KRYDSSTRØMS VARMEVEKSLER

Gas-til-Gas / Luft-til-Luft Varmevekslere 
2 x100.000 Nm³/time; 600°C (Haldor Topsøe, Danmark)

Design

Gas-til-gas eller luft-til-luft varmevekslere anvendes typisk til varmegenvinding mellem indgående kold forurenet afkastluft og udgående varm og renset luft. Anvendelsen er typisk katalytiske processer , incineratorer (forbrændingsanlæg), industriel tørring og røggaskøling.

2 x 150.000 kg/time   |   600°C   |   1,2 bar 

Klar til afskibning (til venstre og nederst) . Til venstre to af verdens største af sin art, hver på 36.000 kg og med ikke mindre end 33 km rustfri rør - beregnet til til varmegenvinding mellem forurenet afkastluft og meget varm katalytisk renset luft.

De to enheder er konstrueret til at kunne modstå en en kraftig tyfon i 18 meters højde ved en driftstemperatur på 500°C - på samme tid ! Opgaven var en stor udfordring for AB&CO ingeniørerne, hvor avancerede beregningsmetoder måtte anvendes til simulering af "worse-case" situationer.

I dag er der af denne størrelse varmevekslere installeret to i Korea, to i Indonesien og en i Italien. De to første i Korea kan trods en 20% højere belastning stadig holde temperaturvirkningsgrad på 70% og effektivt medvirke til at rense forurenet luft - hver 120.000 m³ i timen døgnet rundt.

 

Seks måneder efter installationen i Korea, blev området hærget af en tyfon, hvor både bygninger og fabrikker blev ødelagt. Bl.a. blev et 63.000 tons stort  skib  skyllet helt op på klippekysten. Da tyfonen omsider løjede af, kunne man konstatere at AXA varmevekslerne havde bestået deres prøve uden nogen skader.

 

Alternativet til en gas-til-gas varmeveksler, er et såkaldt væskekoblet batteri. Læs mere om dette.

Indirekte procesluftforvarmere (kedler) anvender en luft-til-røggas varmeveksler til at overføre varmen leveret fra brænder i form af varm røggas, - til den rene luft på varmevekslerens sekundærside. Mere om direkte og indirekte luftforvarmere.

Se vort komplette program af procesluftforvarmere for damp, hedtolie (termisk olie) eller elektrisk opvarmning.

Lonza.jpg (31617 bytes)

120.000 Nm³/time; 550°C (Lonza/Alu-Suisse, Italien)

sekundary.jpg (21964 bytes)

Røggas-til-Luft Varmeveksler (Indirekte Varmluftkedel)
120.000 Nm³ luft pr. time; 650°C
(Sam Nam, Korea - Bakrei Kasei, Indonesien)

Væskekoblet Kreds

Alternativet til en gas-til-gas varmeveksler, er et såkaldt væskekoblet batteri.

Fordelen er fleksibilitet i det eksisterende system, idet varmen kan hentes dér hvor spildvarmen er til rådighed - og bruges præcist der hvor det ønskes. Varmeveksleren kan udføres i et design der tilgodeser netop beskaffenheden af det varme og kolde medium - fx. mht. korrosion og tilsmudsning.

Ulempen er at man mister et temperaturtrin i de to varmevekslinger, idet væskekredsen skal ind med en middeltemperatur ift. det varme og kolde medium. Det betyder væsentlig større hedeflader.

Design og bestykning af dette varmegenvindingssystem er ekstrem vigtig, specielt hensyn til opstart, nedlukning og deldrift - hvor der er risiko for overophedning og trykudvikling.

 

Skandinavisk Design
og Kvalitet

 

hovedmenu         kontakt