Ingeniør & Servicemontør
AB&CO søger for øjeblikket både en ingeniør, maskinmester eller tilsvarende kvalifikationer til ingeniør- og projektopgaver - samt en servicemontør til vore mange kedelkunder.

 

 

SERVICEMONTØR – KEDLER

med min. 3 års erhvervserfaring. Omfatter servicearbejder i servicebil og værkstedmontage. Evt. med erfaring med el-teknik (elektriker)

Vi søger en erfaren og kompetent servicemontør til vores serviceafdeling – med udpræget service-gen og flair for kommunikation og montagearbejder hos kunder og på eget værksted i Hedehusene. Din baggrund kan f.eks. være en uddannelse som elektriker, Industritekniker, Maskinmester, Industri-elektriker, Montør e.l., men det vigtigste er at du har flair og forståelse for styringsteknik og kan arbejde systematisk med fejlfinding i og omkring elektriske styringer, pumper ventiler mv.. Du skal kunne arbejde ind over det elektromekaniske område for servicering if. mindre Turn-key produkter og se sammenhængen i dampprocessen og anlæggets funktion. Grundig oplæring vil blive givet.

DET DAGLIGE ARBEJDE : Jobbet bliver en vigtig del af vores serviceafdeling, hvor  arbejdsopgaverne vil bestå i eksternt servicearbejde ude hos vores kunder og færdiggørelse af turn-key leverancer på eget værksted. Da vores serviceafdeling er under kraftig vækst, kan der blive opgaver i forbindelse med udbygning af afdelingens aktiviteter og arbejdsprocedurer. Vi er ISO9001 godkendt og det er derfor vigtigt at du er vant til at arbejde struktureret og kvalitetsbevidst. Det eksterne servicearbejde sker iht. vores servicekontrakter med kunder indenfor damp- hedtolie kedler og som forløber efter en servicekalender med aftalte serviceintervaller. Arbejdet omfatter generelt eftersyn af kedel, vandbehandlingsanlæg, montage af armatur, pumper og andre komponenter, samt fejlfinding og montage af styringsmæssige komponenter. Indsigt i el-komponenter og forståelse for logikken i reguleringsteknik er en forudsætning for dette job. Elektromekanisk erfaring f.eks. med at adskille og samling pumper, ventiler mv. vil også være en klar fordel. Arbejdet på sortimentet af kundetilpassede kedler, varmeanlæg og specielle procesvarmeløsninger, er forbundet med en del arbejde med diagrammer og tegninger og en god forståelse herfor samt med andet teknisk dokumentation, hvoraf en del er på engelsk, er et absolut krav. Du vil blive grundigt oplært i vores produktprogram for mindre og mellemstore kedler, før du på egen hånd varetager de nødvendige servicearbejder.

GENERELT OM JOBBET I FIRMAET : Du skal have lyst til at arbejde, både selvstændig og i samarbejde med andre. Det er vigtigt at du er positiv af natur og indstillet på aktivt at bidrage til opretholdelse af god og venskabelig tone i virksomheden og i særdeleshed på værkstedet. Alle på værkstedet arbejder meget tæt sammen med kontoret – speciel med teknisk afdeling, - i en i øvrigt meget uformel organisation uden hierarki. Alle på værkstedet og på kontoret er til stadighed bevidst om vore fælles mål og alle deltager med et stort medansvar for at dagligdagen kører optimalt, at nye idéer genereres overalt og ikke mindst at kvaliteten på de færdige produkter altid er i top. Der må forventes en del rejseaktivitet, typisk 1 – 2 dage, if. med arbejdet. På sigt, kan aktiviteten udvides til også at omfatte udenlandske servicearbejder.

 

 

MASKININGENIØR EL.LIGN.

Kedelkonstruktion & Projektafvikling

Vi søger en maskiningeniør til konstruktion og projektafvikling af vort store og alsidige program af kundetilpassede industrikedler og varmevekslere, - der mere specifikt fortrinsvis er dampkedler og dampgeneratorer iht. seneste EN-normer, hedtolieanlæg og hedtoliesystemer iht. DIN 4754, specialvarmevekslere og trykbeholdere iht. PED 97/23 EC og kombinationer heraf. Arbejdet vil udover de tekniske opgaver også omfatte meget kontakt til eget værksted, eksterne værksteder, leverandører og ikke mindst godkendende myndigheder i forbindelse med afprøvning (trykprøvning) og anlægsgennemgang. Der vil også være opgaver indenfor indkøb og andre formelle opgaver af general forretningsmæssig art.  

Du vil indgå som en af 3 maskiningeniører i vores tekniske afdeling, hvor den ene maskiningeniør er afdelingsleder.  

En stor del af de tekniske opgaver er arbejde med Inventor og delvis AutoCad, som derfor er vigtigt at kunne beherske hurtigt. En anden del af opgaverne er styrkeberegning af trykbeholdere, specifikation og fastlæggelse af maskin- og el-komponenter, samt energimæssige beregninger.

Udover de tekniske kvalifikationer lægges der vægt at du er grundig og systematisk i sit arbejde, og med en positiv indstilling i almindelighed og til opgaver og problemer i særdeleshed.

En rimelig stor del af arbejdet vil foregå med engelsk materiale, og en del kommunikation med leverandører vil ske på engelsk (både skrift og tale). Alle vore tegninger, specifikationer og manualer er fortrinsvis på engelsk.

For den rigtige person vil der være tale om et meget spændende og alsidigt job, der vil give store udfordringer og udviklingsmuligheder. Du vil blive bistået og hjulpet af dine kollegaer i værkstedet og på kontoret i de mange opgaver indtil du er selvkørende, og herefter vil du komme til arbejde selvstændigt med dem. Du vil komme til at arbejde i et uformelt og inspirerende arbejdsmiljø, med andre gode og engagerede kollegaer, - hvor samarbejde, dynamik og kreativitet prioriteres højt.

Vi er et lille firma der har opnået stor anerkendelse som nytænkende og dristig indenfor procesopvarmning og varmegenvinding. Det er også et firma med solid økonomi og rated triple A (AAA) i de sidste 6 år.

Vi arbejder med en meget høj grad af flextid og frihed under ansvar.

Gagen vil i meget høj grad være afhængig af dine kvalifikationer, baggrund, men først og fremmest den værdi du kan tilføre virksomheden.

Ansættelse hurtigst muligt.

  • Fastansættelse

  • Fuldtid

  • Alm. funktionærvilkår

   

 

 

AB&CO Gruppen er en ingeniør- og produktionsvirksomhed, der fremstiller et stort program af kunde-tilpassede industrikedler, varmevekslere og systemer til procesopvarmning og varmegenvinding.

Se detaljer om firma og produkterne på vores web: www.abco.dk 

 

Kontaktperson
(ansøgning sendes til):   

Søren Sejer Glargaard
c/o AB&CO Gruppen
     Baldersbuen 57
     2640 Hedehusene

Dir. tlf.  6179 2036
 

 

AB&CO Gruppen

Baldersbuen 57
2640 Hedehusene

Tlf. 4817 7599