgået.

Her er det nemmere med TT BOILERS dampgeneratorer, hvor
der pga. det særlig design tilpasset Danske regler, hverken er myndighedskrav til brugeren af kedlen eller til opstilling og anmeldelse, - i kapaciteter helt op til 1200 kg damp pr. time
 

Max. kapacitet, arbejdstryk
med ingen eller lempelige myndighedskrav
Dampgenerator
Type
Max. Dampydelse
[kg/time]
Max. tilladt
arbejdstryk
   DT 300/400 400 Ubegrænset tryk
og ingen kedelkrav
   DT 600/700 700 Ubegrænset tryk
og ingen kedelkrav
   DT 1000/1200 1200 Ubegrænset tryk
og ingen kedelkrav
   DT  1500 1500   8,7 bar
og lempelige kedelkrav
   DT  2000 2000   6 bar
og lempelige kedelkrav

Af ovenstående fremgår det at man op til 1200 kg/time med TT BOILERS dampgeneratorer hverken skal have almindeligt eller udvidet kedelpassercertifikat. Ved dampydelse op til 2000 kg/h med de angivne tryk skal man have almindeligt kedelpasser-certifikat (5 dages skoleophold). Først over disse grænser kræver lovgivningen at kun en person der har det udvidede kedelpasser-certifikat (langt skoleophold med indbygget praktikperiode) må passe og tilse kedlen. Også først over disse grænser kræver lovgivningen at der sker en opstillingsgodkendelse fra et bemyndiget organ før kedlen må tages i brug.

INTRODUKTION
TT BOILERS industrielle dampgenerator type DT er en speciel type dampkedel, hvor dampen genereres ved gennemstrømning af  rør viklet som rørspiraler. Den adskiller sig dermed fra den klassiske 3-træks dampkedel hvilket giver visse fordele og begrænsninger.


TT BOILERS dampgenerator er fyret med olie eller gas, med høj-effektive Low NOx brændere. 

De er meget kompakte og har en hurtig opvarmningstid. Fuld damptryk fra kold opstart på ned til et par minutter på de mindste størrelser.

 

   Tekniske Data
Flere Detaljer
Regler for Dampkedler
Installation & Kedel-entreprenøren

 

 

 


KONSTRUKTION
Dampgeneratorerne er opbygget med spiraler af sømløse rør, hvor fødevandet opvarmes og fordampes under gennemstrømning indvendig i disse. Varmen tilføres 
vand/damp-blandingen primært som strålevarme i forbrændingskammeret, hvor den inderste cylindriske rørspiral og en plan oprullet rørspiral udgør hhv. kammerets væg og endebund. Herved undgås udmuringsmateriale i forbrændings-kammeret. Forbrændingsgassen afkøles herefter i konvektionsdelen, ved den varme røggas strømning imellem rørspiralerne. Konstruktionen med spiralviklede rør optager effektivt de termiske udvidelser som følge af de høje temperaturer. Alle TT BOILERS dampgeneratorer og dampkedler er konstrueret og bestykket iht. Tyske TRD kedelforskrifter og Arbejdstilsynets forskrifter (og ækvivalente ratificerede EN normer).

Alle DT dampgeneratorer bliver før afsendelse kontrolleret og funktions-testet.MATERIALER
:
Standard med certificeret kedelstål (kulstofstål) iht. PED 97/23 CE. Til særlige applikationer - f.eks. til fødevarer - anvendes endvidere en særlig kvaliteter af rustfrit syrefast stål med lavt kulstof eller stabiliseret legering.BRÆNDERE
De er som standard forsynet med internationalt anerkendte brænder-fabrikater i absolut højeste kvalitet - til naturgas, fyringsolie, sværolie eller til kombinationer af disse. Specielle ønsker til brænderudformning kan imødekommes, herunder Low NOx brændere, som kedlerne er forberedt for i deres tilpassede konstruktion af forbrændingskammer.LAV NOx
Udformningen af DT dampgeneratorens forbrændingsrum og tilpasning af konvektionsdelen, giver de bedste betingelser for at tilsikre lave NOx udledninger med de såkaldte Low NOx brændere. Disse brændere kræver et design som dette for at kunne opfylde deres garanti for lav NOx udledning.LEVERINGSOMFANG

DT dampgeneratorer leveres i vandret udførelse (med lav højde), men kan alternativt leveret i lodret udførelse (med lille grundareal). Se i øvrigt skitse nedenunder.

De leveres isoleret med rustfri inddækningsplader komplet med brænder, sikkerhedsarmatur, ventiler, instrumentering og styreskab monteret, samt med fuld dokumentation herunder alle nødvendige certifikater


.
Steam Troll.JPG (23704 bytes)

Dampgenerator 150 kg/time - Lodret type

 

HØJERE DAMPYDELSER MED KASKADE
Med et kaskadeopbygget dampanlæg der omfatter  2 eller 3 dampgeneratorer, kan der opnås en dampproduktion op til 3600 kg pr. time uden grænser for driftstryk og UDEN krav om opstillingsgodkendelse og UDEN krav om kedelpassere (hverken det almindelige eller det udvidede kedelpassercertifikat). Kaskadedrift betyder at styringen automatisk indkobler og udkobler en eller flere dampgeneratorer afhængig af
behovet i produktionen.VARIANTER

TT BOILERS dampgenerator kan udformes i mange varianter, eksempelvis:

   Dampbuffertank i integreret løsning
Indbygget i container plug 'n play
Varmegenvinding med røggaskedel
Elektrisk opvarmning / el-dampkedel
   Rendampskedler til kulinarisk damp
EX-udførelse (ATEX) - elektriske kedel
Rustfri eller syrefast udførelse
Komplet på bundramme med fødevandsbehandling og tankeDampgenerator 150 kg/time - Lodret type

 


DAMPGENERATOR ELLER DAMPKEDEL
Læs mere om at vælge rigtigt og optimalt ift. de aktuelle omstændigheder. Klik her.
 


TOTAL SERVICE
Med en landsdækkende serviceorganisation forestår AB&CO · TT BOILERS og autoriserede servicefirmaer selv
servicering af kedlerne, dog i samarbejde med brænderfabrikanter og kemikere indenfor analyse af termisk olie.

Til de kunder der ikke ønsker at bruge tid på vedligeholdelse af varmeanlægget, tilbyder TT BOILERS en total serviceordning på meget attraktive vilkår. Med en sådan ordning kan kunden i stedet koncentrere sig om sin primære forretning.
 


OPSTILLING & TILSLUTNING
Alle kedler fra TT BOILERS er enkle at tilslutte. De kan leveres med alt tilbehør monteret på bundramme eller som en containerløsning. Men TT BOILERS er kedelbyggere, og ikke kedel-entreprenører eller kedel-installatører. Når installation er et krav, kan vi henvise kompetente firmaer, der er fortrolige med vores kkedler og spm er specialister i at styre slagets gang ude på et opstillingssted. Læs mere om opstilling og montage.
 


ET 100% DANSK PRODUKT

TT BOILERS dampkedler og dampgeneratorer er udviklet af danske ingeniører og produceres i DanmarkKontakt os hvis du har en opgave der skal løses.

 

The Steam System


Kedeldimensioner
wpeA.gif (11196 bytes)

Low NOx Dampgeneratorer

Type

Kun Vandret

Max.
Dampydelse
[kg/h]

Varme
Ydelse
[kW]

Olie · Gas
Forbrug
[kg/t · Nm³/t]

A **
[mm]

B
[mm]

C *
[mm]

D
[mm]

E **
[mm]

F
[mm]

Vægt
[kg]
Tom

Vægt
[kg]
Drift

   DTM 125

125 87 8,5 · 9 1700 1300 800 700 800 Ø150 150 175
 

Type

Vandret & Lodret

Max.
Dampydelse
[kg/h]

Varme
Ydelse
[kW]

Olie · Gas
Forbrug
[kg/t · Nm³/t]

A
[mm]

B
[mm]

C *
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

Vægt
[kg]
Tom

Vægt
[kg]
Drift

   DT 300/100 100 67 7 · 7 1.800 1.400 1.400 1.000 1.500 ø210 440 460
   DT 300/150 150 100 10 · 10 1.900 1.400 1.400 1.000 1.500 ø210 445 465
   DT 300/300 300 200 20 · 21 2.000 1.400 1.400 1.000 1.500 ø210 450 470
   DT 300/400 400 266 26 · 28 2.100 1.400 1.400 1.000 1.500 ø210 455 475
   DT 600/700 700 466 46 · 49 2.550 1.850 1.500 1.100 1.500 ø250 600 650
   DT 1000/800 800 533 52 · 56 2.900 2.400 1.600 1.200 1.800 ø350 1.285 1.385
   DT 1000/1000 1000 666 65 · 70 3.100 2.400 1.600 1.200 1.800 ø350 1.300 1.400
   DT 1000/1200 1200 799 78 · 84 3.300 2.400 1.600 1.200 1.800 ø350 1.325 1.425
   DT 1500 1500 999 98 · 104 3.600 2.800 1.800 1.400 2.000 ø400 1.900 2.100
   DT 2000 2000 1.332 130 · 139 4.000 3.300 1.900 1.500 2.050 ø400 2.200 2.600
   DT 2500 2500 1.666 163 · 174 4.400 3.600 2.400 1.700 2.500 ø400 3.000 3.500
   DT 3000 3000 1.999 196 · 209 4.700 3.900 2.400 1.900 2.700 ø400 3.400 4.300

*   Mål inkl. styreskab, hvilken kan placeres valgfrit eller medleveres løst
** Mål korrigeres for studse (tilgang fødevand, afgang damp) der går ud foran.

TABELVÆRDIER · Forudsætninger
Ovenstående værdier for varmeydelse og olie/gas forbrug er baseret på 60°C fødevandstemperatur, 5 bar dampovertryk, 89% virkningsgrad og normal skandinavisk kvalitet på alm. fyringsolie (Nedre brændværdi= 42.300 kJ/kg) og naturgas (Nedre Brændværdi= 39.600 kJ/Nm³).

 

Dampcentral i container
     

AB&CO · TT BOILERS tilbyder container-løsninger med dampgenerator og alt kedeltilbehør for tilsikring af stabil og effektiv dampproduktion.

Dampcontainere er udbredt anvendt for hurtigt og økonomisk at etablere damp-produktion op til 2500 kg damp pr. kg.

De kan bruges i en nødsituation som back-up hvis den almindelig dampforsyning svigter og kan medfører en alvorlig situation. Med en containerløsning fra AB&CO · TT BOILERS er man hurtig på fuld damp igen.

Løsningen kan både bruges af slutbrugeren, men er også en attraktiv forretningsmulighed for udlejning til og servicering af slutbrugere.

Leveringsmuligheder


10' containere :

Op til 700 kg/t damp
driftstryk 3 - 150 bar20' containere :

Op til 2400 kg/t damp
og over 1200 kg/h

med kaskade opbygning
driftstryk 3 - 150 bar

 

 

Fremstilling af ren dampTT BOILERS dampgeneratorer leveres også til fremstilling af ren damp - kulinarisk damp og ultra ren pyrogenfri damp

     

Kulinarisk damp (clean steam) til fødevarer leveres 
af en dampgenerator fremstillet i syrefast rustfrit stål. 
Fotos viser leverance til Rolls Royce i AISI 316.
Denne udgave var i øvrigt til 190 barg og 350°C
.
Flere detaljer

 

Til farmaceutisk industri anvendes endvidere 
den såkaldte ultra rene damp (pure steam)
Foto viser en dampgeneratorer 300 kg/h og
600 kg/h - med reboiler, slebet og poleret.

Flere detaljer